Akreditace EFMD Accredited

FMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EFMD Accredited pro magisterské programy Mezinárodní obchod a International Business, tentokráte ovšem pro oba programy na celých 5 let. Tímto mimořádným úspěchem se FMV řadí do elitního klubu pouhých osmi vysokých škol z celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden program. Obhájení a posílení akreditace je pro fakultu nejen oceněním jejích úspěchů a potvrzením správných strategických a manažerských rozhodnutí v rozhodujících oblastech vývoje, ale také významným závazkem a výzvou k dalšímu zdokonalování nastoleného vývoje.

Více o akreditaci EFMD Accredited

 

Jaky vypadá akreditační proces?

  1. Akreditační proces začíná podrobnou sebehodnotící zprávou (Self-Assessment Report) s přesně stanovenou strukturou. V pěti kapitolách vysoká škola hodnotí své postavení v rámci národního vzdělávacího systému, vysvětluje institucionální rámec, uvádí základní informace (kvalifikační strukturu vyučujících, počty přihlášek, způsob přijímacího řízení a počty přijímaných studentů, atd.), cíle studijního programu, obsah výuky a její metodologii, možnosti studia v zahraničí, spojení s praxí, profil absolventa, a další důležité věci.

  2. Poté následuje tzv. Peer Review neboli návštěva mezinárodního čtyřčlenného expertního týmu. Hodnocená vysoká škola předkládá při prověrce všechny podklady k činnosti instituce a materiály ke kurzům programu, včetně výukových materiálů, učebnic, příkladů konkrétní testů, studentských prezentací, řešených případových studií, diplomových prací. Komise postupně hovoří s rektorem, děkanem a vedením fakulty, garanty programu, garanty a vyučujícími předmětů, studenty, absolventy, zástupci spolupracující korporátní sféry a může si vybrat kteréhokoli zaměstnance a studenta fakulty pro ověření informací.

  3. Na základě prověrky pak vypracuje expertní tým písemné odůvodněné doporučení / nedoporučení pro udělení akreditace, které je předloženo Akreditační komisi EFMD. Ta poté může, ale nemusí návrh expertního týmu respektovat.