5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Navazující magisterské studium

Přihlášky ke studiu se podávají elektronickou formou na adrese http://prihlasky.vse.cz.

Plakát s nabídkou navazujícího magisterského studia

PŘIHLÁŠKA

  • na fakultu je možno podat pouze jednu přihlášku ke studiu v českém jazyce
  • uvádí se pouze jeden obor; pouze v případě oborů Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie mohou uchazeči uvést náhradní obor, a to obor Evropská integrace.
  • podává se elektronicky http://prihlasky.vse.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky mají podobu testů, ve kterých je vždy právě jedna ze čtyř odpovědí správně, se skládají z:

ekonomie

jednoho cizího jazyka

odborné části

OBORY V ČESKÉM JAZYCE A OKRUHY OTÁZEK Z ODBORNÉ ČÁSTI

 

Vyhlášení celého přijímacího řízení je na úřední desce.

Přihlášky je možno podávat přes ISIS do 30. dubna 2018.

Přijímací zkoušky se uskuteční 28. června 2018.

Zápis do studia se bude konat 29. června 2018.

 

Podmínky přijetí ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 2 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Evropská integrace 2 roky 40 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 2 roky 350 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní politika a diplomacie 2 roky 60 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 2 roky 60 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních oborů uskutečňovaných v českém jazyce platí tyto podmínky.
  • Přijímací zkouška může být prominuta na základě tohoto opatření.

 

Do navazujících magisterských programů vyučovaných v angličtině je nutno se hlásit podle podmínek zveřejněných na webech programů: M.A. in Economics of Globalization and European Integration, International and Diplomatic Studies, International Business - Central European Business Realities