5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Miroslav Matej, absolvent FMV, působí na vysokých pozicích Ministerstva financí a předsedá Auditnímu výboru Evropské investiční banky

Miroslav Matej 2Miroslav Matej absolvoval Fakultu mezinárodních vztahů v roce 1998. Pět let poté na této fakultě úspěšně obhájil disertační práci a získal titul Ph.D.

První pracovní zkušenosti Matej získal ve společnosti McDonald’s, kde byl jako finanční a účetní administrátor zodpovědný za zpracování finančních a hospodářských analýz.

V roce 1999 Matej nastoupil na Ministerstvo financí, kde byl v roce 2001 jmenován vedoucím Oddělení koordinace evropské integrace. Později zastával funkci interního auditora a od roku 2003 vedl Oddělení certifikace, akreditace a finanční perspektivy, jehož cílem bylo zajišťovat certifikaci výdajů strukturálních fondů a fondu soudržnosti v období 2004-2006.

V letech 2006 až 2011 působil Miroslav Matej u Evropského účetního dvora na pozici Senior auditor, kde byl zodpovědný za provádění auditů rozvojové pomoci a zemědělské politiky EU. Rovněž se věnoval přípravě metodických dokumentů a kontrolou kvality návrhů auditních zpráv.

V roce 2011 byl Matej jmenován náměstkem ministra financí, kde byl zodpovědný za audit fondů EU, finanční kontrolu ve veřejné správě, boj proti praní špinavých peněz a za rozpočet rezortu.

Od dubna 2014 řídí Matej Odbor financování územních rozpočtů a programového financování.

Od roku 2013 je Miroslav Matej členem Auditního výboru Evropské investiční banky v Lucemburku, kterému od října 2013 do května 2015 předsedá.

Miroslav Matej hovoří anglicky, francouzsky a německy.

Zdroj a foto: Miroslav Matej.