Hledat
Pokročilé hledání
Fotogalerie

Den otevřených dvěří 2018

V sobotu 20. ledna 2018 se ve Vencovského aule konal Den otevřených dveří FMV. Po představení možností, které FMV nabízí se konala studentská sekce Dne otevřených dveří, ve které o studiu na fakultě informovali přímo její současní studenti. V další části už se zájemci setkali s garanty jednotlivých oborů a diskutovali s nimi své dotazy.

Konference The Sharing Economy: Reality and Future

Dne 4. října proběhla na Fakultě mezinárodních vztahů výroční mezinárodní konference Sdílená ekonomika: Realita a budoucnost. Konference byla zaměřená na potenciál, rizika a budoucnost sdílené ekonomiky jak v Evropě, tak v České republice.

Atraktivní Evropa pro mladé: Diskuse s Věrou Jourovou a Martinou Dlabajovou

Dne 17. února 2017 se na půdě VŠE konala debata s eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost pohlaví p. Věrou Jourovou a poslankyní Evropského parlamentu Martinou Dlabajovou na téma Atraktivní Evropa pro mladé. Debaty se zúčastnilo více než 100 studentů zejména VŠE, ale i jiných univerzit. Debatu moderoval ředitel Centra evropských studií VŠE Mgr. Jarolím Antal Ph.D. Diskuzi pořádalo Centrum evropských studií VŠE ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise, Institutem pro politiku a společnost a Junior Diplomat Initiative. Po konání akce europoslankyně M. Dlabajová a komisařka V. Jourová navštívily univerzitní školku VŠE a následně je přijal děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Josef Taušer spolu s rektorkou VŠE Hanou Machkovou.

Den otevřených dvěří 2017

V sobotu 4. února 2017 se ve Vencovského aule konal Den otevřených dveří FMV. Po představení možností, které FMV nabízí se konala studentská sekce Dne otevřených dveří, ve které o studiu na fakultě informovali přímo její současní studenti. V další části už se zájemci setkali s garanty jednotlivých oborů a diskutovali s nimi své dotazy.

Druhá debata s ministrem zahraničních věcí ČR

V úterý 1. listopadu 2016 se na půdě VŠE uskutečnila druhá debata s ministrem zahraničních věcí ČR, panem Lubomírem Zaorálkem, kterou pořádala JDI ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE. V zaplněné posluchárně RB 101 s panem ministrem měli možnost hovořit studenti všech vysokých škol, tentokrát na téma „Zhodnocení české zahraniční politiky za rok 2016“. Moderátorem debaty, která pojímala mj. jak témata spojená se zhodnocením českého předsednictví ve V4, tak současné geopolitické problémy, byl pan Pavel Hnát, proděkan pro pedagogickou činnost na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

VŠE udělila čestný doktorát profesorovi Geertu Hofstedemu

Ve čtvrtek 6. října 2016 převzal holandský vědec Geert Hofstede čestný titul „doctor oeconomiae honoris causa“ z rukou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Čestný doktorát uděluje VŠE zvláště významným představitelům české a světové vědy a praxe, zejména pak ekonomické. Profesor Geert Hofstede je přední světový odborník v oblasti organizační antropologie a mezikulturního managementu. Jeho identifikace pěti základních kulturních dimenzí je stále platným a zároveň nejužívanějším modelem v oblasti studie kultur. Své výsledky publikoval v roce 1980 v knize Culture’s Consequences, která ho proslavila po celém světě. Během 80. a 90. let Hofstede přednášel na nizozemských i zahraničních univerzitách.

Konference Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost

Ve čtvrtek 29. září 2016 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2017: Digitální společnost, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace. Záštitu nad konferencí převzal předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka.

