5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Jaroslav Šuchman – ekonom, diplomat a vysoký úředník OSN, absolvent specializace ekonomika zahraničního obchodu na Fakultě obchodní

Jaroslav-Suchman-2Jaroslav Šuchman absolvoval Fakultu obchodní, předchůdkyni Fakulty mezinárodních vztahů, v roce 1964. Po studiu zůstal na VŠE jako odborný asistent. V roce 1967, v době „Pražského jara“, začal pracovat na Ministerstvu zahraničních věcí v Odboru mezinárodních ekonomických organizací, odkud byl po okupaci Československa z politických důvodů propuštěn.

K multilaterální i ekonomické diplomacii se vrátil v roce 1990. Od tohoto roku zastával Jaroslav Šuchman funkci zástupce Stálého představitele Československa a později prvního Stálého představitele samostatné České republiky při sekretariátu OSN v New Yorku. Při své práci v OSN se také v USA věnoval nepravidelné přednáškové činnosti pro obchodní a průmyslové společnosti.

Po návratu krátce pracoval v bankovní sféře, vedl útvar devizového financování a zodpovídal za sjednávání mezibankovních syndikovaných úvěrů. Od roku 1996 pak zastával funkci vrchního ředitele Zahraniční sekce na Ministerstvu zemědělství. Řídil přímá jednání s Komisí EU o legislativní přípravě na vstup ČR do EU v oblasti zemědělství a venkovského rozvoje (tzv. screening legislativy).

V roce 1999 byl Jaroslav Šuchman, po mezinárodním konkurzním výběrovém řízení, jmenován Regionálním představitelem Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) v Budapešti. Jako vedoucí úřadovny OSN zodpovídal za řízení a supervizi činností a projektů této největší specializované agencie OSN v 19 zemích střední a východní Evropy.

Jaroslav Šuchman se i nadále příležitostně zapojuje do expertní a poradenské činnosti a věnuje se výběrově výuce mezinárodních ekonomických vztahů, světové ekonomiky a ekonomiky zahraničního obchodu na vysokých školách ekonomického zaměření v ČR i v zahraničí.

Zdroj a foto: Jaroslav Šuchman.