Hledat
Pokročilé hledání
Dvě nové docentky Fakulty mezinárodních vztahů

PromoNa zasedání Vědecké rady VŠE dne 26. května 2015 předala rektorka Vysoké školy ekonomické prof. Ing. Hana Machková, CSc. jmenovací dekrety dvěma novým docentkám Fakulty mezinárodních vztahů. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. byla s účinností od 1.dubna 2015 jmenována docentkou v oboru Mezinárodní politické vztahy a Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. byla s účinností od 1. dubna 2015 jmenována docentkou v oboru Mezinárodní obchod.

Doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Soulad sankčních politik České republiky a Slovenské republiky se sankčními normami Evropské unie“. Na FMV pedagogicky působí od roku 1998, jako asistentka a po té odborná asistentka na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka.  Vyučuje zejména předměty Tvorba a analýza mezinárodní politiky, Evropská studia a Soudobé mezinárodní vztahy. Je členem řady českých i mezinárodních odborných společností (ISA, CEEISA, ČAES), členkou programového výboru mezinárodní konference ICYS, členkou ediční rady nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů.

Doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy a problémy“. Pracuje na Katedře světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze od roku 2004. Vyučuje zejména předměty v rámci vedlejší specializace Čínská studia a předmět Komparativní ekonomika. V roce 2008 získala doktorát v oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, když obhájila disertační práci se zaměřeném na zdroje růstu současné japonské ekonomiky. Kromě japonské ekonomiky se dlouhodobě zabývá také problematikou zahraničně-obchodní politiky a nového regionalismu. Do listopadu 2009 působila v rámci VŠE jako asistentka ředitelky Centra evropských studií; byla šéfredaktorkou časopisu Současná Evropa.

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo