Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka vzdělávacích kurzů v Indii

 

Jednostranná nabídka vzdělávacích kursů v různých indických institucích v rámci programu ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation).

 

Indická republika nabízí v rámci svého programu mezinárodní technické a ekonomické spolupráce (ITEC) pro rok 2014/2015 celkem 8 míst pro Českou republiku. Tento program umožňuje přijetí do velkého počtu kursů různého zaměření (zejména jsou početně zastoupeny technické a ekonomické obory), přičemž indická strana hradí veškeré nezbytné náklady (cestu tam i zpět, ubytování, účastnický poplatek, náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, výplatu stipendia). Ze stipendia si účastníci mj. hradí stravování.

Kursy se konají v různých indických institucích, případně firmách. Jejich délka se pohybuje se v rozmezí několika týdnů až více než jednoho roku.

Tato nabídka je určena pro absolventy vysokých škol ve věku od 25 do 45 let, kteří pracují ve vládních institucích, soukromém i veřejném sektoru, na vysokých školách, v obchodních komorách, v průmyslu apod.

 

Podmínkou přijetí je požadované vysokoškolské vzdělání (přesné požadavky na úroveň tohoto vzdělání se mohou mezi jednotlivými kursy navzájem lišit) a 5 let praxe. Nezbytná je velmi dobrá znalost angličtiny, v níž všechny kursy probíhají.

Žadatelé musí také předložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (toto potvrzení může vystavit buď některá nemocnice nebo ošetřující praktický lékař, a to bez ohledu na případnou jinou informaci uvedenou v instrukcích indické strany).

Další případné požadavky mohou být uvedeny u jednotlivých kursů.

Bližší informace, seznam kursů, jejich charakteristika a formulář přihlášky jsou k dispozici ZDE.

Přihlášky včetně všech vyžadovaných příloh musí být doručeny minimálně 3 měsíce před termínem zahájení příslušného kursu (doporučuje se však podávat přihlášky co nejdříve bez ohledu na termín kursu) na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které je pak předá indické straně prostřednictvím velvyslanectví Indie v Praze), a to na adresu:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor veřejné diplomacie
K rukám PhDr. Světoslavy Danešové
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1 – Hradčany
e-mail: svetoslava_danesova@mzv.cz

 

Na žádosti podané jinou cestou nebude brán zřetel.

Veškeré dotazy týkající se této nabídky vzdělávacích kursů je třeba směrovat na indické velvyslanectví v Praze: www.india.cz.

Konečné rozhodnutí o přijetí kandidátů a udělení stipendia má plně v kompetenci indická strana.