Studenti a vyučující spojili síly v prvním FMV Kvízu

Jak se jmenuje hlavní město Surinamu? Čím byl Rumcajs, než se stal loupežníkem? Nejen tyto otázky prověřily ve středu 27. dubna 2016 vědomosti studentů i vyučujících z Fakulty mezinárodních vztahů. O vítězství se v prvním FMV Kvízu, vědomostní soutěži inspirované oblíbenými Pub kvízy, utkalo hned devět týmů! Akce se zúčastnilo celkem 9 vyučujících z FMV. Kromě pana děkana a všech proděkanů si kvíz nenechali ujít ani vedoucí kateder PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA a doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. či jejich zástupci Ing. Pavel Žamberský, Ph.D. a Ing. Josef Bič, Ph.D. Dorazila také doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. z Katedry světové ekonomiky.

Profesorka Hana Machková obdržela Řád čestné legie

Dne 7. dubna 2016 přijme rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., z rukou francouzského velvyslance Jean-Pierra Asvazadouriana insignie rytíře Řádu čestné legie, nejvyšší ho státního vyznamenání Francie. Slavnostní předání se uskuteční v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze. Rektorka VŠE prof. Hana Machková se tak zařadí po bok významných českých osobností, které vyznamenání v minulosti obdržely.

Inaugurace děkana doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D.

Ve středu 3. února 2016 se v zasedací místnosti rektorky konala slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty mezinárodních vztahů. Této funkce se od 1. února 2016 ujal doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., který byl do funkce byl zvolen Akademickým senátem FMV dne 12. listopadu 2015. Jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2020. Nahrazuje v pozici úspěšného děkana doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA, který vedl fakultu od roku 2012.

Stážisté FMV na zahraničních zastoupeních CzechTrade

Od ZS 2015/2016 Fakulta mezinárodních vztahů spolupracuje na základě memoranda se státní agenturou na podporu obchodu CzechTrade. Díky tomuto společnému kroku mají studenti naší fakulty možnost využít exkluzivní nabídky stáží v zahraničních kancelářích a získat tak v praxi velmi žádané zkušenosti z obchodních jednání, veletrhů nebo i každodenní administrativy. V zimním semestru 2015/2016 vycestovalo na zahraniční zastoupení CzechTrade 8 studentů, a to do Dubaje, Düsseldorfu, Chicaga, Káhiry, Milána, Moskvy a do Sydney.

Mezinárodní vědecká konference Konkurenceschopnost ČR 2016: Průmysl pro 21. století

Ve středu 30. září 2015 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil druhý ročník mezinárodní vědecké konference ke konkurenceschopnosti, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace. Záštitu nad konferencí převzal ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek.

CES a FMV na Národním konventu o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství

Dne 22. května se konal Národní konvent o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a jeho významu pro ČR. V rámci něho diskutovali zástupci státní správy se zástupci zájmových skupin o potenciálu v současnosti vyjednávané obchodní dohody mezi EU a USA. Akci odborně zabezpečilo Centrum evropských studí, které působí na FVM VŠE.

Oslava 25 let Katedry románských jazyků

Dne 15. května 2015 se v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze, konalo slavnostní setkání zástupců vedení FMV, pedagogů KROJ a studentů s velvyslancem Francouzské republiky v České republice, Jeho Excelencí Jeanem-Pierrem Asvazadourianem, a to u příležitosti 25. výročí vzniku Katedry románských jazyků FMV VŠE.

Zhodnocení zahraniční politiky ČR za rok 2014

Ve středu 18. března 2015 se od 18:00 v posluchárně RB 101 uskutečnila debata s ministrem zahraničních věcí České republiky, kterou pořádá studentská organizace Junior Diplomat Initiative ve spolupráci s Fakultou mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Pan Lubomír Zaorálek promluvil na téma „Zhodnocení české zahraniční politiky za rok 2014“ a následovala moderovaná diskuze.

Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise, na VŠE

24. února 2015 vystoupil na Vysoké škole ekonomické v Praze Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Se studenty, zástupci podnikatelského sektoru a akademické sféry diskutoval o směrování Evropské unii a její budoucnosti. Přednášku připravilo Centrum evropských studií spolu se Zastoupením Evropské komise.

