Zpravodaj Fakulty mezinárodních vztahů

Double degree pro studenty Mezinárodního obchodu - IAE Lyon 3 a University of Vaasa

I pro nový akademický rok nabízí Fakulta mezinárodních vztahů pro studenty magisterského oboru Mezinárodní obchod možnost studia double degree mezi programy Mezinárodní obchod  a International Management IAE Lyon 3 nebo International Business University of Vaasa. Kombinací ročního studia v Praze a ročního výměnného pobytu ve Francii či Finsku získají absolventi magisterské diplomy obou univerzit.

Více

Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v ZS 2018/2019

Na zimní semestr 2018/2019 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které probíhají do 28. srpna 2018.

Více

Nový fakultní Alumni Club je tady! FMV Alumni Club je novým klubem pro všechny absolventy FMV! Je tu od toho, aby propojoval absolventy nejen mezi sebou, ale i s fakultou a jejími současnými studenty.

Více

FMV se znovu stala partnerem benefičního běhu „Ramaton“. Přijďte si zaběhat!

FMV se opět stala partnerem benefičního běhu „Ramaton“. Přijďte si zaběhat!

Ve čtvrtek 31. května v podvečerních hodinách proběhne v pražské Stromovce již 6. ročník benefičního běhu Ramaton, jehož výtěžek jde na aktivity neziskové organizace Ramus.

Více

Volby do Akademického senátu VŠE na FMVVážení studenti a akademičtí pracovníci, zveme Vás k volbám do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů.

Více

Budoucnost integračního procesu: ČR v jádru nebo na periferii Evropy?

Zveme Vás na 10. konferenci EVROPSKÝ DEN, organizovanou Centrem evropských studií na FMV ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha, která se uskuteční 19. dubna 2018 od 9:00, tradičně v prostorách Akademického klubu VŠE.

Více

Filmový FMV Kvíz již 11. dubna

Poměřte své znalosti o filmech na dalším FMV Kvízu! Jste soutěživí? Máte v malíčku nejrůznější hlášky z filmů? Jste týmový hráč? Ukažte, co ve vás je a vyhrajte zajímavé ceny na filmovém FMV Kvízu.

Více

Již druhé testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR 

Chcete zjistit, jaké je vaše IQ? Máte o testy zájem, ale neměli jste dosud čas nebo příležitost se jich zúčastnit? Neváhejte a přijďte si nechat svoji inteligenci otestovat kvalifikovanými testujícími! 

Více

Amerika očima zahraničních zpravodajů s Michalem Kubalem a Martinem Řezníčkem na FMV

Česká televize a Fakulta mezinárodních vztahů Vás zvou na debatu Amerika očima zahraničních zpravodajů s Michalem Kubalem a Martinem Řezníčkem, která se uskuteční 21. března 2018 v 16:15 na VŠE v Praze v místnosti RB101. Na akci je nutná registrace.

Více

epasAkreditace EPAS potvrzena, tentokráte na 5 let!

FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business, tentokráte ovšem pro oba obory na celých 5 let. Tímto mimořádným úspěchem se FMV řadí do elitního klubu pouhých osmi vysokých škol z celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden obor. Obhájení a posílení akreditace je pro fakultu nejen oceněním jejích úspěchů a potvrzením správných strategických a manažerských rozhodnutí v rozhodujících oblastech vývoje, ale také významným závazkem a výzvou k dalšímu zdokonalování nastoleného vývoje.

Více

Pro zájemce o studium: ZÚČASTNI SE VÝUKY NA FMV VŠE!

Fakulta mezinárodních vztahů připravila pro zájemce o bakalářské studium netradiční projekt s názvem Stínování výuky, který se uskuteční již pátým rokem.

Více

Výběrové řízení na stáže v CzechTrade: Londýn, Istanbul a Calgary

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáž na zahraničních zastoupeních CzechTrade v Londýně, Istanbulu a Calgary.

Více

Den otevřených dveří FMV již 20. ledna

v sobotu 20. ledna se uskuteční Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů. Přijďte i vy do areálu VŠE na Žižkově. Ve Vencovského aule se vám představí vedení školy a studenti u hlavní prezentace.

Více

Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v LS 2017/2018

Na letní semestr 2017/2018 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které probíhají do 23. ledna 2018. 

Více

businessprojectNová nabídka mezinárodní zkušenosti - Business projekt s univerzitou Fontys (22F414)

Fakulta mezinárodních vztahů opětovně připravila pro svoje studenty ve spolupráci s partnerskou školou z Nizozemí (Fontys University of Applied Sciences) kurz, jenž spočívá ve zpracování business projektu v rámci mezinárodního týmu. Zájemci o jedinečnou zkušenost a získání 6 ECTS do "mobility window" se již mohou přihlásit.

Více

Den otevřených dveří všech fakult VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze otevře své dveře všem zájemcům o bakalářské studium v úterý 19. prosince. Informace o studiu a studentském životě na VŠE poskytnou zájemcům zástupci všech šesti fakult včetně FMV, odborná pracoviště i současní studenti. Samostatný Den otevřených dveří FMV se uskuteční 20. ledna.

Více

Výběrové řízení na stáže: zahraniční zastoupení agentury CzechInvest Soul a Düsseldorf

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest výběrové řízení na stáže na zahraniční zastoupení agentury CzechInvest v Soulu, Jižní Korea a Düsseldorfu, Německo.

Více

FMV obhajuje mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business 

Fakulta mezinárodních vztahů v současné době intenzivně připravuje prověrku kvality studijních oborů, které získaly v letech 2012 a 2015 prestižní mezinárodní akreditaci EPAS. Návštěva mezinárodního expertního týmu proběhne od 28. do 30. listopadu 2017 a bude zaměřena na kvalitativní aspekty oborů zejména z hlediska způsobu reflexe měnících se požadavků praxe, důsledného ověřování výstupů z učení, pedagogických metod, mezinárodních a praktických zkušeností absolventů a jejich kompetencí.

Více

Přednáška Martina Záklasníka, předsedy představenstva společnosti E.ON na téma "Nové výzvy energetiky v mezinárodní perspektivě" - 28. listopadu 2017

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů si dovoluje pozvat studenty, akademické pracovníky i absolventy na přednášku pana Ing. Martina Záklasníka, Ph.D., předsedy představenstva společnosti E.ON, na téma „Nové výzvy energetiky v mezinárodní perspektivě“. Přednáška se bude konat v úterý 28. listopadu 2017 od 18:30 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE – učebna RB 212.

Více

Study abroadInformační schůzka pro studenty o možnostech studia v zahraničí - 21. 11. 2017 od 16:15

Oddělení zahraničních styků pořádá pro zájemce o studium v zahraničí informační schůzky, které se již tradičně konají v podzimních termínech. Schůzky jsou rozděleny do několika termínů, z nich každý je doporučen pro jednu ze šesti fakult VŠE. Schůzka určená primárně pro studenty FMV se uskuteční v úterý 21. 11. 2017 od 16:15 v Likešově aule.

Více

Highered - Unikátní nabídka kariérních příležitostí pouze pro studenty FMV!

Členství v organizaci EFMD přináší pro Fakultu mezinárodních vztahů další výhody, tentokráte přímo zaměřené na její studenty. FMV se od začínajícího semestru jako první fakulta v ČR zapojuje do prestižní on-line platformy Highered, jež zprostředkovává studentům a absolventům nejlepších škol světa ty nejprestižnější pracovní nabídky, a to v rámci unikátní a uzavřené platformy. 

