Hledat
Pokročilé hledání
Odborné setkání absolventů FMV

Dne 10. 4. 2014 se uskutečnilo již v pořadí druhé odborné setkání absolventů Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Setkání se zaměřilo na probíhající jednání o obchodní spolupráci EU a USA. Absolventy přivítal děkan FMV doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA a poté vystoupil s přednáškou JUDr. Richard Hlavatý, ředitel odboru zahraničně-ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu, na téma „Česká republika a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – hlavní výzvy, přínosy a rizika pro Českou republiku“.

Transatlantické obchodní a investiční partnerství EU-USA (TTIP) si klade za cíl podstatnou měrou liberalizovat vzájemný obchod a investice. Má ambici stát se bezprecedentně nejvýznamnější bilaterální obchodní dohodou vůbec. TTIP má i zásadní zahraničně-politický a strategický aspekt v podobě dalšího prohloubení transatlantických vztahů. Jakým výzvám v této souvislosti bude čelit ČR a její hospodářství? Jaké priority má prosazovat? Jaké jsou potencionální přínosy a rizika TTIP pro ČR?

Po přednášce se uskutečnilo v RB neformální setkání s občerstvením. Fotografie si můžete prohlédnout níže v galerii.