Aktuality

Podávání přihlášek na magisterské semestrální výměnné pobyty 2017/2018

Studujete navazující magisterské studium? Zajímají Vás semestrální výměnné pobyty? V termínu od úterý 14. 2. 2017 10:00 do pondělí 20. 2. 2017 15:00 je možné podávat přihlášky na magisterské semestrální výměnné pobyty v akademickém roce 2017/2018.

Atraktivní Evropa pro mladé: Diskuse s komisařkou Věrou Jourovou a poslankyní EP Dlabajovou

V pátek 17. února 2017 vystoupí na VŠE komisařka Evropské komise pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, Věra Jourová a spolu s Martinou Dlabajovou (eurposlankyní ALDE) budou hovořit o současných tématech, které se vztahují zejména na budoucnost mladých v Evropě. Diskusi pro studenty pořádá Centrum evropských studií VŠE, studentský spolek Junior Diplomat Initiative a Institut […]

Za Mgr. Ing. Radkem Nedělou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 22. 1. 2017 tragicky zemřel kolega Mgr. Ing. Radek Neděla, odborný asistent na Katedře podnikového a evropského práva. Vzpomínáme …

Absolvent FMV Marek Mora v bankovní radě ČNB

Do vedení České národní banky byl jmenován absolvent FMV Marek Mora, který u nás studoval obor Mezinárodní obchod. Funkci člena bankovní rady vykonává s účinností od 13. února 2017. Marek Mora společně s dalším absolventem VŠE, Oldřichem Dědkem, nahradil Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala, jimž 12. února vypršel mandát ve vedení ČNB. Členové bankovní rady ČNB jsou jmenováni […]

Výběrové řízení na stáž: Využití sociálních medií Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na dvě tříměsíční stáže pro studenty magisterských oborů. Stáž lze uznat do studia za 6 ECTS jako 22F413 – Odborná stáž – krátkodobá, a to v projektu Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, která je nestátní neziskovou organizací, sdružující podnikatele v České republice se zájmem o působení […]

Uvolněná místa na stáže v CEBRE

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na dvě šestiměsíční stáže na České podnikatelské misi při EU – CEBRE v Bruselu, která nově také umožňujeme zapojení do aktivit CzechTrade, neboť kancelář CEBRE je  zástupcem CzechTrade v Belgii. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (především oboru Evropská integrace a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) […]

Přípravné kurzy z ekonomie na navazující magisterské studium

Od akademického roku 2015/2016 nabízíme přípravné kurzy z ekonomie k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia na Fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Přípravné kurzy jsou určeny především zájemcům o studium, kteří potřebují získat či obnovit základní znalosti z oboru ekonomie. Kurzy pokrývají látku odpovídající bakalářským kurzům „Mikroekonomie I“ a „Makroekonomie I“ vyučovaným na VŠE, z nichž […]

Pestrá nabídka kurzů hostujících profesorů v LS 2016/2017

Na letní semestr 2016/2017 připravila Fakulta mezinárodních vztahů opět velmi pestrou nabídku intenzivních kurzů hostujících profesorů, a to jak pro magisterské, tak i pro bakalářské studium. Kurzy si registrujte mezi běžnými kurzy v registracích, které probíhají do 24. ledna 2017.
Při jejich registraci věnujte pozornost poznámce v sylabu kurzu, v níž je uveden přesný čas i místo výuky.

Kurz PORTUGALŠTINY pro začátečníky

Katedra románských jazyků FMV vypisuje v LS 2016/2017 kurz portugalštiny pro začátečníky (2RO191 – út 7:30-9:00 Ž), tentokrát ve spolupráci s Instituto Camões. Kurz povede současně česká vyučující a portugalský lektor. Využijte jedinečné možnosti interaktivní jazykové výuky a přihlaste se formou řádného či mimořádného studia. Další informace o průběhu kurzu poskytne garantka portugalštiny, PhDr. Ludmila Mlýnková […]

Asijské večery CAS v zimním semestru 2016/2017

V zimním semestru Centrum asijských studií při Fakultě mezinárodních vztahů zahájilo sérii Asijských večerů na půdě VŠE. Tyto večery byly pořádány ve spolupráci s cestovatelem a novinářem deníku E15, panem Tomášem Stinglem. Záměrem Asijských večerů bylo seznámení studentů i širší veřejnosti s některými  kulturními, ekonomickými a politickými aspekty rozvoje vybraných zemí dynamického asijského regionu, a to ne formou […]

Přihlašte se k odběru novinek

Nechte se informovat o aktuálním dění