Zápis studentů bakalářského studia

20. června
2019

Zápis ke studiu bakalářských studijních programů a oborů v českém jazyce v prezenční formě studia na Fakultě mezinárodních vztahů se bude konat

ve čtvrtek 20. června 2019 v předsálí Vencovského auly
(nám. W. Churchilla 4, Praha 3)

 

podle následujícího rozpisu:

od 9:00          pro přijaté studenty s počátečními písmeny příjmení A – L

od 12:00        pro přijaté studenty s počátečními písmeny příjmení M – Ž

Prosíme o dochvilnost, úbor neformální. Osobní účast na zápisu je povinná. Doporučujeme s sebou vzít notebook nebo netbook. V případě nedostavení se ztrácíte právo na zápis do studia (§51 zákona č. 111/1998 Sb.). O oprávněnosti případných omluv rozhoduje fakulta.

Elektronické potvrzení nástupu:

Za účelem přípravy zápisů do studia na FMV Vás žádáme o vyplnění stanoviska k nástupu na Fakultu mezinárodních vztahů v tomto formuláři.

 

Úspěšné uchazeče zveme na oficiální seznamovací kurz pro 1. ročníky!