5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Nový děkan Fakulty mezinárodních vztahů

DSC_2335V pondělí 1. února 2016 se funkce děkana Fakulty mezinárodních vztahů ujímá doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. Do funkce byl zvolen Akademickým senátem FMV dne 12. listopadu 2015. Jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2020.

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů. S Fakultou mezinárodních vztahů spojil celou svou profesní dráhu. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu (KMO). V současné době je garantem navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní obchod a zástupcem vedoucího KMO. V roce 2008 byl jmenován docentem a v letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana. Doc. Taušer pravidelně hostuje na prestižních vysokých školách ve Francii (Audencia School of Management, Nantes, IAE Lyon) a v Rakousku (WU Wien), kde přednáší v angličtině a němčině problematiku mezinárodního finančního řízení.

Doc. Taušer je uznávanou osobností v oblasti ekonomického výzkumu. Je například autorem 6 článků v časopisech s impakt faktorem, spoluautorem 3 monografií, autorem dalších 17 recenzovaných článků, podílel se na řešení mezinárodních i národních vědeckých projektů a je členem výkonných rad 5 vědeckých časopisů.

Slavnostní inaugurace nového děkana se koná ve středu 3. února od 15:00.

Životopis doc. Taušera

Programové cíle doc. Taušera

IMG_4326

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů

Spolu s novým děkanem nastupují do funkcí také proděkani. Proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkana bude doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. z Katedry světové ekonomiky, proděkankou pro vědu a doktorské studium doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, proděkanem pro zahraniční vztahy a PR Ing. Radek Čajka, Ph.D. z Katedry mezinárodního obchodu a proděkanem pro finance a rozvoj Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. z Katedry podnikového a evropského práva.

Děkan
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
místnost: NB 204A,  telefon: 224 095 201, fax: 224 095 236
josef.tauser@vse.cz

Proděkan pro pedagogickou činnost
statutární zástupce děkana
doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
místnost: NB 207, telefon: 224 095 219
pavel.hnat@vse.cz

Proděkanka pro vědu a doktorské studium
doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
místnost: NB 210, telefon: 224 095 248
radka.drulakova@vse.cz

Proděkan pro zahraniční vztahy a PR
Ing. Radek Čajka, Ph.D.
místnost: NB 208,  telefon:  224 095 218
radek.cajka@vse.cz

Proděkan pro rozvoj a finance
Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D.
místnost: NB 256,  telefon: 224 095 293
petr.stepanek@vse.cz

Tajemnice fakulty
Ing. Ludmila Issová
místnost: NB 206, telefon: 224 095 220
ludmila.issova@vse.cz