Hledat
Pokročilé hledání
Projekt OPPA

CZ.2.17/3.1.00/36172

Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů

Projekt Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů byl na Fakultě mezinárodních vztahů realizován od 1. dubna 2014 do 30. června 2015 s tím, že výuka inovovaných předmětů proběhla v zimním semestru 2014/2015 a v letním semestru 2014/2015. Cílem projektu by zvýšit konkurenceschopnost absolventů studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy na domácím i mezinárodním trhu práce rozvojem systému pracovních praxí a stáží a implementace praktických metod výuky založených na spolupráci s firmami a institucemi v oborech relevantních pro zaměření studia na Fakultě mezinárodních vztahů. V rámci projektu byl proto metodicky propracován fakultní systém stáží a praxí, a to jak v českých firmách orientujících se na zahraniční trhy, tak ve firmách a institucích v zahraničí. Do výuky inovovaných předmětů byli zapojení manažerů a kompetentní pracovníci těchto firem a významných institucí. Akademičtí pracovníci fakulty zpracovali a do výuky vybraných předmětů implementovali celek deset případových studií založených na reálných problémech a situacích z firemní praxe. Oceněny byly diplomové práce zaměřené na reálné případy a požadavky firem. V neposlední řadě se projekt zaměřil také na rozvoj mezinárodních vazeb a sdílení zkušeností s obdobně zaměřenými vysokými školami.

OPPA_logo publicita

V rámci realizace projektu se podařilo dosáhnout všech plánovaných cílů. Kombinací návštěv hostujících manažerů a expertů do výuky s praktickými metodami výuky a implementací deseti případových studií vypracovaných akademickými pracovníky fakulty bylo dosaženo inovace osmi povinných nebo povinně volitelných předmětů studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy. Díky realizovaným služebním cestám byla vytvořena celá řada pozic v rámci systému praxí a stáží pro studenty fakulty a byla vytvořena a opatřením děkana vyhlášena ucelená metodika rozvoje a realizace stáží a praxí včetně příručky pro studenty. Tím bylo dosaženo inovace dalších tří předmětů, neboť stáže a praxe se na základě splnění akreditovaných podmínek uznávají do studia programu Mezinárodní ekonomické vztahy. V zimním semestru 2014/2015 a v letním semestru 2014/2015 se s podporou projektu úspěšně obhájilo 27 diplomových prací zpracovaných ve spolupráci s konkrétní firmou, uskutečnily čtyři intenzivní kurzy hostujících profesorů a bylo úspěšně obhájeno 88 praxí a stáží studentů Fakulty mezinárodních vztahů. Praxe a stáže studentů, přednášky manažerů plánované v klíčové aktivitě i kurzy hostujících profesorů jsou akreditovanou součástí výuky v rámci inovovaného studijního programu. V oblasti sdílení mezinárodních zkušeností může fakulta těžit z účasti na řadě akreditačních seminářů mezinárodních institucí a organizací působících v oblasti případových studií a implementace praktických metod výuky.

Výstupy projektu:

Případové studie:

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JAKO BARIÉRY I PŘÍLEŽITOST PRO FIRMY PRONIKAJÍCÍ Z EVROPY NA AMERICKÝ TRH
Jarolím Antal, Josef Bič
Zadání pro studenty | Teaching Notes

HOTELOVÝ SYSTÉM OPERA A SPECIFIKA JEHO VYUŽITÍ V HOTELOVÝCH PROVOZECH
Jiřina Jenčková, Martin Vaško
Zadání pro studenty | Teaching Notes

VÍTÁME VÁS, NOVÁ VEDOUCÍ, V POBOČCE FRANCOUZSKÉ FIRMY V PRAZE
Dominika Kovářová
Zadání pro studenty | Teaching Notes

PRACUJI V PAŘÍŽI, JAK TO PŘEŽÍT?
Dominika Kovářová
Zadání pro studenty | Teaching Notes

LOGISTIKA ZÁSOB
Přemysl Průša
Zadání pro studenty | Teaching Notes

NOVÉ REFORMY ČÍNSKÉ EKONOMIKY: DOPADY A INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI
Zuzana Stuchlíková
Zadání pro studenty | Teaching Notes

COUNTRY OF ORIGIN AND ITS IMPACT ON MARKETING
Petr Král
Zadání pro studenty | Teaching Notes

DEVIZOVÁ EXPOZICE SPOLEČNOSTI BRUSIVA, S.R.O.
Josef Taušer, Radek Čajka
Zadání pro studenty | Teaching Notes

KOMPETENCE EKONOMICKÉHO DIPLOMATA
Jana Peterková
Zadání pro studenty | Teaching Notes

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?
Zuzana Křečková Kroupová
Zadání pro studenty | Teaching Notes

Metodika systému praxí a stáží FMV

Databáze kontaktů

Příručka: Manuál pro stáže FMV

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 4/2015 k pravidlům systému praxí a stáží

Inovované předměty:

Další odkazy na webu FMV:

Projekt na podporu stáží a praktických dovedností studentů FMV

Soutěž o nejlepší diplomovou práci vypracovanou ve spolupráci s konkrétní firmou

Workshop se studenty FMV, kteří se zúčastnili odborných stáží

Workshop k tvorbě případových studií (OPPA)

Projekt OPPA na podporu stáží a praktických dovedností vrcholí v LS 2014/2015

Závěrečný worshop projektu OPPA