Více

Výběrové řízení na stáže v LS 2017/2018: Berlín, Brusel, Ženeva, Vídeň a kanceláře CzechTrade po celém světě

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade a na základě memoranda s Ministerstvem zahraničních věcí ČR výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade a ambasádách České republiky, a to hromadně na LS 2017/2018. Termín pro podání přihlášek prodloužen do 31. října 2017.

Více

Výroční mezinárodní konference FMV Sdílená ekonomika: Realita a budoucnost

Fakulta mezinárodních vztahů zve na svou výroční mezinárodní konferenci Sdílená ekonomika: Realita a budoucnost, která se bude konat 4. října od 13:45 v RB 101. Konference se zaměří na potenciál, rizika a budoucnost sdílené ekonomiky jak v Evropě, tak v České republice. V rámci dvou panelů vystoupí zahraniční odbornici, zástupci firem věnujících se sdíleným službám, ale také tvůrci politik. Akce proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení. Partnerem konference je PwC Česká republika.

Více

Staňte se mentory či mentees i v tomto akademickém roce

Nový zimní semestr s sebou opět přináší možnost zapojit se do jedinečného projektu fakulty, Mentoring programu na FMV. Patříte mezi zkušené studenty 3. a vyššího ročníku s chutí dělat něco navíc? Či teprve nastupujete a hodila by se vám pomocná ruka s tím, abyste vzali vysokoškolský život za ten správný konec? Pak čtěte dál.

     

Více

Nabídka účasti v projektu pro společnost NN - kurz 22F414

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí ve spolupráci se společností NN studentům možnost podílet se v rámci kurzu 22F414 na reálných projektech. Konkrétně se jedná o téma marketingu a komunikační strategie vůči generaci Y.

Kurz je zařazen do skupiny předmětů hV pro navazující magisterské obory Mezinárodní obchod, Evropská integrace, Cestovní ruch a Podnikání a právo. Nově přijatí studenti oboru Mezinárodní obchod si absolvováním mohou částečně splnit povinné mobility window.

Více

MIB EPAS Consortium prohlubuje spolupráci

Fakulta mezinárodních vztahů je zakládajícím členem oborového sdružení MIB -Master in International Business EPAS Consortium. Členy této mezinárodní asociace mohou být pouze školy, které získaly prestižní oborovou akreditaci EPAS od EFMD a nabízejí navazující magisterský studijní program Mezinárodní obchod. Cílem konsorcia je rozvoj oboru MO, výměna zkušeností a realizace inovativních projektů mezinárodní spolupráce. Zasedání členů konsorcia se konalo dne 22. srpna 2017 ve finském městě Vaasa.

Více

Nabídka účasti v projektu pro společnost ŠKODA AUTO DigiLab – kurz 22F414

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO DigiLab studentům možnost podílet se v rámci kurzu 22F414 na reálném projektu. Konkrétně se jedná o spolupráci ve studentském týmu při budování společnosti Uniqway, respektive při uvedení carsharingové služby na český trh.

Více

European Horizons na FMV: nový studentský think-tank

Letní semestr 2016/2017 přinesl na FMV také nový studentský spolek European Horizons. Založili jej studenti oboru Evropská integrace / Evropská ekonomická integrace a Mezinárodní politiky a diplomacie jako novou pobočku velkého nadnárodního studentského think-tanku European Horizons, který byl založen v roce 2015 na Yale University a během dvou let se rozšířil na dalších prestižních univerzitách v USA, jako je Harvard, Stanford, či Columbia, ale také v Evropě na školách jako Science Po v Paříži, College of Europe v Brugách, University of Barcelona nebo ​​Central European University.

Více

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v ZS 2017/2018

Na zimní semestr 2017/2018 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které probíhají do 29. srpna 2017.

Více

FMV se stala partnerem 5. ročníku benefičního běhu "Ramaton". Přijďte si zaběhat!

V podvečer dne 6. června proběhne v pražské Stromovce již 5. ročník benefičního běhu Ramaton, jehož výtěžek jde na aktivity neziskové organizace Ramus. Trasa má 4 nebo 8 km, startovné je pro studenty i zaměstnance FMV zdarma. Veškeré informace o Ramatonu i Ramusu se dozvíte zde.

Více

17. ročník mezinárodní vědecké konference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment

Katedra mezinárodního obchodu zve všechny akademické pracovníky a studenty všech fakult na 17. ročník mezinárodní vědecké konference: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, která je pořádána již tradičně ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislavě, a to v pátek 26. května od 9:00 hod.

Více

Novinky ve studijních programech platných od ZS 2017/2018: větší důraz na studium cizích jazyků a povinné studium v zahraničí

Na Fakultě mezinárodních vztahů vrcholí příprava nových studijních plánů pro studenty přijaté do bakalářského i navazujícího magisterského studia od ZS 2017/2018. Ve všech oborech bakalářského studia v českém jazyce se výrazně posílí studium cizích jazyků, a to zvýšením kreditové dotace na povinný jazyk a zařazením jazykových předmětů mezi fakultě volitelné předměty fVB. Na magisterském studiu se na oborech Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie zavádí povinnost studia v zahraničí, a to ve formě semestrálního výměnného pobytu nebo stáže.

Více

Evropský den na VŠE: Evropská unie a nový obchodní řád

Centrum evropských studií VŠE si Vás dovoluje pozvat Vás na 9. EVROPSKÝ DEN, který organizuje Centrum evropských studií na Vysoké škole ekonomické v Praze ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung Praha. Tentokrát se Evropský den na VŠE uskuteční ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 15:30, tradičně v prostorách Akademického klubu. Tématem letošního ročníku je Evropská unie a nový obchodní řád.

Více

Velikonoční FMV Kvíz

Už víte, co budete dělat po Velikonocích? Chtěli byste si trošku zpříjemnit návrat ke školním povinnostem po prodlouženém víkendu? K tomu vám může skvěle posloužit v pořadí již třetí FMV Kvíz! Opět máte možnost setkat se v neformální atmosféře nejen se svými spolužáky, ale i s profesory a členy vedení fakulty.

Více

Za docentkou Annou Klosovou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek 31. března 2017 zemřela po těžké nemoci ve věku nedožitých 75 let paní doc. Ing. Anna Klosová, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu, spoluzakladatelka a akademická ředitelka prestižního mezinárodního programu Master of Arts in Economics of Globalisation and European Integration a přední pracovnice fakulty na poli doktorského studia.

Více

Master of Economics of Globalization and European Integration - EGEI

The full-time Master of Arts (M. A.) in Economics of Globalization and European Integration is an academic program developing competence for European economists with career aspirations in research at universities, government and international organizations, and in research departments of large banks and industrial and commercial corporations.

Více

Přednáška Ing. Jana Waltera na téma "Brexit" v rámci Absolventské středy na FMV - 15. března 2017

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů si dovoluje pozvat studenty, akademické pracovníky i absolventy na přednášku pana Ing. Jana Waltera, poradce Stálé Mise Velké Británie v Ženevě, na téma „Brexit a jeho dopady na mezinárodní ekonomické organizace a roli Velké Británie v nich“. Přednáška se bude konat ve středu 15. března 2017 od 18 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE – učebna RB 211.

