Hledat
Pokročilé hledání
Mezinárodně uznávané certifikáty z německého jazyka nově na FMV

banner-2KJ-1024x3621-e1368969898652-300x276Katedra německého jazyka nabízí od letního semestru 2014/15 přípravné kurzy pro jazykové certifikáty Goethe Zertifikat B1, B2 a C1 a na VŠE se ve spolupráci s Goethe Institutem bude konat samotná zkouška. Aktuálně tak lze při studiu na FMV získat mezinárodně uznávané certifikáty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny.

Jazykové certifikáty (zejména B2 a C1) mají praktický význam pro každého, kdo uvažuje o studiu či práci v německy mluvících zemích nebo se bude ucházet o zaměstnání v německých, rakouských či švýcarských společnostech a institucích.

Tříkreditové přípravné kurzy budou vypsány pro studenty VŠE jako celoškolsky a fakultně volitelné (jak pro bakalářské, tak pro magisterské studium) a budou zakončeny zápočtem. V případě nedostatku kreditů budou mít studenti možnost si kredity v rámci mimořádného studia zakoupit (3 x 700 Kč).

Stipendijní fond

Samotná zkouška Zertifikat B1, B2 a C1 se bude konat na VŠE ve spolupráci s Goethe Institutem.  Zkouška je zpoplatněna (cena je cca 3000 Kč).

Na všechny uvedené certifikáty poskytuje FMV svým studentům motivační příspěvek ze stipendijního fondu, a to obvykle ve výši 2 000 Kč

Žádost o příspěvek se vyřizuje prostřednictvím katedry, která zkoušky organizuje.

Termín zkoušek:

Zkoušky proběhnou v termínech 29.5. 2015 (písemná část) a 5.6. 2015 (ústní část), v případě velkého zájmu budou přidány další termíny. Studenti, kteří přípravný kurz absolvují, nejsou povinni zkoušku skládat.

Bližší informace:

Předpokladem pro vstup do přípravného kurzu jsou znalosti německého jazyka na jazykové úrovni, odpovídající úrovni certifikátu, o který bude student usilovat. Jazykovou úroveň podle Společného evropského referenčního rámce (SERR) lze ověřit mj. na webové stránce: http://nemcina-testy.onlinejazyky.cz/

Bližší informace o Goethe-Zertifikat B1, B2 a C1 a charakteristice jednotlivých jazykových úrovní podle SERR naleznete na webových stránkách Goethe-Institutu http://www.goethe.de.

Případné další informace poskytnou:

Učební materiály:

Každý zapsaný student získá slevu 15% na nákup příslušné učebnice v prodejně Oxford Bookshop, (Opletalova 5/7, Praha 1). V přípravných kurzech se bude učit podle níže uvedených učebnic:

Pro Goethe Zertifikat B1

Prüfungstraining DaF: B1 - Goehte-/ÖSD-Zertifikat: Übungsbuch mit Lösungen und CD (Cornelsen - Prüfungstraining). Autor: Roland Dittrich, Dieter Maenner. Cornelsen Verlag, Auflage 1 ((April 2014). ISBN-10: 3060208972. ISBN-13: 978-3060208975

Pro Goethe Zertifikat B2

Prüfungstraining DaF: B2 - Goehte-Zertifikat: Übungsbuch mit CDs Inkl. Lösungen, Hörtexte und Antwortbögen (Cornelsen - Prüfungstraining). Autor: Gabi Baier, Roland Dittrich. Cornelsen Verlag, Auflage 1 (September 2007). ISBN-10: 3060205302. ISBN-13: 978-3060205301

Pro Goethe Zertifikat C1

Prüfungstraining DaF: C1 - Goehte-Zertifikat: Zentrale Mittelstufprüfung (ZMP). Übungsbuch mit CDs. Autor: Gabi Baier, Roland Dittrich.

Mezinárodní jazykové certifikáty na FMV