Den otevřených dvěří 2015

V sobotu 31. ledna 2015 se ve Vencovského aule konal za účasti rektorky VŠE v Praze prof. Ing. Hany Machkové, CSC. Den otevřených dveří FMV. Den otevřených dveří přilákal přes 700 zájemců o studium; poprvé v historii se nám podařilo naplnit dvě přednáškové auly. Návštěvníci měli možnost pokládat dotazy jak profesorům a garantům jednotlivých oborů, tak současným studentům FMV.

Studijní cesta českých akademiků do Bruselu

Ve dnech 20. - 22. ledna 2015 se skupina vyučujících z Fakulty mezinárodních vztahů zúčastnila studijní cesty do institucí EU v Bruselu pořádané českým Zastoupením Evropské komise. Početná výprava FMV (děkan Müller, proděkan Hnát, doc. Němcová, Dr. Bič, Dr. Antal a Dr. Maslowski) potvrdila přední pozici FMV ve vzdělávání o Evropské unii v České republice.

Studentská debata: Je EU byrokratický moloch?

V úterý 2. 12. 2014 se na VŠE uskutečnila první studentská debata podpořená účastí zajímavých hostů zaměřená na tématiku EU. Tématem bylo, zda je EU byrokratickým molochem. Studentské debaty spolupořádá Centrum evropských studií (CES) a Studentský klub obchodu s konkurenceschopnosti (SKOK). Speciálním hostem byl Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Konference TTIP: Přínosy a výzvy pro Českou republiku a Evropskou unii

6. listopadu 2014 se na Vysoké škole ekonomické konala mezinárodní konference na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP). Tato již více než rok projednávaná a velmi často diskutovaná obchodní smlouva má odstranit obchodní bariéry mezi EU a USA. Akci společné pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace pro mezinárodní otázky, Centrum evropských studií Vysoké školy ekonomické, Britské velvyslanectví, Evropská komise a další partneři. Konference byla přenášena ČT24. Streamové vysílaní z archívu naleznete na webu České televize.

Mezinárodní vědecká konference Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování

Ve čtvrtek 18. září 2014 se v Rajské budově Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteční mezinárodní vědecká konference s názvem Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování, kterou na základě memoranda o vzájemné spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey – Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra pořádají CMC Graduate School of Business, Fakulta mezinárodních vztahů a Česká manažerská asociace. Záštitu nad konferencí převzal ministr obchodu a průmyslu ČR Jan Mládek.

Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku

Ve středu 17. září 2014 proběhly za účasti děkana fakulty doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA ve Vencovského aule VŠE v Praze imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia Fakulty mezinárodních vztahů. Vedle studentů českých oborů se imatrikulace zúčastnili také studenti bakalářského oboru International Business a magisterského International and Diplomatic Studies.

FMV na Dnu s VŠE 2014

V sobotu 17. května 2014 se konal již tradiční Den s VŠE. Fakulta mezinárodních vztahů nabídla ve svém odborném programu přednášku náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Martina Tlapy, MBA na téma konkurenceschopnosti. Na následném setkání absolventů se diskutoval zejména rozvoj fakulty a její spolupráce s praxí. Z doprovodného programu absolventy, zaměstnance i studenty FMV nejvíce zaujal fotokoutek, a tak vám můžeme FMV na konci následující galerie představit i trochu nevážně.