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2017/2018Studujete bakalářské studium? Zajímají Vás semestrální výměnné pobyty? V termínu od úterý 21. 2. 2017 10:00 do úterý 28. 2. 2017 15:00 je možné podávat přihlášky na bakalářské semestrální výměnné pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Více

Podávání přihlášek na magisterské semestrální výměnné pobyty 2017/2018Studujete navazující magisterské studium? Zajímají Vás semestrální výměnné pobyty? V termínu od úterý 14. 2. 2017 10:00 do pondělí 20. 2. 2017 15:00 je možné podávat přihlášky na magisterské semestrální výměnné pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Více

jourova_ecAtraktivní Evropa pro mladé: Diskuse s komisařkou Věrou Jourovou a poslankyní EP Dlabajovou

V pátek 17. února 2017 vystoupí na VŠE komisařka Evropské komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Věra Jourová a spolu s Martinou Dlabajovou (eurposlankyní ALDE) budou hovořit o současných tématech, které se vztahují zejména na budoucnost mladých v Evropě. Diskusi pro studenty pořádá Centrum evropských studií VŠE, studentský spolek Junior Diplomat Initiative a Institut pro politiku a společnost.

Více

fmv-3436Den otevřených dveří FMV - 4. 2. 2017

Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) se koná v sobotu 4. února od 10:00 ve Vencovského aule v areálu na Žižkově.  Zájemci o studium se zde dozví potřebné informace o nabízených oborech – včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Po skončení  hlavní části ve Vencovského aule budou mít zájemci možnost prohlídky budovy a získání bližších informací o jednotlivých oborech.

Více

DSC4946Den otevřených dveří VŠE

V úterý 20. prosince 2016 se v atriu Rajské budovy VŠE od 9 do 14 hodin uskuteční první Společný Den otevřených dveří VŠE, který je určen všem zájemcům o studium na VŠE, ale i těm, kteří ještě nejsou o svém budoucím oboru rozhodnuti. V rámci jednoho dne totiž jeho návštěvníci dostanou příležitost dozvědět se informace o všech šesti fakultách VŠE a tím pádem i o více oborech najednou. Mohou tak nejen porovnat, co studium na jednotlivých fakultách VŠE obnáší, ale třeba objeví i obor, o kterém původně ani neuvažovali.

Více

MIB_EPAS_RGBZasedání MIB EPAS Consortium v Sheffieldu

Děkan FMV doc. Taušer, manažerka pro mezinárodní akreditace doc. Štěrbová a rektorka VŠE prof. Machková se dne 9. 12. 2016 zúčastnili jednání konsorcia vysokých škol, které získaly prestižní akreditaci EPAS pro obor mezinárodní obchod (International Business).

Více

rsz_1miroslav_ludvíkAbsolvent VŠE a FMV novým ministrem zdravotnictvíDne 30. listopadu 2016 jmenoval prezident Miloš Zeman Miloslava Ludvíka novým ministrem zdravotnictví. JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA je absolventem Fakulty obchodní (dnes Fakulta mezinárodních vztahů), konkrétně oboru zahraniční obchod. Od roku 2000 působil jakožto ředitel Fakultní nemocnice v Motole, předtím zastával řadu manažerských pozic ve finančním a farmaceutickém průmyslu.

Více

Den s VŠEDen s VŠE 2016 aneb každoroční setkání na alma mater - 12. 11. 2016

Den s VŠE se koná v sobotu 12. listopadu 2016. Jedná se o setkání absolventů Vysoké školy ekonomické v Praze s vedením VŠE, děkany fakult a zástupci pedagogického sboru. Do čtvrtka 10. listopadu 2016 probíhají registrace na tuto tradiční společenskou podzimní akci.

Více

logo-oecdJak nastartovat kariéru v OECD

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a sekretariátem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Vás zve na seminář JAK NASTARTOVAT KARIÉRU V OECD, který se bude konat v úterý 8. listopadu 2016 od 14,30 hod ve Vencovského aule. Po seminářích zaměřených na Skupinu světové banky nebo OSN se jedná o další unikátní možnost, jak získat informace o kariérních možnostech v prestižních mezinárodních organizacích.

Více

logo_retina2-kopie1Druhá debata s ministrem zahraničních věcí ČR

Zajímá vás, jak Česká republika plní cíle nové Koncepce zahraniční politiky? Pak přijměte naše pozvání na debatu s ministrem zahraničních věcí ČR, kterou pořádá JDI ve spolupráci Fakultou mezinárodních vztahů. Lubomír Zaorálek bude hovořit na téma „Zhodnocení české zahraniční politiky za rok 2016“ a následovat bude moderovaná diskuze, během níž se role moderátora zhostí Pavel Hnát. V pořadí již druhá debata s panem ministrem na půdě VŠE se uskuteční v úterý 1. listopadu od 17:00 v místnosti RB 101.

Více

kraflPřednáška Ing. Martina Krafla na téma "Veřejná diplomacie v praxi" v rámci Absolventské středy na FMV - 26. října 2016

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů si dovoluje pozvat studenty, akademické pracovníky i absolventy na přednášku pana Ing. Martina Krafla, ředitele Českého centra Vídeň a poradce EUNIC GLOBAL v Bruselu, na téma „Veřejná diplomacie v praxi. Sdružení EUNIC AUSTRIA – inovativní model kulturně-ekonomické diplomacie“. Přednáška se bude konat ve středu 26. října 2016 od 18 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE – učebna RB 211.

Více

OLYMPUS DIGITAL CAMERAZa profesorkou Boženou Plchovou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 6. října 2016 zemřela ve věku 80 let prof. Ing. Božena Plchová, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu. Po nedávném odchodu doc. Ing. Evy Černohlávkové, CSc. v ní Fakulta mezinárodních vztahů bohužel ztrácí další odborně uznávanou osobnost, která zasvětila prakticky celý svůj profesní a akademický život Vysoké škole ekonomické.

Více

churchill1-150x150Fakulta mezinárodních vztahů vydá na stipendia 7 milionů korun

Dne 4. října 2016 zasedala ve svém plném složení Stipendijní komise Fakulty mezinárodních vztahů, aby projednala žádosti studentů o prospěchová stipendia a výši některých stipendií na Fakultě mezinárodních vztahů. Fakulta chce stipendii dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků, získávání zahraničních zkušeností a rozvoji studentských spolků a aktivit.

Více

IMG_3383Rozhovor se zakladatelkami Mentoring programu na FMV

Fakulta mezinárodních vztahů je první a zatím i jedinou fakultou na VŠE, která pro studenty prvních ročníků zavedla mentoring program. Pilotní ročník akce se uskutečnil v zimním semestru 2015/2016 a pro velký úspěch se z něho teď pomalu, ale jistě začíná stávat tradice. Kde se Mentoring program na FMV vlastně vzal a s jakým cílem vznikl? To v následujícím rozhovoru vysvětlí přímo jeho zakladatelky, Simona Fedorková a Petra Sojková.

Více

KONF_2017Konference Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost

Ve čtvrtek 29. září 2016 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace. Záštitu nad konferencí převzal předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka.

Více

vimun03Studenti diplomacie reprezentovali FMV ve Vídni

Ve dnech 31. 7. – 4. 8. 2016 se desetičlenná delegace studentů FMV VŠE zúčastnila jedné z nejautentičtějších evropských simulací jednání OSN -  Vienna International Model United Nations 2016 ve Vídni. Každý model OSN má svá pravidla jednání a právě ta na VIMUN jsou velice blízká pravidlům v reálném OSN. Navíc se tento model OSN koná přímo v prostorách této mezinárodní organizace.

