Zápis studentů bakalářského studia

Zápis uchazečů přijatých ke studiu bakalářských studijních oborů v prezenční formě v českém jazyce na Fakultě mezinárodních vztahů se bude konat

v pátek 22. června 2018
ve Vencovského aule (nám. W. Churchilla 4, Praha 3)

podle následujícího rozpisu:
od 9:00         pro přijaté studenty s počátečními písmeny příjmení A – K
od 12:30       pro přijaté studenty s počátečními písmeny příjmení L – Ž
 
Prosíme o dochvilnost, úbor neformální. Osobní účast na zápisu je povinná. Doporučujeme s sebou vzít notebook nebo netbook. V případě nedostavení se ztrácíte právo na zápis do studia (§51 zákona č. 111/1998 Sb.). O oprávněnosti případných omluv rozhoduje fakulta. Zastoupení je možné jedině na základě ověřené plné moci.
Veškerá potvrzení o studiu, včetně těch pro MV ČR, budou vydávána u zápisu.
Veškeré informace o kolejích jsou k dispozici na stránkách http://suz.vse.cz. Doporučujeme zejména navštívit http://suz.vse.cz/cze/kriteria-pro-ubytovani a https://suz.vse.cz/spolubydlici.
Podrobné informace
Podrobné informace pro studenty přijaté na bakalářské studium Fakulty mezinárodních vztahů zde. Heslo bude dostupné až po založení studia v elektronickém systému InSIS od 18. června 2018.
Další důležité termíny

  • Imatrikulace se konají ve středu 12. září 2018.
  • Výuka začíná v pondělí 17. září 2018.
  • Podrobnější harmonogram semestru v InSIS.

Seznamovací kurzy


Oficiální seznamovací kurz pro nové studenty FMV se koná v Jindřichově Hradci ve dnech 5. září – 7. září 2018.

Manažer obchodu

Zápis ke studiu oboru Manažer obchodu proběhne odděleně dle instrukcí zaslaných studentům.