Studenti FMV v centru světové diplomacie

Ve dnech 30. 4. – 4. 5. se 16 studentů FMV vydalo poznávat centrum světové diplomacie Ženevu. Účastníky, studenty diplomacie a mezinárodního obchodu, čekal nabitý program relevantní k jejich budoucímu profesnímu zaměření. Fotografie: Monika Hong Nhung Duongová, Lukáš Lukačovič

Odborné setkání absolventů FMV

V pořadí druhé odborné setkání absolventů FMV se uskutečnilo 10. 4. 2014 a zaměřilo se na probíhající jednání o obchodní spolupráci EU a USA. Absolventy uvítal děkan FMV doc. Ing. Štěpán Müller, CSc. a následně vystoupil s přednáškou JUDr. Richard Hlavatý, ředitel Odboru zahraničně-ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu s přednáškou na téma „Česká republika a Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – hlavní výzvy, přínosy a rizika pro Českou republiku“.

Podpis memoranda o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey - Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra

V pátek 14. února 2014 podepsal doc. Štěpán Müller, děkan fakulty, memorandum o spolupráci mezi CMC Graduate School of Business Čelákovice, Českou manažerskou asociací a Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey - Global Competitiveness Report Světového ekonomického fóra. Fakulta bude provádět analýzy a detailní rozbory dat a vybrala tým studentů, kteří budou vyškoleni a budou k dispozici jako konzultanti vybraným manažerům při vyplňování dotazníku WEF.

Den otevřených dveří 2014

V sobotu 8. února 2014 se ve Vencovského aule a konal za účasti prof. Hany Machkové, prorektorky zastupující rektora, a doc. Štěpána Müllera, děkana fakulty, Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů. Zájemci o studium se dověděli potřebné informace o nabízených oborech – včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Na úspěchu Dne otevřených dveří se již podruhé podíleli také studenti fakulty.

Promoce absolventů bakalářského studia (2013)

V pátek 29. listopadu a v sobotu 30. listopadu 2013 se ve Vencovského aule konaly za účasti děkana Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA promoce absolventů bakalářského studia FMV.

Vezmi svou FMV do světa - Letní soutěž 2013

Cestujete a poznáváte rádi nová místa? Vzpomeňte si během letních prázdnin na svoji fakultu! Vyfoťte se na svých cestách s odznakem FMV a vyhrajte lákavou cenu v letní soutěži, kterou vyhlašuje Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze! Děkujeme ještě jednou všem účastníkům letní soutěže za zaslané fotografie z celého světa. Během následujících dní vybere vedení fakulty autory 3 nejoriginálnějších fotografií, kteří budou odměněni e-čtečkami Amazon Kindle.

Slavnostní imatrikulace studentů prvního ročníku

V úterý 17. září 2013 proběhly ve Vencovského aule VŠE v Praze imatrikulace studentů prvního ročníku bakalářského studia Fakulty mezinárodních vztahů. Vedle studentů českých oborů se imatrikulace zúčastnili také studenti bakalářského oboru International Business a magisterského International and Diplomatic Studies. Celkem se k slavnostnímu aktu dostavilo více než 800 nových studentů.

Kulatý stůl - Perspectives of East Asia and Role of Korea – Its Peaceful Images and Czech-Korea Future Relationships 17.9.2013

This Round table was organized jointly by the Centre for Asian Studies (University of Economics, Prague) and the Embassy of the Republic of Korea in Prague. Keynote speakers in the first panel, Mr. Park Jin and Mr. Jan Sýkora were accompanied by the Ambassador of the Republic of Korea to the Czech Republic, Mr. Moon Hayong and the Ambassador of the Czech Republic to the Republic of Korea, Mr. Jaroslav Olša in the second panel.

Zápis studentů bakalářského studia

Ve středu 10. července 2013 se v Likešově aule konal zápis nově přijatých studentů bakalářského studia v prezenční formě v českém jazyce. Součástí zápisu bylo i informační soustředění, jehož záznam je k dipozici na webu Fakulty mezinárodních vztahů. K zápisu se dostavilo celkem 759 nových studentů FMV.

Promoce absolventů magisterského studia FMV

V pondělí 24. června 2013 se ve Vencovského aule konaly promoce absolventů magisterského studia, a to za účasti děkana fakulty doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA a rektora Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c.

