Hledat
Pokročilé hledání
Nový profesor Fakulty mezinárodních vztahů

Profesori_Petr_SauerDne 11. prosince 2015 převzalo ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekret z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové 47 nových profesorek a profesorů. Mezi nimi také prof. Ing. Petr Šauer, CSc. z Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů.

 

Prof. Ing. Petr Šauer, CSc., působí na Vysoké škole ekonomické v Praze od roku 1980. V 90. letech založil katedru životního prostředí, kde vytvořil bakalářský a magisterský obor zaměřený na životní prostředí. Po přechodu na Fakultu mezinárodních vztahů působí jako garant vedlejší specializace Ekonomie a politika životního prostředí. Vyučuje také v doktorském programu, má 7 absolventů doktorského studia a současně vede 3 doktorandy jak v programech v češtině, tak v angličtině. Působil i na řadě dalších českých univerzit, vedl kurzy v češtině i v angličtině, série přednášek měl i v zahraničí.

Svou výzkumnou činnost zaměřil jak na základní, tak na aplikovaný výzkum. Byl řešitelem či spoluřešitelem mnoha vědecko-výzkumných projektů. Podílel na 4 projektech GA ČR, z toho 3x jako řešitel, byl také řešitelem projektu TAČR a řešitelem či spoluřešitelem resortních grantů. Podílel se na řadě zahraničních výzkumů financovaných z EU, Visegrádského fondu apod. Podílel se na organizaci více než 10 národních i mezinárodních konferencí či workshopů a účastnil se několika desítek mezinárodních konferencí, kde vystupoval s vlastním příspěvkem.

Prof. Ing. Petr Šauer, CSc. je autorem či spoluautorem více než 40 vědeckých knižních publikací a 14 učebních textů. Publikoval 9 článků s nenulovým impakt faktorem, 35 článků v recenzovaných časopisech. Má desítky prací ve sbornících z konferencí, vědeckých zpráv a významná byla i jeho činnost editorská. Jeho práce jsou významně citovány, je doloženo 14 citací (bez autocitací) v databázích (SCI, SSCI). Získal dvakrát cenu rektora VŠE za publikaci, cenu AGBA za učební text. Je členem několika mezinárodních odborných společností, je členem 8 redakčních rad zahraničních časopisů, 2 redakčních rad českých odborných časopisů, 4 oborových rad doktorského studia. Byl členem vědecké rady Národohospodářské fakulty (od poloviny 90. let do roku 2010). Působil jako člen hodnotícího panelu GAČR.

Na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze byl jmenován profesorem pro obor Politologie.