5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Dva vědecké projekty Mezinárodního visegrádského fondu na FMV

visegrad2I v roce 2015 se budou na Fakultě mezinárodních vztahů řešit dva mezinárodní vědecké projekty Mezinárodního visegrádského fondu. První standardní grant má název How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries, druhý Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment.

How to benefit from Global Value Chains? – Implications for the V4 Countries

Cílem tohoto projektu je diskutovat o nových zdrojích a indikátorech, jejich možného využití a omezení a analyzovat přínos, potenciál a měnící se role jednotlivých zemí V4 v globálních hodnotových řetězcích na základě těchto údajů. Projekt má podpořit diskusi mezi odborníky, vědci a tvůrci politik ze zemí V4 o těchto otázkách. To by mělo také přispět ke sdílení znalostí a výměnu zkušeností zemí s obdobným vývojem souvisejících s obchodem, investicemi, inovacemi a strukturální politikou. Důležitou otázkou, kterou projekt pokládá, je jak zlepšit modernizaci zemí V4 v rámci globálních hodnotových řetězců.

Řešitelé na VŠE:

 • Mgr. Jarolím Antal, Ph.D., Centrum evropských studií a Katedra světové ekonomiky
 • Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
 • Ing. Tereza De Castro, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Zahraniční partneři:

 • Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University, Cracow
 • Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
 • Department of Public Administration and Regional Development, University of Economics, Bratislava

Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment

Číslo projektu: Standard Grant No. 21420158

Doba řešení: 1. 1. 2015 - 30. 11. 2015

Řešitelé na VŠE:

 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky
 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D, Katedra světové ekonomiky
 • Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., Katedra mezinárodního obchodu
 • Ing. Ondřej Sankot, interní doktorand, Katedra světové ekonomiky

Zahraniční partneři:

 • University of Economics in Bratislava - příjemce projektu
 • Corvinus University of Budapest
 • Pusan National University EU Center

VF