Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek k přijímací zkoušce bakalářského oboru Manažer obchodu

Test všeobecných znalostí

 • Právní a politický systém ČR
 • Národní hospodářství
 • Tržní ekonomika
 • Podnikání
 • Organizačně právní formy podnikání
 • Majetek podniku
 • Náklady, výnosy, zisk, daně
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ochrana spotřebitele
 • Evropská unie (instituce, vnitřní trh, evropská měnová unie)
 • Integrační uskupení ve světové ekonomice (BRIC, NAFTA, ASEAN, MERCOSUR)
 • Mezinárodní organizace (OSN, OECD, ILO, MMF, Světová banka, WTO)