Hledat
Pokročilé hledání
Nové docentky Fakulty mezinárodních vztahů

DSCN0440_iiNa zasedání Vědecké rady VŠE dne 20. května 2014 předala rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Ing. Hana Machková, CSc. jmenovací dekrety dvěma novým docentkám FMV: Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní politické vztahy a Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. byla jmenována docentkou v oboru Mezinárodní obchod.

Doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. působí na Katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE a je proděkankou fakulty pro zahraniční vztahy a PR. Zároveň je akademickou ředitelkou magisterského oboru International Business - Central European Business Realties a bakalářského oboru International Business. Přednáší Mezinárodní obchod a dlouhodobě se zabývá obchodní politikou a mnohostranným obchodním systémem.

Doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. je vedoucí Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka. Přednáší v předmětech Mezinárodní vztahy a Lidská práva v mezinárodních vztazích. Dlouhodobě se zabývá zahraniční politikou a její hospodářskou dimenzí, úlohou lidských práv v zahraniční politice a byla také hlavní řešitelkou projektu na téma sankční politiky.

Spolu s doc. Ing. Ludmilou Štěrbovou, CSc. a doc. Ing. Mgr. Štěpánkou Zemanovou, Ph.D. byla docentkou v oboru Mezinárodní obchod jmenována také Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D.; doc. Ing. Zuzana Potužáková, Ph.D. absolvovala na FMV doktorské studium a momentálně působí na Technické univerzitě v Liberci.

DSCN0440

20052014-81

20052014-67