5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016

IMG_3548-150x150Ve dnech 10. - 11. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému ISIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 8. července 2015.

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016 byly stanoveny takto:

Cestovní ruch a regionální rozvoj 1570
Mezinárodní obchod 1575
Mezinárodní studia – diplomacie 1625
Podnikání a právo 1560
Manažer obchodu 1005

Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 8. července 2015. Podrobné instrukce budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Budou také zveřejněny na internetové stránce FMV.

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://isis.vse.cz/prijimacky

Výsledek přijímacího řízení nalezne uchazeč také ve své elektronické přihlášce v sekci "Stav PŘ": http://isis.vse.cz/prihlaska/

Dopis s rozhodnutím bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.

Úspěšné uchazeče zveme již nyní na oficiální seznamovací kurzy pro nové studenty FMV

seznamovak