5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Double degree pro studenty Mezinárodního obchodu – IAE Lyon 3 a University of Vaasa

I pro nový akademický rok nabízí Fakulta mezinárodních vztahů pro studenty magisterského oboru Mezinárodní obchod možnost studia double degree mezi programy Mezinárodní obchod  a International Management IAE Lyon 3 nebo International Business University of Vaasa. Kombinací ročního studia v Praze a ročního výměnného pobytu ve Francii či Finsku získají absolventi magisterské diplomy obou univerzit.

Budou otevřena dvě místa pro zájemce o studium v Lyonu, a to pro ty s výbornou znalostí francouzštiny a angličtiny. Studium ve Francii proběhne v anglickém jazyce.

Organizace studia v případě IAE Lyon 3:

Kurzy MO (VŠE) v prvním roce studia:

Ident Kurz ECTS
2PL431 Etika, odpovědnost a udržitelnost v podmínkách liberální demokracie 5
2MO402 Finanční řízení v mezinárodním podnikání 6
3MI404 nebo 5EN205 Makroekonomie nebo Makroekonomie I. 3
2SE445 Mezinárodní ekonomie 2 6
2OP401 Mezinárodní management 6
2MO401 Mezinárodní marketing 6
3MI403 Mikroekonomie 4
2PR421 Právo v mezinárodním obchodě 6
2SE440 Regionální trhy v globální perspektivě 6
2OP411 Strategické řízení lidského kapitálu a rozvoj manažerských kompetencí 3
ME3_2 Státní zkouška z ekonomie,mezinárodní ekonomie a práva 3
Celkem   54

 

Kurzy IAE v druhém roce studia (na IAE = M2):

Kurz ECTS Semestr
International Consulting 3 ZS*
Controlling 3 ZS*
Supply chain management 3 ZS*
Organizational behaviour in an international context 3 ZS*
International HR management 3 ZS*
International Trade Relations 3 ZS*
Optional courses (4) 12 ZS*
Methodology of the final thesis 0 ZS
International seminar courses (2) 6 LS*
Internship and project 24 LS
Celkem 60  

*kurzy (36 ECTS) uznány jako VS včetně státnice

 

Kurzy VŠE v druhém roce studia:

22F501 Diplomový seminář /dálkově/ 3 ZS
MO3_2 Státní zkouška z oboru Mezinárodní obchod 3 LS**
DIP_D Obhajoba diplomové práce 6 LS**
Celkem   12

**semestr na IAE končí v polovině dubna, je reálné složit SZZ a obhájit DP v červnových termínech VŠE

Celkový počet ECTS: 126

 

Stejně tak budou otevřena dvě místa i pro program s University of Vaasa. Studium proběhne v anglickém jazyce a doporučená úroveň znalosti je C1.

Organizace studia zde.

Zájemci se mohou hlásit u proděkana pro zahraniční vztahy, ideálně do konce srpna. Studenti budou vybráni po skončení zimního semestru.