5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Studentský PR tým FMV

Významnou součástí komunikační strategie Fakulty mezinárodních vztahů je zapojení studentů fakulty do komunikačních a informačních aktivit směřujícím k studentům fakulty, uchazečům o studium i vůči široké veřejnosti. Studentský PR tým se od roku 2012 zabývá komunikační strategií a její implementací.

Jaká je náplň činnosti týmu?

Studentský PR tým Fakulty mezinárodních vztahů VŠE můžete kontaktovat na emailové adrese studentifmv@vse.cz.

Jaké má složení současný tým?

Marek Pokorný [LinkedIn]

Marek své studium na FMV započal v zimním semestru roku 2016. Není lhostejný k aktuálním světovým problémům, a zároveň je zastáncem názoru, že vše je možné vyřešit vzájemnou dohodou. Obor Mezinárodní studia – diplomacie byl pro něho tedy volbou číslo jedna. Rád se podílí na všech smysluplných aktivitách, a proto se již v listopadu téhož roku stal členem studentského PR týmu. V loňském akademickém roce se aktivně podílel na tvorbě obsahu pro facebookové stránky „FMV VŠE Přidej se k nám!“, aktivně se podílel na organizaci Dne otevřených dveří i veletrhů vysokých škol. Nabyté zkušenosti s vedením facebookové stránky pro uchazeče jej připravily na odpovědnou práci hlavního šéfredaktora oficiálního fakultního Facebooku. Výrazně se také podílí na aktualizaci Manuálu prváka, Katologu vedlejších specializací na FMV nebo organizaci účasti PR týmu a spolků na oficiálním seznamovacím kurzu. Vzhledem k jeho znalostem v oboru IT tvoří také většinu grafických podkladů a pomáhá spravovat fakultní web. V zimním semestru 2017/18 založil projekt FMV Chat, který si klade za cíl představit studentský pohled na fakultu všem uchazečům z pohodlí jejich domova.

Kateřina Motejlová [LinkedIn]

Kateřina studuje druhým rokem obor Podnikání a právo. Vždy ji oblast práva zajímala a když se dozvěděla o možnosti studovat ho v kombinaci s ekonomií a minimálně dvěma cizími jazyky, neváhala o volbě fakulty ani chvilku. Ještě na střední škole se zúčastnila Dne otevřených dveří a z prezentace PR týmu byla nadšená. V letošním roce měla také možnost si zkusit celou akci zorganizovat. V prvním ročníku se zapojila do Mentoring programu, což ji přesvědčilo, že se chce také podílet nejen jako účastník, ale také jako organizátor. Když se jí v dubnu 2017 naskytla možnost se do studentského PR týmu přidat, neváhala ani minutu. Od té doby spravuje fakultní Instagram, kde pořádá pravidelné fotosoutěže. Po velikonočním FMV Kvízu, při jehož přípravě pomáhala, si na podzim, kdy proběhl Halloweenský FMV Kvíz, také vyzkoušela jej zorganizovat. Společně s Ditou měla na starosti výrobu fakultních propagačních předmětů a stará se o Prváckou skupinu na Facebooku, která pomáhá nově nastupujícím studentům v začátcích studia. Aktivně se také zúčastnila Gaudeamu v Praze a prezentace na seznamovacím kurzu.

Karolína Preclíková [LinkedIn]

Karolína Preclíková je studentkou druhého ročníku oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj. Rozhodnutí jít právě na FMV padlo již ve třetím ročníku na střední škole, kdy se poprvé setkala s FMV v rámci akce pro uchazeče – Stínování výuky. Během prvního ročníku se zúčastnila Mentoring programu a také Velikonočního FMV Kvízu. Protože se jí práce PR týmu velice líbila a několikrát s týmem již spolupracovala jako posila při organizování nejrůznějších akcí, využila výběrového řízení a v zimním semestru 2017/18 se stala jeho členkou. Podílí se zejména na pořádání FMV Kvízů, stará se o uchazečskou facebookovou stránku „FMV VŠE Přidej se k nám!“, je spoluautorkou FMV Chatu a pravidelnou účastnicí DOD, a to jak fakulty, tak celé vysoké školy. Osobně se účastní i veletrhů vysokých škol. Dále má na starosti Stínování výuky a podílí se na odpovídání dotazů v uzavřené skupině na Facebooku určené pro studenty prvních ročníků.

