5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Prague MUN: Pátý ročník studentské simulace OSN na VŠE

IMG_1043Ve dnech od 8. do 11. února 2016 proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze každoroční mezinárodní simulace OSN s názvem PragueMUN, kterou pořádá studentská organizace Model United Nations Prague o. s. již od roku 2012. Od letošního února se Model United Nations Prague navíc stal již třetí studentskou organizací přidruženou k Fakultě mezinárodních vztahů.

Letošního 5. ročníku Prague Model United Nations 2016 se zúčastnilo téměř 200 studentů z 20 zemí, kteří jakožto vyslaní diplomatičtí zástupci reprezentovali přidělené země v 7 výborech. Kromě tradičních výborů jako jsou UN Security Council (Rada bezpečnosti OSN) a UN HRC (Rada pro lidská práva) se letos organizátoři rozhodli nabídnout účastníkům možnost vyzkoušet si zasedání ve specializovaném výboru UN Women, který se zabývá genderovou rovností ve společnosti, nebo se zaměřit na problematiku atomové energie v IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii), zúročit své znalosti z oblasti světového obchodu ve WTO (Světová obchodní organizace), vypořádat se s bezpečnostními problémy v NATO (Severoatlantická aliance) nebo také řešit mezinárodní soudní spor v ICJ (Mezinárodní soudní dvůr).

Novinkou letošní konference byla přítomnost zástupce generálního tajemníka pro krizové situace, jehož úkolem byla příprava nečekaných krizových událostí, které zpestřily zasedání jednotlivých výborů a zároveň je přiměly ke vzájemné spolupráci.

Zahajovacího ceremoniálu, který se uskutečnil ve Vencovského aule, se zúčastnili významní hosté, kteří uvítali účastníky krátkými proslovy. Hosty tohoto ceremoniálu byli pan Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze, paní Veronika Stromšíková, ředitelka odboru OSN při MZV ČR, paní Eliška Prchlíková, zástupkyně Informačního centra NATO v Praze, a v neposlední řadě pan Jan Martin Rolenc, jakožto zástupce Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka při FMV VŠE.

PragueMUN nemá za cíl pouze prohloubení znalostí v daných tematických oblastech, ale rovněž získání nadhledu, rozšíření perspektivy při vnímání mezinárodních problémů, navazování kontaktů se studenty z mezinárodního prostředí a také aktivní používání angličtiny.

Pro bližší informace o konferenci a dalších projektech, které MUN Prague pořádá během akademického roku, navštivte prosím www.praguemun.cz nebo sledujte stránku MUN Prague na Facebooku.

Text připravil: Jiří Drozd (xdroj00)

IMG_1048 IMG_1158IMG_1219