Více

FMV vyráží do světaLetní fotosoutěž: FMV vyráží do světa 

Semestr už se nachýlil ke konci, ale to neznamená, že máte na FMV zapomenout či snad že ona zapomene na vás. Chystáte se na cestu kolem světa, dovolenou v cizině nebo vás čeká zahraniční brigáda? Podělte se s námi o zážitky z vašich dobrodružných výprav a v září vás bude čekat další příjemné překvapení.

Více

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v ZS 2016/2017

Na zimní semestr 2016/2017 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které probíhají do 30. srpna 2016.

Více

DSCN2473Úspěšné konference na FMV

Na konci května se na Fakultě mezinárodních vztahů uskutečnily dvě významné mezinárodní konference, které již mají dlouholetou tradici a vydobyly si místo mezi uznávanými akcemi. Jedná se o konference pořádanou Katedrou mezinárodního obchodu a Střediskem mezinárodních studií Jana Masaryka. Tento rok šlo již o 16. resp. 20. ročník.

Více

VýstřižekKonference „Aktuální trendy ekonomické diplomacie ve vybraných zemích EU“

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze zve akademické pracovníky, studenty i odbornou veřejnost na konferenci „Aktuální trendy ekonomické diplomacie ve vybraných zemích EU“, která se uskuteční ve čtvrtek 16. června 2016. Konference proběhne pod záštitou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Účast na zahájení konference přislíbil ministr zahraničních věcí České republiky pan Lubomír Zaorálek.

Více

Karel BurešPřednáška generálního ředitele České exportní banky v rámci Absolventské středy na FMV - 25. května 2016

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů si dovoluje pozvat studenty, akademické pracovníky i absolventy na přednášku pana Ing. Karla Bureše, předsedy představenstva a generálního ředitele České exportní banky, a.s., na téma „Role státní podpory vývozu v období ekonomického růstu a specifické poslání České exportní banky“. Přednáška se bude konat 25. května 2016 od 18 hodin v prostorách Rajské budovy VŠE – učebna RB 211.

Více

logo_webOsmý Evropský den na VŠE

27. dubna se na VŠE uskuteční již osmý Evropský den, který tradičně pořádá Centrum evropských studií ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Hlavním tématem letošního ročníku je „Evropská unie po dohodě s Velkou Británií“. Konference proběhne v rámci tří panelů, během nichž se bude diskutovat o vnitřním trhu EU, eurozóně a o budoucnosti EU.

Více

kviz1FMV KVÍZ – Poměřte síly nejen se studenty, ale i s vyučujícími!

Jste soutěživí? Rádi poznáváte nové lidi? Máte týmového ducha? A chtěli byste své znalosti zúročit jinak než u testů a zkoušek, zábavnější formou? Potom je tento kvíz právě pro vás!  Ukažte, co ve vás je, a se svým týmem vyhrajte FMV Kvíz!

Více

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_12970993_10154381311804415_7339577861838675255_oProfesorka Hana Machková dnes obdrží Řád čestné legieDne 7. dubna 2016 přijme rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., z rukou francouzského velvyslance Jean-Pierra Asvazadouriana insignie rytíře Řádu čestné legie, nejvyšší ho státního vyznamenání Francie. Slavnostní předání se uskuteční v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze. Rektorka VŠE prof. Hana Machková se tak zařadí po bok významných českých osobností, které vyznamenání v minulosti obdržely.

Více

churchill1-150x150Druhá evaluace studijních referentek FMV

Od 1. do 30. dubna 2016 mají studenti Fakulty mezinárodních vztahů již druhou možnost ohodnotit služby studijního oddělení a studijních referentek FMV prostřednictvím anonymního e-průzkumu v ISIS. Hodnocení studijního oddělení vzniklo z iniciativy studentské kurie Akademického senátu FMV a bude probíhat pravidelně. Využijte této příležitosti a pomozte nám zlepšovat služby FMV.

Více

clanekJaké to je být vysokoškolákem? Stínování výuky na FMV pro zájemce o studium

Jaké to je být vysokoškolákem? Chodit na přednášky a cvičení, dát si oběd v Akademickém klubu a popovídat si s ostatními studenty? To všechno měli možnost zažít studenti, kteří se přihlásili na Stínování výuky na Fakultě mezinárodních vztahů. Skoro 40 středoškoláků v úterý 22. března usedlo do lavic vedle svých starších kolegů a nechali se okouzlit atmosférou vysoké školy. Další stínování se koná 19. dubna.

Více

Jaro v PrazeNová fotosoutěž: Na FMV přichází jaro

Příroda se probouzí, dny prodlužují a ani FMV nezahálí. Jak jste na tom vy? Hlásí se ke slovu jarní únava či vám první sluneční paprsky vlily krev do žil? Nenechávejte si své pocity pro sebe, podělte se o ně na Facebooku či Instagramu a vyhrajte oficiální mikiny nebo trička VŠE v Praze.

Více

sima (2 of 2)Mentoring program na FMV - zapojte se do něj i vy!

Od zimního semestru 2015/2016 funguje na FMV Mentoring program. Jeho cílem je propojit studenty nižších ročníků se staršími a zkušenějšími studenty, kteří jim mohou poskytnout cenné rady ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů a poradit jim, jak z něj vytěžit co nejvíc. Do tohoto programu se máte nyní možnost zapojit i vy. 

Více

_DSC8218Výstava fotografií: Čína ne/známá

Ve dnech 22. února až 4. března byla v atriu Rajské budovy VŠE k vidění výstava fotografií s názvem „Čína ne/známá“. První ročník této akce, kterou iniciovala vedlejší specializace Čínská studia pod záštitou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze, si kladl za cíl především ukázat návštěvníkům rozmanitost Číny a podpořit tak zájem studentů i veřejnosti o Čínu a čínské reálie.

Více

BěhBěhej s FMV

Jste rádi aktivní a v pohybu? Myslíte si, že neustálé sezení je ke škodě Vašemu psychickému i fyzickému stavu? Konají se exportní večery pro Vás příliš pozdě? Poznali byste rádi učitele FMV v netradiční roli? V tom případě pro Vás máme dobrou zprávu!

Více

IMG_1043Prague MUN: Pátý ročník studentské simulace OSN na VŠE

Ve dnech od 8. do 11. února 2016 proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze každoroční mezinárodní simulace OSN s názvem PragueMUN, kterou pořádá studentská organizace Model United Nations Prague o. s. již od roku 2012. Od letošního února se Model United Nations Prague navíc stal již třetí studentskou organizací přidruženou k Fakultě mezinárodních vztahů.

Více

jp-lehmannProfesor Jean-Pierre Lehmann na Fakultě mezinárodních vztahů

V pondělí 22. a v úterý 23. února 2016 vystoupí na Fakultě mezinárodních vztahů světoznámý profesor mezinárodní politické ekonomie na IMD Business School v Lausanne a zakládající ředitel Evian Group Jean-Pierre Lehmann. Jeho úterní vystoupení odstartuje cyklus seminářů Nový (ab)normál navazující na úspěšné Investiční a Exportní večery FMV pořádaný nově jako součást multimediálního interaktivního projektu Alter Eko. Spolu s ním vystoupí Magdalena Souček, vedoucí partner EY v České republice.

Více

DSC_2335Nový děkan Fakulty mezinárodních vztahů

V pondělí 1. února 2016 se funkce děkana Fakulty mezinárodních vztahů ujímá doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Do funkce byl zvolen Akademickým senátem FMV dne 12. listopadu 2015. Jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2020.