Dominika Svárovská [LinkedIn]

Dominika je studentkou prvního ročníku oboru Mezinárodní studia – diplomacie. Den otevřených dveří ji, coby uchazečku, přesvědčil, že FMV je pro ni tou správnou volbou. Jeden z důvodu, proč si vybrala právě Fakultu mezinárodních vztahů, bylo velmi přátelské prostředí, které vedení na fakultě vytváří ve spolupráci se studentským PR týmem. Na začátku zimního semestru se zúčastnila Poimatrikulačního posezení a zapojila se také do Mentoring programu, jenž ji nadchl do té míry, že se chtěla na podobných projektech podílet i jako organizátor. Vždy chtěla pracovat na věcech, které jsou pro okolí prospěšné, proto možnost stát se členem PR týmu pro ni byla jasnou volbou. Od té doby pomáhá se správou oficiálního českého i anglického Facebooku FMV, překládá články na anglický web fakulty, organizuje Stínování výuky, zprostředkovává komunikaci se studentskými spolky a ochotně se účastní i ostatních projektů týmu.

Eliška Hronová [LinkedIn]

Eliška studuje prvním rokem obor Mezinárodní obchod. Ještě jako uchazečka se účastnila Dne otevřených dveří VŠE a Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Jako čerstvá prvačka si nenechala ujít ani poimatrikulační posezení, fotosoutěže na Instagramu a zapojila se i do Mentoring programu. Do studentského PR týmu se přidala krátce po začátku zimního semestru.
Eliška si vybrala FMV právě proto, že je na fakultě spousta příležitostí dělat něco navíc a také z důvodu, že umožňuje studovat 2 cizí jazyky.
V PR týmu má na starost facebookovou stránku „FMV VŠE Přidej se k nám!“, Takeovers na Instagramu, projekt Běhej s FMV, zapojila se také do organizace Hallowenského FMV Kvízu a Dne otevřených dveří FMV. O své čerstvé zkušenosti s přijímacím řízením se podělila s uchazeči na Veletrhu pražských veřejných vysokých škol nebo na Dni otevřených dveří. Podílí se také na tvorbě prospektů pro zájemce, kteří chtějí FMV představit svým mladším kamarádům na středních školách.

Karolína Toběrná [LinkedIn]

KájaKarolína, studentka třetího ročníku bakalářského oboru Mezinárodní obchod, je součástí studentského PR týmu od LS 2015/16. Díky zapojení do Mentoring programu na FMV se rychle sžila s prostředím VŠE a neváhala se tak už od začátku svého studia zapojit do dění na fakultě. Jelikož tuto zkušenost považuje za velký přínos, hlavní činností v rámci PR týmu vždy byla a stále je právě koordinace mentorů a mentees.
V tuto chvíli ale ustupuje do pozadí a nechává prostor svým mladším kolegům. Dříve se starala o překlady článků na anglický web fakulty, nastolila spolupráci PR týmu a studentských spolků či se podílela na organizaci Stínování výuky pro uchazeče o studium, motivační Přednášky pro prváky pořádané na začátku zimního semestru nebo Poimatrikulačního posezení.

