Archiv rubriky: Zpravodaj

-

Absolventský večer VŠE 2019 /9.11./

Také se vaše studentská léta proměnila v minulost? Přijďte na ně zavzpomínat na Absolventský večer VŠE! Užijte si příjemné chvíle v okruhu bývalých spolužáků, vedení VŠE a vyučujících. Vrcholem večera bude koncert tria INFLAGRANTI. Druhý Absolventský večer VŠE se bude konat v sobotu 9. listopadu 2019.

Absolventský večer VŠE 2019 /9.11./
-

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./

Společně s FMV Alumni Clubem Vás zveme na setkání oborů! Alumni Reunion bude skvělou příležitostí, jak potkat své bývalé spolužáky a vyučující a seznámit se s novými lidmi, kteří mají stejné zaměření. Objevte nové profesionální kontakty nebo oprašte ty staré.

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./
-

Do 30. listopadu přijímáme přihlášky k magisterskému studiu od února 2020!

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v českém jazyce se začátkem studia v únoru 2020. Uchazeči se mohou hlásit do programů a oborů, ve kterých je po přijímacím řízení v červnu 2019 volná kapacita. Pro přijetí platí podmínky přijetí vyhlášené pro akademický rok 2019/2020 s tím, že poplatek za přijímací řízení […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./
-

Výběrové řízení na stáže v CzechTrade po celém světě

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (včetně studentů prvních semestrů) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./
-

Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá stážisty do Sekce digitalizace a inovací + 2 pozice v oblasti zahraničního obchodu (Kanada, Latinská Amerika)

2 termíny pro výběrové řízení: Sekce digitalizace a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu hledá stážisty do Sekce digitalizace a inovací, která zastřešuje prioritní agendy ministerstva i celé vlády. Stáž v rozsahu 20 hodin týdne a trvání alespoň 4 měsíce bude uznána do studia jako 22F413 za 6 ECTS. Náplň činnosti: spolupráce při přípravě podkladů pro vedení […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./

Stáže v CERN v oblasti business and administration – finanční podpora MŠMT

Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s CERN větší šanci uspět ve výběrových řízeních do Studentských programů CERN. O podporu v rámci programu se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, např. v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika apod. […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./
-

Výběrové řízení na stáž na Stálé misi ČR v Ženevě

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na tříměsíční stáže na Stále misi České republiky při OSN a dalších mezinárodních organizacích, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujících magisterských programů Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 15 […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./

Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů

Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze (dále jen „AS FMV“) v souladu s §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a v souladu se článkem 9 bodem 2 Jednacího řádu AS FMV vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./

FMV zahajuje nový Alumni mentoring program

Na FMV spouštíme první ročník nového Alumni Mentoring programu! Jedná se o program pro cílevědomé studenty magisterského studia, kteří mají zájem o aktivní rozvoj a chtějí zjistit, jak nejlépe uplatnit své schopnosti. Program tak propojí současné studenty s našimi úspěšnými absolventy.

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./
-

Výběrové řízení na stáž: Stálá mise ve Vídni – úsek OBSE

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na stáž na Stálé misi České republiky při OSN, OBSE a ostatních mezinárodních organizacích ve Vídni, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty oboru Mezinárodní politika a diplomacie […]

Alumni Reunion aneb setkání oborů FMV na Absolventském večeru 2019 /9.11./

Fakulta mezinárodních vztahů