Zemřel dlouholetý spolupracovník VŠE prof. Ing. Peter Baláž, Ph.D.

Prof. Peter Baláž zemřel dne 21. srpna ve věku nedožitých 65 let. Prof. Peter Baláž byl vedoucím Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Na VŠE působil řadu let jako přednášející, člen vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů, byl členem výkonné rady časopisu Politická ekonomie a zejména se členy Katedry mezinárodního obchodu intenzivně spolupracoval v oblasti vědecko-výzkumné.

Prof. Peter Baláž spojil celý svůj profesní život s Obchodnou fakultou EU Bratislava (dříve VŠE Bratislava). V letech 1990 – 1997 zastával funkci děkana, od roku 2001 byl vedoucím Katedry medzinárodného obchodu. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem s velmi bohatou publikační činností. V rámci propojení s praxí působil jako poradce řady slovenských vlád a zastával i významné funkce například v dozorčích radách SPP či Tatrabanky.

„Náhlý odchod prof. Petera Baláže mě hluboce zasáhl“, uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. „Pan profesor byl váženým kolegou, se kterým jsem měla tu čest spolupracovat již  jako bývalá vedoucí Katedry mezinárodního obchodu. Před 20 lety jsme například vymysleli projekt společné vědecké konference s názvem Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání. Pro VŠE je jeho neočekávaný odchod bolestnou ztrátou. Pan profesor byl častým členem komisí pro jmenovací a habilitační řízení, angažoval se ve společných vědecko-výzkumných projektech a byl skutečným pilířem institucionální spolupráce s EU Bratislava.“