Více

Eva_CernohlavkovaZa docentkou Evou Černohlávkovou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že ve čtvrtek 28. ledna 2016 zemřela ve věku nedožitých 80 let po krátké těžké nemoci doc. Ing. Eva Černohlávková, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu. Fakulta mezinárodních vztahů v ní ztrácí odborně uznávanou osobnost, která zasvětila celý svůj profesní život Vysoké škole ekonomické.

Více

FMV_1mDen otevřených dveří FMV

Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) se koná v sobotu 30. ledna 2016 od 10:00 ve Vencovského aule.  Zájemci o studium se zde dozví potřebné informace o nabízených oborech – včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Po skončení  hlavní části ve Vencovského aule budou mít zájemci možnost prohlídky budovy a získání bližších informací o jednotlivých oborech.

Více

IAELyon_doubleFMV se zapojila do oslav 60. výročí založení partnerské univerzity IAE Lyon

IAE Lyon School of Management při Université Jean Moulin Lyon 3 zahájila oslavy 60. výročí svého založení organizací týdne mezinárodní aktivit. V rámci International Week 2016 bylo v angličtině realizováno 88 seminářů, jež učilo 63 hostujících profesorů z 25 zemí celého světa. VŠE zajistila výuku 5 seminářů, čtyři proběhly v týdnu od 4. ledna 2016 v Lyonu a jeden seminář se uskutečnil v Praze.

Více

verze 1 - čtverecJaký byl rok 2015 na Fakultě mezinárodních vztahů?

Rok 2015 pomalu končí. Pojďme se společně ohlédnout za úspěchy, kterých naše fakulta dosáhla pod vedením doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA. Přinášíme Vám přehled nejdůležitějších událostí tohoto roku. Zároveň Vám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2016.

Více

Profesori_Petr_SauerNový profesor Fakulty mezinárodních vztahů

Dne 11. prosince 2015 převzalo ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 47 nových profesorek a profesorů. Mezi nimi také prof. Ing. Petr Šauer, CSc. z Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů.

Více

CR_SkolaRoku2015_fotkaObor Cestovní ruch získal ocenění AHR ČR

Na Výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky v Ostravě dne 20. 11. 2015 byla Vysoká škola ekonomická – Katedra cestovního ruchu - vyhlášena „ Školou roku 2015.“ Odborná komise hodnotila vybavenost školy, výsledky vědecko-výzkumné činnosti, propojování teorie s praxí, publikační činnost a kvalitu absolventů.

Více

Kristalina_Georgieva-2Místopředsedkyně Evropské komise pro rozpočet a lidské zdroje na VŠE

Dne 11. prosince 2015 vystoupí od 14:15 v posluchárně RB 211 místopředsedkyně Evropské komise pro rozpočet a lidské zdroje, paní Kristalina Georgieva. Přednášku na téma Současné výzvy pro rozpočet Evropské unie pořádá Zastoupení Evropské Komise ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE.

Více

DSC_4332Studenti FMV jsou úspěšní i při studiu v zámoří

Studentka magisterského oboru Mezinárodní obchod Markéta Vlčková se během svého zahraničního studijního pobytu na Queen‘s Smith School of Business v Kanadě zúčastnila soutěže Case Competition pořádané start-upem Grafoid. Její tým, ve kterém byli další tři studenti ze zahraničních partnerských univerzit, tuto prestižní soutěž vyhrál.

Více

JDI_FranceJunior Diplomat Initiative funguje už ve třech zemích

Absolventky FMV Jana Forstová a Markéta Jurovská založily studentskou iniciativu mladých diplomatů (JDI – Junior Diplomat Initiative) na jedné z nejprestižnějších francouzských univerzit – Sciences Po, kde nyní studují magisterský program. První organizace JDI byla založena před čtyřmi roky na půdě FMV VŠE, před dvěma lety vznikla i ve Švýcarsku JDI Switzerland, také na popud našich bývalých studentů.

Více

IMG_4326Novým děkanem FMV bude doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.

Budoucím děkanem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze byl pro období 2016 – 2020 dne 12. listopadu 2015 zvolen doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Funkční období nově zvoleného děkana začne 1. února 2016.

Více

CT_VSE_Stepan Muller_Radomil Dolezal_04Stážisté z FMV na zahraničních kancelářích CzechTrade

Od letošního roku Fakulta mezinárodních vztahů spolupracuje na základě memoranda se státní agenturou na podporu obchodu CzechTrade. Díky tomuto společnému kroku mají studenti naší fakulty možnost využít exkluzivní nabídky stáží v zahraničních kancelářích a získat tak v praxi velmi žádané zkušenosti z obchodních jednání, veletrhů nebo i každodenní administrativy.

Více

churchill1-150x150Fakulta mezinárodních vztahů vydá na stipendia téměř 7,5 milionu korun

Dne 8. října 2015 zasedala ve svém plném složení Stipendijní komise Fakulty mezinárodních vztahů, aby projednala žádosti studentů o prospěchová stipendia a výši některých stipendií na Fakultě mezinárodních vztahů. Fakulta od ZS 2015/2016 nově zavádí dodatečný jednorázový příspěvek pro studenty na stáži v Rusku nebo v zámoří. Fakulta tak chce dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků.

Více

logo-SKOKAbeceda začínajícího investora - úspěšný cyklus opět na FMV

Chcete začít investovat, ale nevíte jak? Patříte na trhu mezi zelenáče a rádi byste si utřídili základní pojmy i své dosavadní dojmy? Právě pro vás je tu Abeceda začínajícího investora, cyklus čtyř na sebe navazujících seminářů, který nabízí kompletní a komplexní informace, které by člověk měl mít, než začne investovat, a které poslouží jako základ pro každého, kdo se rozhodne postarat se o své finance. V ZS 2015/2016 již podruhé na FMV.

Více

Konkurenceschopnost_CRKonference Konkurenceschopnost ČR 2016: Průmysl pro 21. století

Ve středu 30. září 2015 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2016: průmysl pro 21. století, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Více

logo-SKOKExportní i Investiční večery i v tomto semestru na FMV

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti zve i v zimním semestru na pravidelné cykly Exportních a Investičních večerů. Originální a praktické pohledy a rady manažerům, majitelům firem a studentům, kteří by jednou chtěli vlastní byznys nabídnou podzimní pokračování Exportních večerů. Po letní přestávce se rozbíhá také cyklus Investičních večerů. Od 21. září Roman Chlupatý bude opět zvát přední experty na otázky investování, byznysu a financí z domova i ze světa.

Více

VIMUN2Studenti FMV byli na modelu OSN ve Vídni úspěšní!

Delegace složená ze studentů FMV Matyáš Havel, Petra Hovorková, Markéta Jurovská, Jan Kotík, Lukáš Lukačovič, Vojtěch Mareček, Petra Skrbková, Matti Tetřev, Kristýna Valentová se ve dnech 2. – 6. 8. 2015 v sídle OSN ve Vídni zúčastnila Vídeňského modelu OSN (VIMUN) a získala řadu ocenění.

Více

IMG_3548-150x150Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016

Ve dnech 2. a 3. července 2015 proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému ISIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do magisterského studia v českém jazyce pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016. Úspěšným uchazečům gratulujeme!

Více

Ludmila-SterbovaProděkanka FMV zvolena prezidentkou CIDD

Proděkanka Fakulty mezinárodních vztahů, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., byla zvolena prezidentkou Konsorcia pro mezinárodní double degree (Consortium of International Double Degrees, CIDD).

