5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky přijetí ke studiu od akademického roku 2018/2019

Bakalářské studium

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 3 roky 400 prezenční
International Economic Relations International Business 3 roky 50 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní studia – diplomacie 3 roky 120 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 3 roky 100 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů v českém jazyce v prezenční formě studia platí tyto podmínky. Zápis do studia se bude konat 22. června 2018.
  • Podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského oboru International Business v angličtině jsou zveřejněny na zvláštní webové stránce http://ibb.vse.cz.
Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Manažer obchodu 3 roky 60 kombinovaná
  • Pro přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru v kombinované formě studia, kde je nutnou podmínkou přijetí min. pětiletá praxe, platí tyto podmínky. Zápis do studia se bude konat v červnu 2018 - termín bude upřesněn.

 Navazující magisterské studium

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 2 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Evropská integrace 2 roky 40 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 2 roky 350 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní politika a diplomacie 2 roky 60 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 2 roky 60 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních oborů uskutečňovaných v českém jazyce platí tyto podmínky.
  • Přijímací zkouška může být prominuta na základě tohoto opatření.

Doktorské studium

  • O studiu doktorských studijních oborů jsou k dispozici tyto informace.