Hledat
Pokročilé hledání
Přijímací řízení

Uzávěrky přihlášek v elektronické podobě nejpozději do 15. května 2018. Přílohy k přihlášce (dle Informací o přijímacím řízení v doktorských studijních programech) doručit na fakultu také do 15. května 2018 (k Lence Procházkové, č. m. 209 NB).

Přijímací zkoušky se konají 21. června 2018, účast na náhradním termínu 13. září 2018 pouze po předložení zdůvodněné žádosti.

Okruhy témat disertačních prací a okruhy otázek k přijímací zkoušce pro akademický rok 2018/2019 naleznete v informacích k jednotlivým oborům.