5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Podmínky přijetí ke studiu od akademického roku 2017/2018

Bakalářské studium

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch a regionální rozvoj 3 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 3 roky 400 prezenční
International Economic Relations International Business 3 roky 50 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní studia – diplomacie 3 roky 120 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 3 roky 100 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu bakalářských studijních oborů v českém jazyce v prezenční formě studia platí tyto podmínky. Zápis do studia se bude konat 4. července 2017.
  • Podmínky pro přijetí ke studiu bakalářského oboru International Business v angličtině jsou zveřejněny na zvláštní webové stránce http://ibb.vse.cz.
Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Manažer obchodu 3 roky 60 kombinovaná
  • Pro přijetí ke studiu bakalářského studijního oboru v kombinované formě studia, kde je nutnou podmínkou přijetí min. pětiletá praxe, platí tyto podmínky. Zápis do studia se bude konat 22. června 2017.

 Navazující magisterské studium

Název studijního programu Název oboru Standardní délka studia Předpokládaný počet uchazečů přijímaných ke studiu Forma studia
Mezinárodní ekonomické vztahy Cestovní ruch 2 roky 100 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Evropská integrace 2 roky 40 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní obchod 2 roky 350 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní politika a diplomacie 2 roky 60 prezenční
Mezinárodní ekonomické vztahy Podnikání a právo 2 roky 40 prezenční
Politologie Politologie 2 roky 40 prezenční
  • Pro přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních oborů uskutečňovaných v českém jazyce platí tyto podmínky.
  • Přijímací zkouška může být prominuta na základě tohoto opatření.

Doktorské studium

  • O studiu doktorských studijních oborů jsou k dispozici tyto informace.