5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Jak vytěžit ze studia na FMV co nejvíce: studium i stáž v zahraničí

DSC04706Pokud váháte, jestli do zahraničí vyjet studovat nebo pracovat, doporučila bych vyzkoušet obojí. První semestr magisterského studia Mezinárodní obchod na FMV VŠE pro mě začal odletem do Mexika, kde jsem strávila semestr studiem na ITAM. Kdo by v Mexiku čekal půlroční siestu, bude překvapený: ITAM je jedna z nejlepších business univerzit Latinské Ameriky, studium je prakticky orientované a náročnější než VŠE. Jednotlivé semináře probíhají v malých skupinkách s povinnou účastí, kdy studenti rozebírají případové studie nebo diskutují o problémech, které dostali domů k nastudování. Vyučující jsou z praxe: přednášky mezinárodního obchodu naší skupiny vedl americký podnikatel, předmět týkající se zahraničních vztahů Mexika, USA a Kanady přednášel bývalý poradce prezidenta Calderóna. Během půlroku v Mexiku mě nadchla mexická kultura, kuchyně a naučila jsem se plynule španělsky.

Po návratu do Prahy jsem prostřednictvím VŠE strávila tři měsíce na stáži na MZV, později jsem vyměnila Prahu za Boleslav a stala se na deset měsíců praktikantem v oddělení Strategického plánování Škoda Auto. Stáž probíhala v německém prostředí a němčině a během ní jsem se rozhodla ještě jednou vyjet do zahraničí, tentokrát na pracovní stáž. Po několika týdnech sledování inzerátů a telefonickém pohovoru jsem se stala stážistkou v oddělení Business Development Volkswagen Group Fleet International ve Wolfsburgu. Stáž pro mě znamenala prodloužení studia a díky velké podpoře FMV, především pana proděkana doc. Hnáta, se mi ji podařilo skloubit se studiem a na její první tři měsíce získat stipendium Erasmus. Stáž jsem měla zapsanou jako předmět – Odborná praxe dlouhodobá za 21 kreditů a její ukončení proběhlo formou obhajoby projektu stáže na VŠE.

20140927_085503Volkswagen Group Fleet International se zabývá odbytem vozů všech koncernových značek velkým zákazníkům v Německu i v zahraničí. Oddělení Business Development, ve kterém má stáž probíhá, se zabývá výzkumem trhu, reportingem a rozvojem strategických obchodních modelů. Během devíti měsíců stáže ve VW jsem na vlastní kůži vyzkoušela úkoly svých kolegů: kontrolu zpráv, sestavování měsíčních i čtvrtletních analýz trhu i konkurence a připravování podkladů pro jednání se zákazníky. Jedním z nejzajímavějších úkolů bylo vytváření studie hodnotící spokojenost dealerů na evropských i mimoevropských trzích. Kromě běžných úkolů oddělení jsem měla možnost zúčastnit se International Fleet Manager Conference, největšího setkání fleet manažerů VW koncernu, a tak vedla má první zahraniční pracovní cesta ironicky zpět do Prahy. Také jsem využila příležitosti a zúčastnila se řady akcí, které Volkswagen organizuje pro praktikanty – prohlídky závodu, pravidelných praktikantských setkání a v neposlední řadě tréninku pohovorů, kdy je praktikant několik hodin zkoušen a sledován skupinou manažerů, a který pro mě byl v němčině neocenitelnou zkušeností.

Zahraniční stáž pro mě byla odborně i jazykově velkým přínosem a naučila mě prosadit se v cizím prostředí. Závěrem bych Fakultě mezinárodních vztahů a hlavně panu proděkanu doc. Hnátovi ráda poděkovala za umožnění a velkou podporu při realizaci studijního i pracovního pobytu v zahraničí.

 Bc. Anna Kurečková

Anna Kurečková: Zahraniční pracovní stáže v automobilovém průmyslu - Německo