5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Ekonomická diplomacie – nejnovější v nabídce vedlejších specializací FMV

19.1.2015

IMG_5677 (3)Fakulta mezinárodních vztahů aktuálně nabízí 12 vedlejších specializací. Nejnovější z nich je Ekonomická diplomacie. V rámci specializace mají studenti možnost vyslechnout řadu přednášek odborníků z praxe (MZV, agentury na podporu obchodu a investic, Zastoupení Evropské komise) a účastnit se diskusí s úspěšnými podnikateli a exportéry v rámci tzv. Exportních večerů. Jako součást specializace lze také uznat stáž v ČR nebo v zahraničí. Tuto a další specializace si registrujte v ISIS do 19. ledna 2015.

Registrace VS probíhá v ISIS do 19. ledna 2015

Exportní večery se v LS 2014/2015 budou konat každé úterý od 18:00

Řadu stáží naleznete na webu FMV: http://fmv.vse.cz/studenti/praxe/

IMG_4767

Vedlejší specializace Ekonomická diplomacie připravuje své absolventy na práci v oblasti vnějších ekonomických vztahů, a to jak podpory exportu, tak i přímých zahraničních investic. Absolventi oboru se zároveň dokáží i orientovat v dalších tématech souvisejících s ekonomickou diplomacií. Studenti dokáží při úspěšném absolvování vedlejší specializace prezentovat řadu odborných znalostí a dovedností.

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • chápat a vysvětlit význam podpory vnějších ekonomických vztahů v zahraniční politice státu, včetně možných pozitivních přínosů a úskalí;
 • chápat a aplikovat hlavní teoretické koncepty v oblasti podpory vnějších ekonomických vztahů a ekonomické diplomacie;
 • identifikovat a analyzovat dimenze, organizační struktury a nástroje ekonomické diplomacie;
 • rozlišovat požadavky kladené na ekonomickou diplomacii různými typy států (velkými vs. malými, vysoce rozvinutými vs. méně rozvinutými atd.);
 • propojit problematiku ekonomické diplomacie se souvisejícími otázkami mezinárodních ekonomických sankcí a zahraniční pomoci;
 • vyhledat a porozumět základním právním normám, upravujícím ekonomickou dimenzi vnějších vztahů.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • aplikovat hlavní zásady fungování ekonomické diplomacie;
 • uplatnit zásady informační a analytické činnosti ekonomického diplomata;
 • provést analýzu situace;
 • efektivně vést jednání, prezentovat stanoviska a v praxi aplikovat zásady přípravy pozice pro bilaterální i multilaterální jednání;
 • aplikovat znalosti a schopnosti ekonomického diplomata (aktéra ve státní správě);
 • v praxi uplatnit znalosti z oblasti přípravy podnikatelského subjektu pro exportní činnost (analýza teritoria, výběr sortimentu, vyhledávání vhodných partnerů);
 • vyhledat a porozumět právním podmínkám, které limitují výkon ekonomické diplomacie na jedné straně a vlastní export na straně druhé.

 

Skladba předmětů vedlejší specializace

Povinné předměty – nutné získat 24 kreditů

Ident  Název předmětu  ECTS  Hodiny  Forma ukončení 
2SM511 Ekonomická diplomacie v současném světě 6 2/2 zkouška
2SM512 Mezinárodní ekonomické právo 6 2/2 zkouška
2SM513 Politické aspekty realizace ekonomické diplomacie 6 2/2 zkouška
2SE521 Ekonomická analýza regionů a trendů světové ekonomiky 6 2/2 zkouška

Volitelné předměty – nutné získat 6 kreditů

Ident  Název předmětu  ECTS  Hodiny  Forma ukončení 
2SM514 Praxe ekonomické diplomacie I. 3 0/2 zkouška
2SM515 Praxe ekonomické diplomacie II. 3 0/2 zkouška
22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá 6 - zkouška
22F413 Odborná stáž – krátkodobá 6 - zkouška

IMG_5677 (3)

Fakulta mezinárodních vztahů má v nabídce tyto vedlejší specializace: