Hledat
Pokročilé hledání
Junior Diplomat Initiative funguje už ve třech zemích

JDI_FranceAbsolventky FMV Jana Forstová a Markéta Jurovská založily studentskou iniciativu mladých diplomatů (JDI – Junior Diplomat Initiative) na jedné z nejprestižnějších francouzských univerzit – Sciences Po, kde nyní studují magisterský program. První organizace JDI byla založena před čtyřmi roky na půdě FMV VŠE, před dvěma lety vznikla i ve Švýcarsku JDI Switzerland, také na popud našich bývalých studentů.

Jaké to je zakládat studentskou organizaci na zahraniční univerzitě? Je v tomto nějaký rozdíl od VŠE? Zeptali jsme se Jany a Markéty, aby se s námi podělily o své zkušenosti, názory i plány do budoucna.

Řekněte nám prosím něco o sobě, svém studiu na FMV VŠE a nyní na Sciences Po Paris, jaký byl váš akademický a profesní rozvoj a jaké jsou vaše zkušenosti?

Jana: Na VŠE jsem studovala obor Mezinárodní studia-diplomacie. Během studia jsem působila právě v Junior Diplomat Initiative, ale také jsem se zúčastnila například Modelu OSN v Oxfordu, letní školy NATO v Bosně a Hercegovině, stážovala na Úřadu vlády ČR na Odboru koordinace evropských politik, projektů Eramus+ a další.

Markéta: S Janou jsme studovaly ten samý obor a během studia na FMV VŠE jsem byla členem MUN Prague. Již během studia jsem získala tříletou zkušenost ze dvou mezinárodních korporací, dále jsem stážovala na Ministerstvu obrany ČR a na Stálé misi ČR při OSN v New Yorku a zúčastnila se dvoutýdenního programu v OSN v Ženevě. Díky podpoře FMV jsem se mohla zúčastnit simulací OSN v Cambridge a ve Vídni. Na Sciences Po od letošního září studuji Mezinárodní bezpečnost a jsem ve vedení Junior Diplomat Initiative France a Sciences Po Défense et Stratégie. Dále se angažuji v  Sciences Po Refugee Help a TEDx Sciences Po Paris. 

Co vás vedlo ke vstupu do Junior Diplomat Initiative v Praze? Byly/jste aktivní ještě v nějaké další studentské organizaci?

Jana: Já vstoupila do české Junior Diplomat Initiative (JDI) v roce 2012, téměř rok poté, co byla založena. Líbil se mi ten nápad; JDI měla potenciál a byla teprve na začátku, takže jsem se mohla podílet na většině projektů a na budování identity, jaké dosáhla dnes. V jiných organizacích jsem na VŠE nepůsobila. Měli jsme hodně projektů s českou JDI – semináře, mezinárodní konference JDI Youth Dialogue, spolupráce s MZV ČR, studijní cesta do Ženevy, a protože jsem chtěla, aby organizace fungovala, soustředila jsem se primárně na moje působení tam.

Markéta: Nikdy jsem formálně členem české JDI nebyla, ale účastnila jsem se JDI akcí ať už jako posluchačka nebo fotografka. Byla jsem členkou jiné studentské organizace na VŠE - Model United Nations Prague, která se zabývá organizováním simulace zasedání OSN a mimo jiné pořádá semináře a workshopy na různá témata mezinárodních vztahů. I přesto jsem měla k české JDI vždy blízko. Je to absolutně jedinečná platforma a to jak na půdě VŠE, tak v ČR vůbec, která poskytuje studentům příležitosti přijít do styku s profesionálním světem diplomacie.

Liší se JDI na Sciences Po nějakým způsobem od té české? Jak?

Jana: JDI na VŠE je založená primárně na seminářích na půdě školy, pak mají další aktivity mimo VŠE, jako např. Diplomatické salony na MZV, konferenci JDI Youth Dialogue a návštěvy ambasád. To my zatím s JDI France neplánujeme. Činnost plánujeme primárně postavit na spolupráci s ambasádami v Paříži, protože tím se výrazně lišíme od ostatních studentských asociací na Sciences Po (112 v roce 2015/2016). Naše vize je zorganizovat pro studenty diskuze na specifická témata s velvyslanci a diplomaty. Časem ale plánujeme přidat i další aktivity jako semináře nebo konference.

Markéta: Přesně tak, jak říká Jana. Máme velké vize pro budoucí akce JDI France, ale idea JDI France stále je a bude identická s tou českou. Je určitě cítit rozdíl v tom, že neoperujeme ve své rodné zemi a máme tím ztížený přístup například k místnímu MZV. Na druhou stranu je ale Sciences Po institucí s mnoha politickými konexemi, což nám velmi pomáhá.

Do jaké míry je francouzská univerzita nakloněna spolupráci, když studenti zakládají nový studentský spolek? Je v tomto nějaký rozdíl mezi VŠE a Sciences Po? Nemělo vedení problém s tím, že zahraniční studenti zakládají studentský spolek?

