5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
China and Czech Economic Forum – Jinan, 23. května 2015

cnV Číně, v Jinanu, hlavním městě provincie Shandong, se uskutečnilo dne 23. května 2015 první China and Czech Economic Forum, a to na základě dohody o spolupráci ve výzkumu uzavřené mezi Fakultou mezinárodních vztahů a Shandong University of Finance and Economics (SDUFE) v roce 2014.

Delegace FMV, ve složení doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., doc. Ing. Martina Jiránková, PhD., Ing. Tereza De Castro, Ing. Mgr. Eliška Kačírková, Ing. Ondřej Sankot a Ing. Jan Bejkovský, prezentovala výsledky svého výzkumu z oblasti mezinárodního obchodu, světové ekonomiky, českého průmyslu, konkurenceschopnosti ČR, problematiky value added v obchodě mezi ČR a Čínou a ekonomické transformace v ČR. Z čínské strany fórum pozdravil prorektor SDUFE pan Hu a zúčastnili se ho děkan ekonomické školy pan Dong, profesor Quian z Buffalo State University a další profesoři a asistenti SDUFE, a to s výsledky výzkumu v oblasti managementu toků čínského kapitálu, přímých zahraničních investic, obchodu s polotovary, strategického výzkumu na úrovni společností, strategií a rizika spojeného s inovacemi výrobků, vládních a soukromých podniků a oblasti environmentální regulace. Na základě prezentací byla otevřena velmi zajímavá diskuse a byl identifikován základ budoucího společného výzkumu a společných publikací.

Spolupráce mezi FMV a SDUFE se rozvíjí od roku 2009 a v současné době zahrnuje jak výměnu studentů, tak i pravidelnou mobilitu učitelů. Každý rok učitelé ze SDUFE vyučují dva kurzy s tématy vztahujícími se k čínské ekonomice na VŠE, naopak dva učitelé z FMV vyučují intenzivní kurzy ze své expertní oblasti na SDUFE. Výměna učitelů doplňuje efektivním způsobem vedlejší specializaci Čínská studia, o kterou je mezi studenty VŠE velký zájem. Spolupráce v oblasti výzkumu a společných publikací, byť je na počátku svého rozvoje, je logickým vyústěním dosavadní spolupráce, a přispěje v budoucnu ke zkvalitnění a dalšímu prohloubení nejen mezinárodních vztahů FMV, ale také zapojení členů fakulty do zahraničního výzkumu.

cn2