Více

FMEZINVZKatedra ruštiny zajistila mezinárodní zkoušky z ruského jazyka

V roce 2014 zorganizovala Katedra ruského jazyka již podruhé mezinárodní zkoušky z ruského jazyka a obchodní komunikace. Zkoušky se konaly ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Puškinovým institutem ruského jazyka v Moskvě a Obchodní a průmyslovou komorou Ruské federace.

Více

OPPA_logo_bez_textuZávěrečný worshop projektu OPPA

Dne 30. června 2015 od 14:00 se na NB 244 koná závěrečný workshop projektu OPPA, který realizuje Fakulta mezinárodních vztahů od 1. dubna 2014. Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) nese název Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V LS 2014/2015 projekt vrcholí inovací zásadních předmětů v programu Mezinárodní ekonomické vztahy a podporou desítek stáží v ČR i v zahraničí.

Více

CT_VSE_Stepan Muller_Radomil Dolezal_01Agentura CzechTrade a Fakulta mezinárodních vztahů podepsaly memorandum o spolupráci

Agentura CzechTrade a Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické podepsaly dne 16. června 2015 v sídle VŠE memorandum o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů. Dohodu svým podpisem stvrdili Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade, a Štěpán Müller, děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Obě instituce spojuje zájem o vnější ekonomické vztahy, mezinárodní obchod a podporu exportu.

Více

konf_mo15. ročník mezinárodní vědecké konference „Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment“

29. května 2015 se uskutečnil již 15. ročník mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou mezinárodního obchodu FMV VŠE ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava. Téma letošní konference bylo: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment.

Více

IMG_3548-150x150Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016

Ve dnech 10. - 11. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému ISIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 8. července 2015.

Více

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276Připravte se na registrace – začínají 8.6.2015

FMV připravila na zimní semestr 2015/2016 řadu blokových kurzů vyučovaných v angličtině nebo ve francouzštině, a to hostujícími profesory nebo experty z praxe. V přiloženém přehledu najdete prolink do sylabů kurzů, abyste mohli své registrace předem dobře zvážit. Vzhledem k tomu, že o některé kurzy je již tradičně velký zájem, s registrací neváhejte a zajistěte si své místo na příští semestr.

Více

PromoDvě nové docentky Fakulty mezinárodních vztahů

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 26. května 2015 předala rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Ing. Hana Machková, CSc. jmenovací dekrety dvěma novým docentkám Fakulty mezinárodních vztahů. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. byla s účinností od 1.dubna 2015 jmenována docentkou v oboru Mezinárodní politické vztahy a Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. byla s účinností od 1. dubna 2015 jmenována docentkou v oboru Mezinárodní obchod.

Více

IMG_4272CES a FMV na Národním konventu o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Dne 22. května se konal Národní konvent o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a jeho významu pro ČR. V rámci něho diskutovali zástupci státní správy se zástupci zájmových skupin o potenciálu v současnosti vyjednávané obchodní dohody mezi EU a USA. Akci odborně zabezpečilo Centrum evropských studí, které působí na FVM VŠE. Do diskuse se zapojili poslanci Evropského parlamentu, zástupci státní správy, podnikatelského sektoru, svazů a neziskového sektoru.

Více

cnChina and Czech Economic Forum – Jinan, 23. května 2015

V Číně, v Jinanu, hlavním městě provincie Shandong, se uskutečnilo dne 23. května 2015 první China and Czech Economic Forum, a to na základě dohody o spolupráci ve výzkumu uzavřené mezi Fakultou mezinárodních vztahů a Shandong University of Finance and Economics (SDUFE) v roce 2014.

Více

churchill1-150x150Evaluace studijních referentek

Od 1. do 31. května mají studenti Fakulty mezinárodních vztahů možnost ohodnotit služby studijního oddělení a studijních referentek FMV prostřednictvím anonymního e-průzkumu v ISIS. Hodnocení studijního oddělení vzniklo z iniciativy studentské kurie Akademického senátu FMV a bude probíhat pravidelně vždy jednou za semestr. Využijte této příležitosti a pomozte nám zlepšovat služby FMV.

Více

IMG_3548-150x150Přihlášky na bakalářské i magisterské studium přijímáme do 30. dubna

Fakulta mezinárodních vztahů nabízí atraktivní obory s širokou možností uplatnění na trhu práce v oblastech mezinárodního obchodu, diplomacie, cestovního ruchu, a obchodního a mezinárodního práva. Významnou hodnotou studia na FMV je dosažení vysoké úrovně znalostí 2-3 cizích jazyků včetně jejich odborného pojetí a intenzivní kontakt s mezinárodním prostředím během celého studia. Ze všech hlavních jazyků lze na FMV během studia skládat mezinárodně uznávané jazykové certifikáty, a to až na úrovni C2. Přihlášku podejte do 30. dubna!

Více

OPPA_logo_bez_textuWorkshop se studenty FMV, kteří se zúčastnili odborných stáží

Chtěli byste v budoucnu propojit studium s praxí a zajímáte se o odborné stáže nabízené naší fakultou? Pokud chcete získat informace od samotných účastníků stáží a mít možnost položit jim své otázky, pak je právě pro vás určena akce, kterou pořádají společně studentské spolky Junior Diplomat Initiative (JDI) a Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK), a to s podporou projektu OPPA Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů.

Více

Stinovani 1Stínování výuky pro zájemce o studium: FMV již navštívilo více než 140 středoškolských studentů

Od minulého akademického roku realizuje Fakulta mezinárodních vztahů unikátní projekt zaměřený na zájemce o studium na naší fakultě. Jedná se o tzv. „stínování výuky“, v rámci kterého se studenti středních škol na jeden den vžijí do role studentů FMV VŠE. Středoškoláci se během tohoto dne účastní přednášek a cvičení vyučovaných na FMV (dle preference oborů, které chtějí na FMV studovat) a za asistence současných studentů FMV mají možnost prohlédnout si prostory na VŠE a diskutovat s nimi o specifikách jednotlivých nabízených oborů.

Více

OPPA_logo_bez_textuProjekt OPPA na podporu stáží a praktických dovedností vrcholí v LS 2014/2015

Od 1. dubna 2014 realizuje Fakulta mezinárodních vztahů projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V LS 2014/2015 projekt vrcholí inovací zásadních předmětů v programu Mezinárodní ekonomické vztahy a podporou desítek stáží v ČR i v zahraničí.

Více

jdiDebata s ministrem zahraničních věcí ČR 18. 3. na VŠE

Ve středu 18. března 2015 se od 18:00 v posluchárně RB 101 uskuteční debata s ministrem zahraničních věcí České republiky, kterou pořádá studentská organizace Junior Diplomat Initiative ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Pan Lubomír Zaorálek promluví na téma „Zhodnocení české zahraniční politiky za rok 2014“ a následovat bude moderovaná diskuze.

Více

EDnaVSE_logo7. Evropský den na VŠE - Hospodářské reformy v Evropě: Zodpovědnost vs. solidarita

10. března 2015 se na VŠE uskuteční již sedmý Evropský den, který tradičně pořádá Centrum evropských studií ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung. Tématem letošního ročníku jsou Hospodářské reformy v Evropě: Zodpovědnost vs. solidarita. Celá akce se koná v Akademickém klubu VŠE a jejím moderátorem bude Robert Břešťan, šéfkomentátor týdeníku Ekonom.

Více

visegrad2Dva vědecké projekty Mezinárodního visegrádského fondu na FMV

I v roce 2015 se budou na Fakultě mezinárodních vztahů řešit dva mezinárodní vědecké projekty Mezinárodního visegrádského fondu. První standardní grant má název How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries, druhý Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment.

