5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Mentoring program na FMV

O co se jedná?

Jde o program pro cílevědomé a motivované studenty prvního ročníku FMV, kteří mají zájem naplno využít příležitostí, které vysoká škola nabízí. Jsou odhodlaní na sobě pracovat, chtěli by se dozvědět co nejvíce o tom, jak své studium už na začátku uchopit, a dostat se ke svým vytyčeným cílům. Mentoři, jimiž jsou studenti 3. a vyššího ročníku FMV, pak svým mladším spolužákům na jejich cestě pomáhají a dělí se s nimi o zkušenosti, které za svá studentská léta nabyli. Mohou poradit nastupujícím prvákům, co by dělali, kdyby teprve teď na fakultu nastoupili nebo co by zpětně sami udělali jinak.

Jak funguje?

Po utvoření párů mentor-mentee čeká obě skupiny účastníků samostatný workshop, kde se dozví, jak svou úlohu plnit co nejlépe tak, aby byl program přínosný pro obě strany. Během následného zahajovacího večera se pak všechny dvojice poprvé setkají a poznají navzájem. Dále se každá mentorská dvojice schází, jak uzná za vhodné s tím, že doporučené jsou dvě zhruba hodinové schůzky za měsíc. Také se účastní společných večerů, kde mají možnost navázat kontakt s dalšími podobně smýšlejícími lidmi a načerpat inspiraci. Taková setkání se konají několikrát za semestr. Celý Mentoring program oficiálně trvá celý zimní a část letního semestru, mentorský vztah však může trvat déle, třeba i celý život.

Požadavky na mentee a mentora

Mentee Mentor
 • Student 1. ročníku FMV
 • Cílevědomý, motivovaný, odhodlaný na sobě pracovat
 • Má proaktivní přístup, vlastní iniciativu
 • Je ochotný naslouchat a přijmout cizí názor
 • Student 3. a vyššího ročníku FMV
 • Má zkušenosti, které může předat
 • Je ochotný věnovat čas svému menteemu, pomáhat mu na cestě k jeho cílům

Průběh výběrového řízení

Výběrové řízení do Mentoring programu na FMV probíhá vždy jednou ročně, a sice na začátku zimního semestru - v září. Pro přihlášení stačí, když mentoři a mentees zašlou studentskému PR týmu svůj životopis a krátký motivační dopis. Následně jim přijde e-mail s odpovědí a  odkazem na tzv. párovací dotazník, který je koncipován tak, aby co nejlépe odhalil cíle a osobnosti uchazečů. Tyto podklady jsou klíčové pro správné rozdělení dvojic a zajištění efektivní spolupráce po dobu trvání celého programu.

Zkušenosti dvojic z minulých let

mentees:

 • Mentoring mi pomohl v tom uspořádat si myšlenky, stanovit si jasně cíle, pracovat efektivně a rozvíjet se. Navíc jsem se seznámila se skvělými lidmi, kteří mají podobný mindset a kteří mě motivují k lepším výsledkům. Rozhodně bych se do programu přihlásila znovu a vřele ho doporučuji všem prvákům. FMV VŠE nabízí velkou škálu možností a příležitostí, které stojí za to využít hned na začátku studia.
 • Možnost kontaktu se starším studentem, který byl před několika roky ve stejné pozici, je šance k nezaplacení. Jsem vděčná za příležitost nechat si poradit a probrat vše, co se týká studia, stáží a podobně s někým, kdo už má vše úspěšně za sebou a mnoho dalších zkušeností navrch. Nicméně pokud bych měla svou dosavadní zkušenost s Mentoringem popsat jedním slovem, byla by to „motivace“. Díky tomuto programu jsem si uvědomila, čeho chci dosáhnout a získala někoho, kdo mě v tom může podpořit.
 • Skupina mentees a mentorů, se kterými jsme se v pravidelných intervalech setkávali, mne neustále motivovala (motivuje) k rozvoji a získávání nových zkušeností, dovedností a v neposlední řadě k získávání kontaktů tak důležitých pro tento svět.

mentoři:

 • Účast v Mentoring programu jsem zpočátku velmi zvažovala kvůli dalším povinnostem, které mi zabíraly dost volného času. Nicméně nakonec vyhrála zvědavost, protože jsem se chtěla seznámit s prváky ze svého oboru, zjistit, jakou mají vůbec představu o naší fakultě, studovaném oboru a jaké jsou jejich cíle.
 • Je velmi příjemné se s někým podělit o své zkušeností a rady a navíc sledovat, jak při jejich předávání mentee pozorně naslouchá, zvídavě se ptá a přichází se svými vlastními myšlenkami, jak mentorský vztah ještě zefektivnit. Když pak člověk zjistí, že ty rady mu k něčemu jsou a on se nějakým pozitivním směrem dál vyvíjí a roste, tak je to ještě lepší pocit.
 • Do Mentoring programu som sa prihlásil s cieľom pomôcť aspoň jednému z prvákov rýchlejšie sa zorientovať a správne alokovať svoj voľný čas a energiu. Dobre si totiž pamätám, aké náročné to spočiatku je, ak nepoznáte starších študentov s podobným zameraním. Mentoring však nič nezaručuje. Je množstvo vecí, na ktoré musí človek prísť sám, no pri svedomitom prístupe vám môže ušetriť rok-dva „hľadania sa“, prípadne vás utvrdiť v tom, čo chcete dosiahnuť.

 

O Mentoring programu na FMV se také dočtete na:

 Fotografie Popis Aktuální k datu
IMG_2875

Staňte se mentory či mentees i v tomto akademickém roce

Nový zimní semestr s sebou opět přináší možnost zapojit se do jedinečného projektu fakulty, Mentoring programu na FMV. Patříte mezi zkušené studenty 3. a vyššího ročníku s chutí dělat něco navíc? Či teprve nastupujete a hodila by se vám pomocná ruka s tím, abyste vzali vysokoškolský život za ten správný konec? Pak čtěte dál.

 10. 9. 2017
 IMG_3383 Rozhovor se zakladatelkami Mentoring programu na FMV

Fakulta mezinárodních vztahů je první a zatím i jedinou fakultou na VŠE, která pro studenty prvních ročníků zavedla mentoring program. Pilotní ročník akce se uskutečnil v zimním semestru 2015/2016 a pro velký úspěch se z něho teď pomalu, ale jistě začíná stávat tradice. Kde se Mentoring program na FMV vlastně vzal a s jakým cílem vznikl? To v následujícím rozhovoru vysvětlí přímo jeho zakladatelky, Simona Fedorková a Petra Sojková.

 29. 9. 2016
IMG_2875 Nová vlna Mentoring programu může začít

Jsi aktivním studentem FMV? Zajímáš se o své okolí a chtěl/a by ses zapojit do dění na fakultě? Patříš mezi ostřílené studenty, kteří už s FMV něco zažili a rádi by se o své zkušenosti podělili? Nebo jsi prvák, který tuší, co chce, ale vysoká mu zatím připadá jako labyrint, v němž cestu ke svým cílům najde až za pár let? Pak je pro tebe Mentoring program tou správnou výzvou!

8. 9. 2016
sima (2 of 2) Mentoring program na FMV – zapojte se do něj i vy!

Od zimního semestru 2015/2016 funguje na FMV Mentoring program. Jeho cílem je propojit studenty nižších ročníků se staršími a zkušenějšími studenty, kteří jim mohou poskytnout cenné rady ke studiu na Fakultě mezinárodních vztahů a poradit jim, jak z něj vytěžit co nejvíc. Do tohoto programu se máte nyní možnost zapojit i vy.

 8. 9. 2016