Hledat
Pokročilé hledání
Prezentační dovednosti

Program: Rozvoj měkkých dovedností („soft skills“)

Název modulu: Prezentační dovednosti

Rozsah modulu: 2 dny

Cíle modulu:

 • zlepšení profesionálního vystupování během prezentace
 • posílení role přípravy
 • zlepšení vedení diskuse tak, aby podporovala provedenou prezentaci

Návrh obsahu modulu:

 • rozdíly v prezentaci pro malou  a velkou skupinu posluchačů
 • strukturování prezentace
 • neverbální komunikace během prezentace (gesta, mimika, postoj)
 • práce s hlasem a verbálním projevem
 • zásady pro použití audiovizuálních pomůcek
 • techniky řízení diskuse a pozitivní ovlivňování publika
 • jak zvládat námitky posluchačů
 • zvládání problémových účastníků

Doporučené množství účastníků na semináři Prezentační dovednosti je maximálně 8.