Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek pro přijímací řízení

Okruhy otázek k přijímací zkoušce na doktorské studium pro akademický rok 2018/2019

Politologie

 1. Politologické teorie a základní metody výzkumu
 2. Komparativní politologie (parlamentní, prezidentské, poloprezidentské politické systémy, stranické a volební systémy)
 3. Český a československý politický systém
 4. Politický systém USA, Velké Británie, Francie, SRN
 5. Občanská společnost
 6. Reprezentace zájmů v demokracii
 7. Pojetí politiky životního prostředí, role státu a tržních nástrojů (v případě tématického zaměření k problematice politiky životního prostředí)

Literatura

 • HEYWOOD, A. Politické ideologie.  4. Vydání, Plzeň: Aleš Čeněk 2008. ISBN 978-80-7380-137-3.
 • DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Základní modely demokratických systémů, Praha: Oeconomica 2009. ISBN 978-80-245-1357-7.
 • KOPEČEK, L., HLOUŠEK, V. Politické strany. Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha: Grada 2010.
 • KUNC. J. (ed). Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum 1999.
 • MOLNÁR, Z., MILDEOVÁ, S., ŘEZANKOVÁ, H., BRIXÍ, R., KALINA, J. Pokročilé metody vědecké práce. Praha: Profess Consulting, s.r.o. 2012.
 • MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy. Mezi nacionalismem a liberalismem aneb Od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vyd. Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. 294 s. ISBN 978-80-7387-865-8.
 • NOVÁK, M. et al. Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství 2011. ISBN 978-80-7419-052-0.
 • RATAJ, J., HOUDA, P. Československo v proměnách komunistického režimu, Praha: Oeconomica 2010. ISBN 978-80-245-1696-7.
 • SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: SLON 2001.
 • SKOVAJSA, M. a kol. Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál 2010. ISBN 978-80-7367-681-0.
 • STERNER, T., CORIA, J. Policy Instruments for Environmental and Natural Resources Management, Resources for the Future. New York/London 2013 (pro studenty se zaměřením na politiku životního prostředí).