5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Jaký byl rok 2015 na Fakultě mezinárodních vztahů?

verze 1 - čtverecRok 2015 pomalu končí. Pojďme se společně ohlédnout za úspěchy, kterých naše fakulta dosáhla pod vedením doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA. Přinášíme Vám přehled nejdůležitějších událostí tohoto roku. Zároveň Vám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2016.

FMV je školou na mezinárodní úrovni.

Obhájili jsme prestižní mezinárodní akreditaci EPAS a máme právo ji používat pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business - Central European Business Realties do roku 2018.

Na přednášce u nás vystoupili hned dva místopředsedové Evrospké komise. V únoru to byl Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. V prosinci pak místopředsedkyně Evropské komise pro rozpočet a lidské zdroje, paní Kristalina Georgieva.

Slavili jsme akademické úspěchy našich pracovníků.

Na Fakultě mezinárodních vztahů byli v roce 2015 jmenovány dvě nové docentky, člen katedry Politologie byl jmenován profesorem. V dubnu získaly jmenovací dekret doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. v oboru Mezinárodní politické vztahy a doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. v oboru Mezinárodní obchod. Docentka Stuchlíková získala v listopadu také ocenění rektorky za svou publikaci Japonská ekonomika ve 21. století. V prosinci byl prof. Ing. Petr Šauer, CSc. jmenován profesorem v oboru Politologie.

Rok 2015 se nesl ve znamení voleb.

V dubnu proběhly volby do Akademického senátu VŠE. V listopadu byl zvolen novým děkanem FMV doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., do funkce nastoupí 1. února a bude vést naši fakultu do 31. ledna 2020. Tento týden oznámil na kolegiu děkana také složení svého týmu. Proděkanem pro pedagogickou činnost a statutárním zástupcem děkana bude doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. z Katedry světové ekonomiky, proděkankou pro vědu a doktorské studium doc. Ing. Radka Druláková, Ph.D. ze Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka, proděkanem pro zahraniční vztahy a PR Ing. Radek Čajka, Ph.D. z Katedry mezinárodního obchodu a proděkanem pro finance a rozvoj Ing. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. z Katedry podnikového a evropského práva.

FMV dále prohlubuje propojení akademické sféry a praxe.

Fakulta podepsala memorandum o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojů s Agenturou CzechTrade. Studenti FMV tak získají možnost stáže v centrále CzechTrade či v jejích zahraničních kancelářích. FMV úspěšně dořešila projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) s názvem Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů. V jeho rámci proběhla i soutěž o nejlepší diplomovou práci vypracovanou ve spolupráci s konkrétní firmou - cílem podpořit vznik diplomových prací, jež jsou založeny na spolupráci diplomanta s firmou či podnikem a tato spolupráce je oboustranně prospěšná.

Kvality naší fakulty oceňují i zástupci praxe. Na Výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky byla Vysoká škola ekonomická – Katedra cestovního ruchu vyhlášena Školou roku 2015.

Pokračovali jsme ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem.

Členové studentské organizace SKOK již podruhé zajišťovali sběr dat pro ročenku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra Global Competitiveness Report. Její výsledky pro ČR byly oficiálně představeny na mezinárodní vědecké konferenci Konkurenceschopnost ČR 2016: Průmysl pro 21. století, kterou FMV pořádala s CMC Graduate School of Business a Českou manažerskou asociací. Konference se věnovala především hodnocení konkurenceschopnosti a postavení ČR v globálním srovnání za účasti odborníků ze světa politiky, businessu a vysokých škol.

Studenti FMV aplikují své teoretické znalosti v praxi v ČR i v zahraničí.

Stálá mise ČR při Evropské unii, delegaci EU při OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě, EXPO v Miláně, Česká centra, kanceláře CzechTrade (Miláno, Chicago, Sydney a další), firma Lasvit  – tam všude měli studenti FMV možnosti pracovat v rámci odborné praxe. Stáže jsou studentům FMV uznávány do studia za odpovídající počet ECTS kreditů a jsou finančně podporovány z fondů Erasmus+ nebo ze stipendijního fondu FMV. Nabídek stáží neustále přibývá. V akademickém roce 2014/2015 se uskutečnilo celkem 104 studentských stáží, z toho 48 v zahraničí, a v zimním semestru 2015/2016 jich přibylo hned 65, z toho 42 v zahraničí. Podpořeny byly částkou převyšující 2,2 milionu Kč.

Rok 2015 byl bohatý i na úspěchy našich studentů.

Studenti FMV vyhráli první a druhé místo v soutěži Popai Student Awards 2015. Ve studentské kategorii „Návrh In-store komunikační kampaně“ prezentovali svou case study na mezinárodní konferenci Retail summit 2015. Delegace našich studentů se také zúčastnila v sídle OSN ve Vídni Vídeňského modelu OSN, kde získala řadu ocenění. Studenti měli možnost zastupovat Jemenskou republiku v Oxfordu na jedné z nejprestižnějších simulací jednání OSN.

Naši studenti nezahálí ani při studiu v zámoří. Tým Markéty Vlčkové vyhrál prestižní Case Competition na Queen‘s Smith School of Business v Kanadě. Student Fakulty mezinárodních vztahů Pavel Dostal byl na svém zahraničním studijním pobytu a australské University of Queensland (UQ) v Brisbane vybrán do prestižního certifikovaného programu UQ Advantage Award, jehož cílem je rozvinout ve studentech všestranné dovednosti, které z nich učiní vysoce žádané absolventy univerzity a leadery v oboru.

Kromě odborných úspěchů zářili naši studenti i na poli kulturním. Michaela Listová a Gabriela Horníčková se svým pěveckým vystoupením zvítězily v soutěži VŠE má talent.

Aktivní jsou i studentské spolky.

Již počtvrté se na půdě VŠE konala Mezinárodní konference PragueMUN pořádaná studentskou organizací Model United Nations Prague, které se zúčastnilo více než 180 účastníků z 20 zemí.

Členové Junior Diplomat Initiative pořádali třetí ročník mezinárodní konference JDI Youth Dialogue, jejímž cílem je umožnit diskuzi představitelů světa akademiků, diplomacie, mladých profesionálů a vysokoškolských studentů nad preventivní diplomacií jako nástrojem pro zachování evropské stability. Organizace JDI uspořádala také několik diplomatických salonů ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR. ve středu 18. března 2015 se od 18:00 v posluchárně RB 101 uskutečnila velká debata s ministrem zahraničních věcí České republiky Lubomírem Zaorálkem. Absolventky FMV Jana Forstová a Markéta Jurovská navíc založily studentskou již třetí iniciativu mladých diplomatů (JDI – Junior Diplomat Initiative), a to na jedné z nejprestižnějších francouzských univerzit – Sciences Po.

Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK) pořádal Investiční a Exportní večery – série přednášek s odborníky na otázky investování, byznysu a financí. Dále organizoval například přednášku o Čínském obchodním jednání, přednášku zakladatele Signal festivalu Jana Rolníka nebo diskuzi s ředitelem odboru vnějších ekonomických vztahů ČNB doc. Lubošem Komárkem.

Takový byl rok 2015 na Fakultě mezinárodních vztahů. Věříme, že v příštím roce se nám podaří navázat na letošní úspěchy a pracovat na dalším rozvoji naší fakulty.

Přejeme všem pracovníkům a studentům FMV klidné prožití Vánočních svátků a hodně úspěchů v roce 2016.

verze 2