Fotografové

Zbyněk Čáp [LinkedIn]

Zbyněk je studentem druhého ročníku oboru Mezinárodní obchod. Ke studentskému PR týmu se připojil na začátku zimního semestru 2016 jako fotograf. Díky focení byl také přijat již v druhém semestru do Studentského Klubu Obchodu a Konkurenceschopnosti (SKOK), kde se dále soustředí na rozvíjení komunikace, organizování a soft skills. Mezi Zbyňkovy hlavní úkoly patří zejména focení akcí, které se pořádají pod záštitou FMV. Dále se zabývá i počítačovou úpravou fotografií tak, aby vypadaly co nejlépe. Ve svém volném čase se věnuje s oblibou studování historie a plavání.

Petr Juriš [LinkedIn]

Petr je od akademického roku 2017/2018 studentem oboru Mezinárodní obchod. Nad volbou školy ani fakulty příliš dlouho neváhal, neboť již od dětství má kladný vztah k cizím jazykům; není lhostejný ke světovým problémům, a to nejen v ekonomické oblasti. Ke studentskému PR týmu se připojil hned ve svém prvním semestru jako fotograf. Této aktivitě se věnuje i ve svém volném čase, kdy jako tzv. planespotter fotí dopravní letadla, jejichž fotky následně zveřejňuje na odborných webových stránkách. S tímto koníčkem také souvisí jeho velká obliba v cestování.

Členové studentského PR týmu v zahraničí:

Dita Janáčková [LinkedIn]

Dita je studentkou druhého ročníku oboru Mezinárodní obchod, momentálně na výměnném studijním pobytu v Nizozemsku. Den otevřených dveří a Stínování výuky, kterých se zúčastnila ještě jako studentka gymnázia, ji přesvědčily, že Fakulta mezinárodních vztahů je pro ni tou správnou volbou. Již začátkem prvního semestru studia se přidala ke studentskému PR týmu. A jelikož byla velmi nadšená z konceptu Stínování výuky, dostala v loňském roce možnost tuto akci organizovat. Stejně tak se aktivně účastnila dnů otevřených dveří a veletrhů vysokých kol, připravovala Poimatrikulační posezení a Přednášku pro prváky. Na starosti měla v minulém semestru i komunikaci se studentskými spolky. Zároveň se zajímá o rychle se rozvíjející komunikační prostředky na internetu. Proto také založila fakultní Snapchat, vytvořila a vedla koncept pravidelných příběhů studentů “Takeovers” na Instagramu FMV, starala se o facebookové stránky pro uchazeče (FMV VŠE Přidej se k nám!), a v neposlední řadě je spoluautorkou geofilteru pro celou VŠE.

Andrea Nezbedová [LinkedIn]

Andrea nastoupila v září 2016 na obor Mezinárodní studia – diplomacie, který pro ni byl jasnou volbou vzhledem k zálibě v cestování a studiu jazyků. O měsíc později se přidala ke studentskému PR týmu FMV jako fotografka. Chtěla tak propojit svůj koníček s užitečnou věcí. Mezi její další záliby patří například i sebeobrana a bojové umění WingTsun, kterému se věnuje od roku 2010. Možnost pracovat pro studentský PR tým bere jako velkou výzvu, cennou zkušenost a příležitost se rozvíjet i nad rámec studia. Příležitosti vyjet na zahraniční výměnný pobyt využila již v druhém ročníku, aktuálně pobývá ve Finsku na University of Vaasa, kde se zabývá tématikou Evropské unie, problematikou etiky či sociálních sítí.

Alumni studentského PR týmu FMV:

Barbora Navrátilová [LinkedIn]

