5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
CES a FMV na Národním konventu o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství

IMG_4272Dne 22. května se konal Národní konvent o Evropské unii na téma Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) a jeho významu pro ČR. V rámci něho diskutovali zástupci státní správy se zástupci zájmových skupin o potenciálu v současnosti vyjednávané obchodní dohody mezi EU a USA. Akci odborně zabezpečilo Centrum evropských studí, které působí na FVM VŠE. Do diskuse se zapojili poslanci Evropského parlamentu, zástupci státní správy, podnikatelského sektoru, svazů a neziskového sektoru.

Kulatý stůl otevřel státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Podle něj „dohoda s USA výrazně zjednoduší českým firmám přístup na americký trh s 320 miliony zákazníků, sníží administrativní bariéry a zlepší podmínky pro podnikání na americkém a evropském trhu. Jednodušší přístup na větší trh pomůže českým firmám přilákat nové zákazníky nebo vytvářet nová pracovní místa. Významný je také strategický rozměr TTIP – široká obchodní smlouva mezi EU a USA bude významným signálem, že úzká transatlantická vazba stále platí,“ vysvětlil Prouza.

Podkladový materiál představil Jarolím Antal, ředitel Centra evropských studií při Vysoké škole ekonomické v Praze. V úvodu představil kontext transatlantických ekonomických vztahů a jejich význam a potenciál nejen pro EU ale i pro ČR. Hlavní benefity podle něj nelze v TTIP hledat pouze v přímém a nepřímém obchodu mezi ČR a USA, ale zejména v investicích, které z USA směrují do sektorů s vyšší přidanou hodnotou. I z nich by ČR mohla v budoucnu více benefitovat. Následně byla prezentována jednotlivá stanoviska státní správy (společně MPO, MZV a Úřad vlády ČR), Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů. Účastníci upozorňovali zejména na potenciální výhody a rizika TTIP pro českou ekonomiku. Důležitým bodem jednání byly také překážky pro české firmy a výhody této bilaterální smlouvy pro malé a střední podniky.  Akci  moderoval Josef Bič z Vysoké školy ekonomické v Praze. Výstupem kulatého stolu budou doporučení vládě k prioritám ČR v obchodní dohodě mezi EU a USA.

IMG_4348   IMG_4332   IMG_4250

Podkladový materiál, který připravil Jarolím Antal a Josef Bič spolu s dalšími informacemi o Národním konventu o EU naleznete zde.

Fotogalerii naleznete zde.

Více informací o aktivitách CES naleznete zde.