Jana: Škola je hrdá na různorodé aktivity svých studentů, ale nějak zvlášť studentům nepomáhá. Rozdíl od VŠE je proto naprosto diametrální. Nejdříve jsme museli oznámit kandidaturu na administrativě školy, pak jsme vedli kampaň, během které jsme se snažili nasbírat potřebný počet hlasů. Teď, když jsme oficiální asociace Sciences Po, tak se ještě musíme zaregistrovat jako občanské sdružení na prefektuře a založit si bankovní účet. Pak teprve můžeme školu žádat o granty. Byly jsme s Markétou na úvodním semináři pro vedoucí asociací, kde nám vysvětlili, co všechno musíme zvládnout, abychom úspěšně vedly asociaci (a vlastně i občanské sdružení) ve Francii. Osobně jsem přesvědčená, že studentským iniciativám by se tu vedlo lépe, kdyby nebyly tolik zatížené byrokracií ...

Markéta: Vedení Sciences Po rozhodně nemělo problém s tím, že zahraniční studenti zakládají studentský spolek. Na Sciences Po kandidují ve studentských volbách každý akademický rok asociace organizované všemi studenty na Sciences Po bez ohledu na to, jestli jsou francouzští nebo zahraniční. Na VŠE mnohem snáze realizujete svou ideu o studentském spolku. Sciences Po vás pouze uzná po volbách jako asociaci působící na jejich půdě, ale pokud chcete opravdu fungovat, musíte fungovat jako jakákoli jiná nestudentská společnost ve Francii a to podle francouzského práva, což není procházka růžovým sadem.

Jaký je vůbec postup, když zakládáte studentský spolek v zahraničí? Předali vám Ludvík a Ondra z JDI Switzerland nějaké své zkušenosti?

Jana: (Viz předchozí bod). S Ludvíkem Egerem, Kamilou Harabinovou a Ondrou Wágnerem (zakladatelé) jsme byli spolu v JDI dva roky. Takže v podstatě většinu organizačních věcí, které jsem se naučila tam, se teď snažím aplikovat i na JDI France. Ale cílem není mít tři totožné organizace. Od ledna povede JDI Markéta, tak si může asociaci trošku víc přizpůsobit svojí vizi a přinést nové nápady.

Markéta: Spolupráce se zakladateli českého a švýcarského JDI je důležitá. Organizace by měla vystupovat navenek stejně ať už je v jakékoli zemi a zakladatelé jsou nám velmi nápomocní. Je také velkou výhodou, že Jana v českém JDI dlouho působila, proto je předávání know-how o fungování JDI o to jednodušší.

Stihly jste toho za dobu svého studia na FMV hodně – vyjet do zahraničí a k tomu skvělé mimoškolní aktivity. Co máte do budoucna ještě v plánu?

Jana: Na Sciences Po studuji obor „Master in European Affairs“ se zaměřením na ekonomiku a obchod EU. Pro mě je tento semestr poslední akademický. Od března bych pak chtěla začít stáž na některé z institucí EU. Tam ale výběrové řízení bude trvat ještě 2-3 měsíce. Ještě koketuji s myšlenkou studovat dál politickou ekonomii v Londýně, ale pokud dostanu zajímavou pracovní nabídku, vezmu ji. Osobně se identifikuji nejen jako Češka, ale i jako Evropanka, takže nemám problém pracovat v kterékoli zemi evropského kontinentu.

Markéta: Mezi mé specializace na Sciences Po patří Blízký / Střední východ a tajné služby. Chtěla bych se věnovat hlavně boji s terorismem a mezinárodní bezpečnosti jako takové. Teprve se tady v Paříži rozkoukávám, ale ve třetím semestru bych chtěla zkusit práci v EU (směřujíc k EEAS), případně NATO nebo Institutu strategických studií EU. Momentálně se však neomezuji konkrétně na žádnou organizaci, dokud to bude stále v oboru, na který se zaměřuji. Je skvělé si toho zkusit více, soukromý sektor, mezinárodní organizace, nevládní organizace… aby měl člověk širší rozhled a chápal souvislosti. Bylo by taky skvělé si zkusit práci v terénu - na Blízkém východě. Protože jsem velmi multikulturní (mám kořeny jak v Asii, tak v Evropě), tak by mi nevadilo objevovat vzdálenější země a žít a pracovat nějakou dobu mimo domov - ČR.

Je něco, co byste chtěly vzkázat studentům FMV?

Jana: Angažujte se co nejvíce. Málokdo si uvědomuje, kolik šancí VŠE nabízí. A to nemám na mysli jen studentské spolky a aktivity. VŠE nabízí i spoustu stáží, na které finančně přispívá studentům. Já jsem byla i v Oxfordu na modelu OSN a na studijní cestě do Ženevy s JDI, kde nás VŠE taky podpořila. Tohle na Sciences Po bohužel není…

Markéta: Na FMV VŠE, jako na svou alma mater, velice ráda vzpomínám… Všem současným studentům bych vzkázala, aby si vážili toho, co FMV na rozdíl od jiných škol nabízí - podporuje studenty ve všech směrech a snaží se, aby byli úspěšní nejen doma, ale i v zahraničí. Pár vyučujících z FMV hrálo významnou roli v mém akademickém rozvoji a budu jim vždy vděčná za čas, který mi věnovali konzultacemi a podporou. Navíc finanční příspěvky od FMV mě podpořily nejen ve výjezdech na modely OSN - v Cambridge a ve Vídni, ale také na mé stáži v NY.