Barbora v září 2015 nastoupila na obor Mezinárodní obchod a hned od prosince se přidala ke studentskému PR týmu FMV. Díky svému nadšení a zápalu přičichla k téměř všem projektům a aktivitám, které PR tým tvoří – od správy facebooku pro uchazeče (FMV VŠE Přidej se k nám), přes fakultní Instagram, kde zavedla seriál #FMVvzahranici, podílela se na fotosoutěžích nebo zrealizovala výzvu #FMVchallenge. Dále se podílela na Mentoring programu, Dni otevřených dveří, Stínování výuky pro uchazeče a dalších projektech. Působením v PR týmu její angažovanost v rámci VŠE nekončí, přidala se například na více než rok ke studentské organizaci SKOK jako členka Business cocktail týmu nebo byla součástí komise, která pomáhala s volbami do Akademického senátu FMV. Co jí však VŠE nejvíce přinesla, jsou cenné zkušenosti nebo inspirativní a podporující lidé, kterých během svých studií poznala nespočet. Začala více cestovat a plnit si své sny. Jedním z nich bylo například žít delší dobu ve Španělsku a výrazně si tak zlepšit další cizí jazyk. Z tohoto důvodu vyjela na semestrální studijní výměnný pobyt do krásné Granady. V únoru 2017 začala pracovat v inspirativním coworkingovém prostoru Impact HUB Praha, ale na akce FMV ani nadále nezanevře.

Pro všechny ostatní studenty má vzkaz: „Nečekejte na okamžik, kdy si budete jisti, že budete připraveni. To totiž pořádně nebudete nikdy. Když něco chcete, prostě to zkuste a v nejhorším případě to nevyjde.

Kristína Chlebáková [LinkedIn]

Kristína je študentkou tretího ročníka bakalárskeho odboru Medzinárodný obchod a v študentskom PR tíme pôsobila od zimného semestra 2016. S aktivitami tímu sa stretáva od úplného začiatku svojho štúdia na FMV. Vďaka Mentoring programe, ktorý absolvovala v prvom semestri, jej pomohla spoznať množstvo nových a aktívnych ľudí na fakulte, čo jej nakoniec pomohlo v rozhodnutí do PR tímu sa prihlásiť. Verí v ďalšie prepájanie študentov s fakultou, preto spoluorganizovala FMV Kvíz. Je členkou študentského klubu SKOK no aktívne sleduje verejné dianie a tak sa zaujíma aj o ďalšie spolky na FMV, ktorých spoluprácu zimný semester koordinovala. Podieľala sa na organizácii Dňa otvorených dverí FMV a tiež Stínování výuky.

Marek Bobot [LinkedIn]

Marek nastoupil na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v roce 2015. Už od začátku svého studia se aktivně zapojil do činnosti Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) a na své aktivity navázal právě vstupem do studentského PR týmu FMV. V rámci týmu se věnoval správě webových a facebookových stránek fakulty a byl u vzniku nového webu pro uchazeče o studium. Měl na starosti koncept a organizaci FMV Kvízů, které si našly oblibu u studentů i vyučujících. Baví ho komunikace s lidmi, takže nechyběl na několika Stínováních výuky, které dávají zájemcům o studium možnost prožít den v kůži vysokoškoláka, ani na dnech otevřených dveří.

Petra Sojková [LinkedIn]

Petra na FMV vystudovala magisterský program Mezinárodní obchod se zaměřením na logistiku a čínský region, ve kterém taktéž strávila jeden semestr. Jelikož ji tento obor nadchl, stala se též členkou Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK). Do PR týmu ji především přivedlo její nadšení pro realizaci nových projektů. Fakultnímu PR se věnovala od srpna 2014, kdy společně s Ivanou a Simonou začaly více rozvíjet aktivitu Studenti studentům, která si klade za cíl zefektivnit a zlepšit zapojení studentů prvních ročníků do vysokoškolského studia. Je spoluautorkou Manuálu prváka a také motivační přednášky Jak získat studiem na FMV co nejvíce. V ZS 2014/15 mj. spravovala fakultní Facebook. Po návratu z Číny se věnovala především procesním otázkám fungování PR týmu a analytickému vyhodnocování zrelizovaných kampaní a projektů. V září 2015 spolu se Simonou založila projekt mentoringu pro studenty prvních ročníku s cílem zkrátit jejich rozkoukávací fázi na FMV a umožnit jim tak rychlejší start ke všem výhodám, které FMV nabízí. S Petrou jste se taktéž mohli setkat na řadě akcí organizovaných pro zájemce o studium, mj. v lednu 2016 a 2017 moderovala studentskou sekci Dne otevřených dveří FMV. V červnu 2016 Petra opustila řady PR týmu a vrhla se do pracovního života ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., kde se podílí na logistických projektech. Přesto se s ní stále můžete potkat na pravidelných setkáních mentoringu, kam vždy ráda zavítá.

