5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Kontakty

V záležitostech týkajících se studia a přijímacího řízení kontaktujte primárně studijní oddělení:

  • studium v českém jazyce a kombinované studium Manažer obchodu: 224 095 241 (B. Holečková)
  • studium v českém jazyce: 224 095 295 (J. Horáčková)
  • studium v českém jazyce: 224 095 243 (H. Tatoušková)
  • doktorské studium: 224 095 240 (L. Procházková)

 

Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta mezinárodních vztahů
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Děkanát a většinu kateder najdete v 2. patře nové budovy.
Katedry angličtiny a němčiny v 3. patře nové budovy.

Studijní referentky najdete ve 3. patře nové budovy a ve 2. nové budovy (doktorské studium).

Sekretariát fakulty místnost telefon fax e-mail
Monika Vydrová NB 205 224 095 221 224 095 236 vydrova@vse.cz
Děkanát místnost telefon fax e-mail
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
děkan
NB 204A 224 095 201 224 095 236 josef.tauser@vse.cz
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. statutární zástupce děkana, proděkan pro pedagogickou činnost NB 207 224 095 219 pavel.hnat@vse.cz
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a doktorské studium
NB 210 224 095 248 radka.drulakova@vse.cz
Ing. Radek Čajka, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahy a PR
NB 208 224 095 218 radek.cajka@vse.cz
Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a finance
NB 256 224 095 293 petr.stepanek@vse.cz
Ing. Eliška Vavrouchová
tajemnice fakulty
NB 206 224 095 220 eliska.vavrouchova.dek2@vse.cz
Ing. Markéta Lipavská
PR&Alumni
NB 384 224 095 233 marketa.lipavska@vse.cz
Ing. Mgr. Barbora Hronešová
asistentka proděkana pro pedagogickou činnost
NB 211  224 095 270 barbora.fialova@vse.cz
Ing. Jiří Sejkora
asistent proděkana pro vědu a doktorské studium
NB 211 224 095 270 jiri.sejkora@vse.cz
Studijní oddělení místnost telefon fax e-mail
Jana Horáčková
Studium v českém jazyce (Příjmení J-O)
NB 385 224 095 295 jana.horackova@vse.cz
Ing. Eva Grebe
IDS a EGEI
NB 267 224 098 824 eva.grebe@vse.cz
Bohumíra Holečková
Studium v českém jazyce (Příjmení A-I)
Manažer obchodu
NB 383 224 095 241 holb01@vse.cz
Hana Tatoušková
Studium v českém jazyce (Příjmení P-Ž)
NB 385A 224 095 243 hana.tatouskova@vse.cz
Mgr. Terezie Johaníková
IBB
NB 382 224 095 242 terezie.johanikova@vse.cz
Lenka Procházková
Typ studia: Doktorský
NB 209 224 095 240 prochazl@vse.cz

Úřední hodiny studijních referentek jsou uvedeny v ISIS.

Systémový integrátor fakulty místnost telefon e-mail
doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. NB 246 224 095 646 kubalek@vse.cz

Konzultační hodiny systémového integrátora jsou uvedeny v InSIS.