5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Evaluace studijních referentek

churchill1-150x150Od 1. do 31. května mají studenti Fakulty mezinárodních vztahů možnost ohodnotit služby studijního oddělení a studijních referentek FMV prostřednictvím anonymního e-průzkumu v ISIS. Hodnocení studijního oddělení vzniklo z iniciativy studentské kurie Akademického senátu FMV a bude probíhat pravidelně vždy jednou za semestr. Využijte této příležitosti a pomozte nám zlepšovat služby FMV.

Průzkum v ISIS

Průzkum s názvem Evaluace studijních referentek FMV naleznou studenti FMV od 1. května do 31. května v ISIS, a to v:

eAgenda -- ePrůzkumy -- Evaluace studijních referentek FMV

Struktura a cíl dotazníku

První část dotazníku je zaměřena na služby studijního oddělení, jejich kvalitu a frekvenci využívání studenty. Její součástí je také hodnocení služeb poskytovaných konkrétní studijní referentkou. Cílem této sekce je získání relevantní zpětné vazby o službách studijních referentek, ale také informování o rozsahu agendy, kterou studijní referentky pro studenty vykonávají.

Druhá část dotazníku je zaměřena na informovanost o studijních předpisech a specificky na intranet FMV, který od roku 2012 nabízí studentům FMV informace o studijních předpisech a kvalifikačních pracích. Cílem této sekce je zjistit informovanost studentů a studijních předpisech a postupech a zároveň zlepšit uživatelskou přístupnost intranetu FMV tak, aby ho studenti co nejvíce využívali.

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.