"Dlouhodobě jsem skrze PR tým usilovala o odbourání názoru, že VŠE je velká neosobní škola. FMV nabízí spoustu skvělých příležitostí – řadu z nich mají studenti téměř na dosah ruky. Byla bych ráda, kdyby si každý student FMV odnesl alespoň tolik nezapomenutelných zážitků, odborných poznatků a cenných kontaktů ze svého studia na FMV, jako jsem měla možnost já."

Simona Fedorková [LinkedIn]

simona_fSimona je absolventkou magisterského oboru Mezinárodní obchod a vedlejší specializace Marketing. Nyní pracuje ve společnosti Plzeňský Prazdroj na pozici trainee ve Future Leaders Programu, kterou získala díky letní stáži v oddělení brand marketingu. Je duší i tělem zapálený markeťák, kolem marketingu a PR se v jejím životě točilo vše - semestr studia na Singapore Management University, zahraniční stáž u Procter and Gamble, kde si vyzkoušela, jak se řídí značky jako Ariel či Lenor nebo stáž v agentuře CzechTrade v Sydney. Je bývalou členkou studentské organizace SKOK, kde se starala o PR a marketing. Ke studentskému PR týmu se přidala v ZS 2014/2015. Vedla projekt Stínování výuky, prezentovala FMV na Dni otevřených dveří a spoluzakládala projekt Mentoringu. Tvořila pro fakultu jednoduché grafické materiály.

„Práce v PR týmu pro mne byla skvělou příležitostí, jak zlepšit způsob, jakým FMV komunikuje se studenty. Naše fakulta nabízí spoustu skvělých příležitostí, o kterých se často neví. To se PR tým snaží změnit.“

Ondřej Král [LinkedIn]

ondraOndra studuje na FMV obor Mezinárodní obchod. Už při studiu měl možnost stážovat jako Social Media Assistant v Ústavu mezinárodních vztahů. Mimo to je také jedním ze zakládajících členů studentského spolku SKOK, kde od začátku působil rovněž ve správě webu a sociálních médií. „Když se naskytla možnost podílet se na utváření obrazu FMV a propagovat příležitosti, které FMV nabízí, velmi rád jsem se přidal do Studentského PR týmu. Je škoda, že studenti často neví o dění na fakultě a o různých mimoškolních aktivitách, kterými se mohou rozvíjet. Baví mě to měnit skrze komunikaci na sociálních sítích.“ Ondra měl na starosti fakultní facebook.

Valentýna Hypšová

valValentýna pochází z Prahy a již na gymnáziu snila o studiu na Vysoké škole ekonomické. Protože miluje cizí jazyky a kreativní prostředí, byl pro ni Mezinárodní obchod jasnou volbou. Zápal pro marketing, organizaci a spolupráci se zajímavými lidmi ji přivedl až do PR týmu FMV VŠE, kam se přidala v akademickém roce 2015/2016 a měla na starost organizaci stěžejního projektu Stínování výuky, do kterého se během jejího působení přihlásil rekordní počet uchazečů. Dále se podílela například na organizaci Veletrhu vysokých škol na VŠE. V současnosti se intenzivně věnuje přípravě na státní zkoušku. Ráda hledá nové příležitosti a výzvy a své znalosti ze studia by ráda uplatnila i v zahraničí.