Přijímací zkoušky na bakalářské studium

Ve dnech 12. - 14. června 2013 se konaly přijímací řízení na bakalářské studium do všech oborů Fakulty mezinárodních vztahů vyučovaných v českém jazyce. Zkoušky probíhaly již podruhé vyplněním elektronických testů na počítači v univerzitním systému ISIS.

Odborná přednáška Reform of the Financial Industry in the US and Europe after the Latest Financial Crisis

21. května 2013 se v Americkém centru v Praze uskutečnila ve spolurpáci s Centrem evropských studií FMV odborná přednáška spojené s panelovou diskuzí s názvem Reform of the Financial Industry in the US and Europe after the Latest Financial Crisis. Na akci debatovali prof. Michael Barr (Michigan Law School), jeden z klíčových architektů Dodd-Frank Act, spolu se Zdeňkem Tůmou (ředitel KPMG ČR a bývalý guvernér ČNB) a náměstkem MF ČR Radkem Urbanem.

Fakulta mezinárodních vztahů na Dni s VŠE

V sobotu dne 18. května 2013 se uskutečnilo tradiční společensko-odborné setkání absolventů na půdě Alma Mater, Den s VŠE 2013. V rámci odborného programu FMV vystoupil s přednáškou úspěšný absolvent FMV Ing. Martin Špolc, asistent Generálního ředitele, DG Vnitřní trh a služby, Evropská komise.

Promoce absolventů bakalářského studia FMV

V pátek 7. prosince 2012 a v sobotu 8. prosince 2012 se ve Vencovského aule konaly promoce absolventů bakalářského studia FMV. Další fotografie pochází z promoce absolventů bakalářského studia FMV, která se konala v pátek 19. dubna 2013.

5. Evropský den na VŠE

13. března 2013 se v prostorách Akademického klubu konal již 5. Evropský den na VŠE. Jeho tématem byla Bankovní unie – je to první krok k federalizaci nebo preventivní ekonomické opatření? V průběhu dne probíhaly moderované diskuze mezi významnými ekonomy, politiky a zástupci institucí Evropské unie.

Den otevřených dveří 2013

19. ledna 2013 se ve Vencovského aule a konal Den otevřených dveří Fakulty mezinárodních vztahů. Zájemci o studium se dověděli potřebné informace o nabízených oborech – včetně oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Po skončení hlavní části ve Vencovského aule měli možnost prohlídky budovy a získání bližších informací o jednotlivých oborech.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. na VŠE

Centrum evropských studií VŠE v Praze uspořádalo dne 20. listopadu 2012 od 18.30 hodin ve Vencovského aule VŠE setkání s JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph. D., prezidentkou Unie státních zástupců ČR na téma „Současný stav justice v České republice.“

6. seminář JDI s Milenou Vicenovou

Pozvání na 6. seminář JDI dne 13. listopadu 2012 přijala Milena Vicenová, která donedávna zastávala jednu z nejdůležitějších pozic v rámci české diplomacie – vedla misi ČR při EU. Milena Vicenová měla jedinečnou příležitost zastávat post velvyslankyně ČR při EU během našeho předsednictví v roce 2009.

Vědecká konference Proměny vládnutí v kontextu globální krize

Dne 8. listopadu 2012 pořádala FMV mezinárodní vědeckou konferenci Proměny vládnutí v kontextu globální krize. V rámci plenárního zasedání „Udržitelnost ekonomiky a společnosti“ vystoupí rovněž zástupci zahraničních univerzit a Úřadu vlády České republiky.

 Inaugurace děkana doc. Ing. Štěpána Mullera, CSc., MBA (8.2.2012)

Dne 8. února 2012 byl rektorem VŠE prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c. uveden do funkce děkan FMV doc. Ing. Štěpán Muller, CSc., MBA na čtyřleté funkční období.

Vysoká škola ekonomicka v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze představuje svůj areál na Žižkově