5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání




15. ročník mezinárodní vědecké konference „Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment“

konf_mo29. května 2015 se uskutečnil již 15. ročník mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou mezinárodního obchodu FMV VŠE ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou Bratislava. Téma letošní konference bylo: Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment.

Konference byla zahájena již ve čtvrtek 28.5.2015 Welcome drinkem v Akademickém klubu VŠE, který byl využit především k navazování kontaktů a neformálním diskuzím. 29.5.2015 pak bylo děkanem FMV doc. Ing. Štěpánem Müllerem, CSc., MBA zahájeno plenární jednání konference, v jehož rámci vystoupili jako hlavní řečníci: Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha, Peter Dovhun, Managing Director a COO společnosti Gratex International, Jiří Lhoták, CFO European Shopping Center Fund, CBRE Global Investors, a Olga Algayerová, ředitelka Stálého zastoupení Slovenska při mezinárodních institucích ve Vídni. Celá dopolední část byla přenášena videomostem mezi Prahou a Bratislavou.

Odpolední sekce již byly věnovány prezentaci jednotlivých příspěvků. Celkem bylo do sborníku konference zahrnuto 27 příspěvků od autorů pocházejících ze 7 zemí (mimo ČR a Slovenska, také z Turecka, Maďarska, Polska, Rumunska a Srbska), které byly prezentovány ve 4 sekcích (International Marketing and Management, International Business, International Trade a International Finance). Sborník konference byl podán k zařazení do databází Scopus a Web of Science. Tři příspěvky prezentované na konferenci byly také po dalších úpravách přijaty k publikování v recenzovaném časopise Central European Business Review.

Další informace o konferenci, včetně fotogalerie a sborníku z konference, jsou k dispozici na webových stránkách http://fir.vse.cz/conference2015.

Další, již 16. ročník konference, je naplánován na 26.5. - 27.5.2016. V zájmu dalšího zvýšení kvality konference se v příštím roce na organizaci budou podílet také Katedra marketingu FPH VŠE a Katedra marketingu Ekonomické univerzity Bratislava.