5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Katedra ruštiny zajistila mezinárodní zkoušky z ruského jazyka

FMEZINVZV roce 2014 zorganizovala Katedra ruského jazyka již podruhé mezinárodní zkoušky z ruského jazyka a obchodní komunikace. Zkoušky se konaly ve spolupráci s Ruským střediskem vědy a kultury v Praze, Puškinovým institutem ruského jazyka v Moskvě a Obchodní a průmyslovou komorou Ruské federace.

Mezinárodní certifikát z ruského jazyka obchodní komunikace získalo 27% absolventů kursu 2RU206. Certifikát je srovnatelný s Vantage Level (IV) a odpovídá úrovni Intermediate Level v testovém systému Londýnské obchodní komory. FMV gratuluje těmto studentům: Arazim Lukáš, Avetisyan Mihran, Dohnalová Miroslava, Galdová Tereza, Horáková Kateřina, Jagošová Martina, Koňařík Tomáš, Kubová Gabriela, Myslivečková Petra, Senková Lucia, Slezáček Prokop, Šimurdová Iveta, Zingerová Alina. Dalších 9 uchazečů složilo 4 disciplíny z potřebných pěti a budou mít možnost absolvovat zbývající část znovu v dalším zkouškovém termínu.