Ivana Krajčiová [LinkedIn]

ivanaIvana je studentkou Mezinárodního obchodu s vedlejší specializací v Marketingu. Kvůli zájmu o marketing vyjela na rok do zahraničí, kde absolvovala studijní pobyt na University of Mannheim a stáž v mezinárodním marketingu u společnosti Henkel. Je také členkou klubu SKOK, kde se od založení starala s Ondrou o komunikaci na sociálních sítích a web. K PR týmu se přidala v létě 2014. Jejími projekty byly komunikační kampaň vůči potenciálním studentům FMV a fakultní intranet. S Petrou a Simonou organizovala focení propagačních fotografií, Přednášku pro prváky a událost Stínování. Cílem správy komunikačních kanálů FMV je podle ní prezentování možností, které FMV svým studentům nabízí a zvýšení informovanosti samotných studentů o příležitostech, které mohou využít. „Je důležité, aby každý student FMV věděl, jaké má možnosti a kde má hledat informace pro jich realizaci, aby mohl ze svého studia vytěžit co nejvíc.“

Tereza Novotná

terezaTereza je studentkou bakalářského oboru Mezinárodní studia-diplomacie, o kterém snila už při svých gymnaziálních studiích v dobách, kdy měla ještě dlouho před maturitou. Její diplomatickou „specialitou“ jsou blízkovýchodní záležitosti (zejména Izrael a Izraelsko-Palestinský konflikt) a lidská práva. V minulosti se účastnila a také podílela na přípravě několika Modelů OSN a v současnosti se její zájem stočil právě k public relations. Je amatérský, avšak velmi zapálený „social media ninja“ a tak není divu, že měla na starost správu fakultního Instagramu a také facebookové fanpage FMV Přidej se k nám, zaměřené na komunikaci se středoškoláky. Podílela se též na přípravě Stínování výuky, které považuje za velmi slibný a přínosný projekt. Ve volném čase nepohrdne dobrým seriálem/filmem/knihou a nebo hrnkem dobré kávy.

Matti Tetřev [LinkedIn]

mattiMatti pokračuje ve svém studiu na FMV na oboru Mezinárodní politika a Diplomacie. Již od bakalářského studia ho zajímala diplomatická praxe, proto se stal po dobu dvou let součástí týmu studentské organizace Junior Diplomat Initiative a zúčastňoval se studentských simulací OSN a vyjednávacích soutěží. Za PR tým zodpovídal od června 2013 do června 2015. V rámci studentského PR týmu FMV se podílel na tvorbě dvou propagačních videí; přípravě Dnů otevřených dveří; Stínování výuky pro středoškolské studenty; vytvoření interaktivní aplikace s všemi otázkami o studiu na FMV; rozhovorech se studenty na zahraničních stážích a na studijních pobytech a soutěžích FMV. Vždy se zasazoval o to, aby FMV byla co nejblíže svým studentům.

Jakub Mazal [LinkedIn]

jakubJakub na FMV vystudoval obor Mezinárodní studia a diplomacie. Jeho amatérské nadšení pro nová média stejně jako spokojenost se studiem FMV jej přivedla k této mimoškolní aktivitě, v rámci níž se staral o sociální média, ale i komunikaci se středními školami či tvorbu propagačního videa.

Ondřej Wágner

ondra_wOndřej je původem z Pardubic. Na FMV studoval bakalářský obor Diplomacie – mezinárodní vztahy mezi lety 2009 až 2013. Nad rámec studia věnoval většinu času aktivitám souvisejících s diplomacií, včetně založení studentského klubu Junior Diplomat Initiative se svými spolužáky. V akademickém roce 2012-2013 vedl studentský PR tým. Vedle pravidelných aktivit jako správa sociálních sítí, komunikace přijímacího řízení či Dnu otevřených dveří FMV, Ondřej připravil PR strategii FMV a úspěšnou letní soutěž „Vezmi svou FMV do světa!“. V současné době působí na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jako posluchač Diplomatické akademie MZV.