Více

semeniukZemřel prof. Petr Semeniuk, bývalý děkan Fakulty obchodní

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 21. února 2015 zemřel pan profesor Ing. Petr Semeniuk, CSc., děkan Fakulty obchodní VŠE v letech 1984 – 1990. Profesor Semeniuk spojil celý svůj profesní život s akademickou sférou, hlubokou stopu zanechal také v Českém rybářském svazu, jehož byl řadu let prezidentem.

Více

mun02Mezinárodní konference PragueMUN již počtvrté na VŠE!

Na půdě Vysoké školy ekonomické se již od roku 2012 každý únor koná mezinárodní konference PragueMUN, která přináší simulaci jednání OSN pro studenty z celého světa. Ani letos tomu nebylo jinak a ve dnech od 8. do 12. února se konference zúčastnilo více než 180 účastníků z 20 zemí nejen západní a střední Evropy, ale i Severní Ameriky, Turecka, Střední Asie a dokonce i západní Afriky.

Více

katainenMístopředseda Evropské komise Jyrki Katainen na VŠE!

24. února vystoupí na Vysoké škole ekonomické v Praze Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Se studenty, zástupci podnikatelského sektoru a akademické sféry bude diskutovat o směrování Evropské unii a její budoucnosti. Přednášku organizuje Centrum evropských studií spolu se Zastoupením Evropské komise.

Více

V učebně (2)_jpgExportní večery - nový cyklus přednášek a diskusí na FMV

Se začátkem letního semestru startuje na FMV nový cyklus hvězdně obsazených přednášek a diskusí na téma mezinárodního obchodu, globální ekonomiky a ekonomické diplomacie - Exportní večery. Konají se každé úterý od 18:00 na RB 212, a to ve spolupráci Fakulty mezinárodních vztahů, Studentského klubu obchodu a konkurenceschopnosti a publicisty a konzultanta Romana Chlupatého. Exportní večery přinesou originální a praktické pohledy a rady, přednášející z předních českých a světových firem i ze státní správy, možnost networkingu.

Více

iwebCyklus Investičních večerů startuje v LS 2014/2015 již 2. února

Fakulta mezinárodních vztahů, Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti & Investiční web vás po krátké zimní pauze opět zvou na Investiční večery. Od 2. února v rámci tohoto cyklu moderátor Roman Chlupatý vyzpovídá přední experty na otázky investování, byznysu a financí. Večery se konají každé druhé pondělí od 18:00.

Více

IMG_3548Den otevřených dveří FMV

Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) se koná v sobotu 31. ledna 2015 od 10:00 ve Vencovského aule.  Zájemci o studium se zde dozví potřebné informace o nabízených oborech - včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Po skončení  hlavní části ve Vencovského aule budou mít zájemci možnost prohlídky budovy a získání bližších informací o jednotlivých oborech.

Více

IMG_5677 (3)Ekonomická diplomacie - nejnovější v nabídce vedlejších specializací FMV

Fakulta mezinárodních vztahů aktuálně nabízí 12 vedlejších specializací. Nejnovější z nich je Ekonomická diplomacie. V rámci specializace mají studenti možnost vyslechnout řadu přednášek odborníků z praxe (MZV, agentury na podporu obchodu a investic, Zastoupení Evropské komise) a účastnit se diskusí s úspěšnými podnikateli a exportéry v rámci tzv. Exportních večerů. Jako součást specializace lze také uznat stáž v ČR nebo v zahraničí. Tuto a další specializace si registrujte v ISIS do 19. ledna 2015.

Více

PF2015Fakulta mezinárodních vztahů v roce 2014

Rok 2014 je u konce a Fakulta mezinárodních vztahů rekapituluje události, kterými pod vedením doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA prošla. A že jich vůbec nebylo málo! Přehled toho nejdůležitějšího vám přinášíme v následujícím článku a při té příležitosti vám přejeme mnoho úspěchů do roku 2015.

Více

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v LS 2014/2015

Na letní semestr 2014/2015 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které začínají 5. ledna a končí 27. ledna 2015. Při jejich registraci věnujte pozornost poznámce, ve které je uveden přesný čas i místo výuky.

Více

uuZapojte se do sběru dat pro Global Competitiveness Report WEF!

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti hledá pro nadcházející vydání ročenky Global Competitiveness Report mezi studenty do svého týmu posilu pro asistování při vyplňování dotazníků. SKOK se zabývá otázkami zahraničního obchodu, evropské integrace a konkurenceschopnosti. Jedním z ústředních projektů je právě podpora sběru dat pro ročenku Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra.

Více

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276Mezinárodně uznávané certifikáty z německého jazyka nově na FMV

Katedra německého jazyka nabízí od letního semestru 2014/15 přípravné kurzy pro jazykové certifikáty Goethe Zertifikat B1, B2 a C1 a na VŠE se ve spolupráci s Goethe Institutem bude konat samotná zkouška. Aktuálně tak lze při studiu na FMV získat mezinárodně uznávané certifikáty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny.

Více

IMG_8324 (2)Absolventi po 50 letech

FMV s potěšením přivítala dne 27.11.2014 setkání absolventů své předchůdkyně Obchodní fakulty VŠE, kteří studovali v letech 1958 – 1963, a to obory zahraniční obchod, vnitřní obchod, zbožíznalství a veřejné stravování. Absolventi s promocí v r. 1963 prožili - přes všechna úskalí tehdejší doby a politické změny - úspěšné kariéry, velmi často spojené s působením v zahraničí, a překonali ve svém životě řadu nemalých překážek.

Více

churchill1-150x150Etický kodex a Disciplinární řád

Akademický senát Vysoké školy ekonomické schválil dne 22. září 2014 nový Disciplinární řád pro studenty Fakulty mezinárodních vztahů. Ten tvoří spolu s Etickým kodexem, který Akademický senát VŠE schválil 23. září 2013, základní dokumenty v oblasti vysokých standardů etického chování zaměstnanců i studentů Fakulty mezinárodních vztahů. Oba dokumenty jsou k dispozici na stránkách FMV.

Více

_DSC0113webNový docent Fakulty mezinárodních vztahů

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 4. listopadu 2014 předala rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Ing. Hana Machková, CSc. jmenovací dekret novému docentovi Fakulty mezinárodních vztahů. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. byl s účinností od 1. listopadu 2014 jmenován docentem v oboru Mezinárodní obchod.

Více

IMG_1172Student FMV se stal EU Careers ambasadorem

Zdeněk Štěpánek, student druhého ročníku magisterského programu Mezinárodní politika a diplomacie na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE se v říjnu 2014 stal EU Careers ambasadorem na VŠE.  Program EU Careers Ambassadors je každoročně vyhlašován Evropským úřadem pro výběr personálu (European Personnel Selection Office – EPSO) a má za cíl zvýšit povědomí studentů evropských univerzit o možnostech kariéry v institucích Evropské unie.

Více

logo-oecdJak nastartovat kariéru v OECD: Program OECD pro mladé profesionály

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a sekretariátem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Vás zve na seminář JAK NASTARTOVAT KARIÉRU V OECD: Program OECD pro mladé profesionály, který se bude konat v úterý 11. listopadu 2014 od 14,30 hod ve Vencovského aule. Po seminářích zaměřených na Skupinu světové banky nebo OSN se jedná o další unikátní možnost, jak získat informace o kariérních možnostech v prestižních mezinárodních organizacích.

