Hledat
Pokročilé hledání
Evropská studia

Do tohoto oboru se již uchazeči nepřijímají od akademického roku 2016/2017

Studijní program připravuje multidisciplinárně vzdělané pracovníky, schopné tvůrčím způsobem působit v oblasti vědeckého výzkumu zaměřeného na evropské záležitosti a aplikovat nové poznatky v praxi (vytvářet ucelené koncepce přístupu k Evropské unii, implementovat ustanovení orgánů EU v oblasti veřejné správy, firem apod., zajišťovat efektivní a kvalitní management, kvalifikovaně posuzovat ekonomické, politické či právní aspekty dokumentů EU a stanovisek členských států ke konkrétním otázkám a implikovat je do podmínek ČR, spoluvytvářet veřejné mínění publikačními výstupy a podílet se na vysokoškolské či jiné výuce).

Studijní obor má umožnit další profesní růst vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, kteří mají zájem o získání vědecké kvalifikace v oblasti evropských záležitostí či k výkonu svého povolání tuto kvalifikaci potřebují. Přispívá k výchově mladých vědeckých pracovníků v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a ke zvýšení vzdělanostní úrovně zejména úředníků, podnikového managementu a učitelů.

Získané vzdělání lze uplatnit v orgánech státní správy, diplomatických  pracovištích v zahraničí, mezinárodních organizacích, podnikatelské sféře, bankovním a finančním sektoru, vědeckovýzkumných pracovištích  a na vysokých školách.