Více

churchill1-150x150FMV zvyšuje vybrané druhy stipendií s cílem zvýšit motivaci studentů k výborným studijním výsledkům

Dne 9. října 2014 zasedala ve svém plném složení Stipendijní komise Fakulty mezinárodních vztahů, aby projednala žádosti studentů o prospěchová stipendia a výši některých stipendií na Fakultě mezinárodních vztahů. Řada stipendií se od ZS 2014/2015 zvyšuje, a jejich výše se bude více než dosud odvíjet od studijního průměru žadatelů. Fakulta tak chce dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků.

Více

iwebInvestiční večery i na podzim na FMV

Po letní přestávce se opět rozebíhá cyklus Investičních večerů. Během nich se můžete setkat s předními finančními odborníky a diskutovat o tématech, která vás zajímají.  Změnou oproti jarním setkáním je především to, že se Investiční večery konají většinou v pondělí, nikoli v úterý, a začátky se posouvají na 18.00.

Více

konference_bannerKonference Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování

Ve čtvrtek 18. září 2014 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace. Záštitu nad konferencí převzal ministr obchodu a průmyslu ČR Jan Mládek.

Více

imageJmenování děkana Müllera do Akreditační komise EPAS

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA, byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu. Mandát člena „EPAS Accreditation Board“ je tříletý. Akreditační komise je složena z 10 zástupců mezinárodní akademické obce, 4 zástupců mezinárodních firem a 4 zástupců EFMD bez hlasovacího práva.

Více

OPPA_logo_bez_textuČtyři mimořádné intenzivní kurzy expertů z praxe v ZS 2014/2015

V rámci projektu OPPA připravila Fakulta mezinárodních vztahů na ZS 2014/2015 čtyři mimořádné intenzivní kurzy hostujících odborníků s bohatými praktickými zkušenostmi: 2SE431 Competing in Global Markets, 2MO437 Strategic Combinations: Alliances, Mergers and Acquisitions, 2OP466 Supply Chain Development in a multinational and multicultural environment a 2PR415 Právní a ekonomické aspekty investování na realitním trhu - anglicky. Výjimečné mimosemestrální kurzy si můžete registrovat právě nyní - registrace končí 2. září!

Více

OPPA_logo_bez_textuWorkshop k tvorbě případových studií (OPPA)

V pondělí 30. června 2014 se na FMV VŠE v Praze uskutečnil workshop s cílem prezentovat a diskutovat možnosti on-line podpory výuky a vhodné postupy při tvorbě případových studií a jejich využití ve výuce.Workshop a diskuse se týkaly moderních e-learningových prostředků, vhodných typů případových studií a možností, které fakultě nabízí členství v The Case Centre (www.thecasecentre.org). - mezinárodní organizaci podporující univerzity z celého světa v tvorbě a využití případových studií.

Více

unYoung Professionals Programme (YPP) OSN - termíny pro podání přihlášek na zkoušky v PrazeV návaznosti na přednášky o možnostech kariéry v OSN, které se na FMV uskutečnily na jaře, informujeme o vyhlášených výběrových řízeních do OSN. V tomto roce byla Česká republika zařazena mezi země pořádající na svém území přijímací řízení pro své občany do programu OSN „UN Young Professionals Programme“ (YPP) pro uchazeče o zaměstnání v OSN mladší 32 let, s vysokoškolským (alespoň bakalářským) vzděláním a se znalostí anglického nebo francouzského jazyka.

Více

OrtZa prof. Alexandrem Ortem

V sobotu 14. června 2014 zemřel v Klatovech prof. Alexandr Ort, zakladatel a dlouholetý pedagog Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

 

Více

OPPA_logo_bez_textuProjekt na podporu stáží a praktických dovedností studentů FMV

Od 1. dubna 2014 realizuje Fakulta mezinárodních vztahů projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V jeho rámci bude fakulta dále rozvíjet systém praxí a stáží uznatelných do studia magisterských oborů a realizovat takové metody výuky, které zvýší praktické dovednosti jejích studentů a absolventů.

Více

Foto 2Studenti FMV na EYE2014 ve Štrasburku

Ve dnech 9. - 11. května se ve Štrasburku pod záštitou Evropského parlamentu konala za účasti studentů Fakulty mezinárodních vztahů událost nazvaná EUROPEAN YOUTH EVENT (EYE 2014), jejímž hlavním cílem bylo dát možnost mladým lidem z Evropské unie debatovat o problémech, kterým tato generace čelí. Do sídla Evropského parlamentu se sjelo přes 5 000 studentů z nejrůznějších koutů Evropské unie.

Více

DSCN0440_iiNové docentky Fakulty mezinárodních vztahů

Na zasedání Vědecké rady VŠE dne 20. května 2014 předala rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Ing. Hana Machková, CSc. jmenovací dekrety dvěma novým docentkám FMV: Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní politické vztahy a Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní obchod.

Více

PeakTime1Úspěch studentky FMV v mezinárodní Business Case Competition Peak Time

2.–4. května 2014 v Rize vyvrcholil 15. ročník mezinárodní soutěže v řešení případových studií Peak Time, kterou zastřešuje Stockholm School of Economics in Riga. Petra Kartalová, studentka bakalářského studia Mezinárodního obchodu na FMV, se se svým týmem umístila na 1. místě.

Více

logo SKOKStudentský klub obchodu a konkurenceschopnosti

Od dubna 2014 funguje na FMV nový studentský spolek: Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti neboli SKOK. Zabývá se otázkami zahraničního obchodu, evropské integrace a konkurenceschopnosti České republiky. Podrobnější informace o činnosti klubu naleznete na webových stránkách skok.vse.cz .

Více

Studenti FMV navštívili centrum světové diplomacie

Ve dnech 30. 4. – 4. 5. navštivilo 16 studentů naší fakulty Ženevu - centrum světové diplomacie. Účastníky, studenty diplomacie a mezinárodního obchodu, čekal nabitý program relevantní k jejich budoucímu profesnímu zaměření.

Více

Cyklus Investičních večerů na FMV

Od 1. dubna 2014 se Fakulta mezinárodních vztahů stává novým partnerem úspěšného cyklu Investičních večerů, které již zprostředkovaly setkání s několika desítkami finančních expertů a debaty na řadu aktuálních témat. Investiční večery se budou konat vždy v úterý od 17.00 na půdě Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Více

Úspěch studentů FMV na Regionální akademii OSN ve Vídni

V polovině ledna 2014 vyvrcholil ve Vídni druhý ročník projektu Regional Academy on United Nations. V rámci velké konference pořádané Academic Council on United Nations System (ACUNS) v sídle OSN ve Vídni účastníci projektu, včetně studentů FMV, prezentovali před představiteli OSN výsledky své  celoroční badatelské práce.

Více

Memorandum o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey - Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra

V pátek 14. února 2014 podepsal doc. Štěpán Müller, děkan fakulty, memorandum o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey - Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra. Fakulta bude provádět analýzy a detailní rozbory dat a vybrala tým studentů, kteří budou po zaškolení k dispozici jako konzultanti vybraným manažerům při vyplňování dotazníku WEF.

Více

Mimořádný projekt pro studenty FMV: Poznejte s JDI centrum světové diplomacie!

Chcete osobně zažít atmosféru nejvýznamnějších mezinárodních institucí a diskutovat s jejími představiteli a diplomaty o aktuálních globálních tématech? Chcete prohloubit své znalosti v aktuálních trendech současné diplomacie? Pokud ano, máte jedinečnou příležitost zúčastnit se studijní cesty do jednoho z center světové diplomacie – do Ženevy!

Více


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague