Za profesorem Tiborem Jirgesem

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že v sobotu 20. července 2019 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku nedožitých 87 let prof. Ing. Tibor Jirges, CSc. Profesor Jirges byl po mnoho let spojen s Obchodní fakultou, na kterou nastoupil v roce 1961. V roce 1968 byl habilitován jako docent, ale z politických důvodů musel v roce 1970 ze školy odejít. Ihned po sametové revoluci jej nové vedení fakulty oslovilo a profesor Jirges se s radostí vrátil k pedagogické práci na Katedře mezinárodního obchodu. V roce 1990 byl jmenován profesorem. Na škole zůstal až do roku 2006, kdy odešel do důchodu.

Profesor Jirges sehrál zásadní roli při vzniku a následném rozvoji oboru Mezinárodní ekonomické vztahy v době transformace české ekonomiky i společnosti na začátku 90. let. Byl velmi oblíbeným pedagogem, úctu získával nejen svými hlubokými vědomostmi, ale také lidským přístupem a jednáním. Řada absolventů a zejména doktorandů, jejichž práce vedl, na něj vzpomíná a pro kolegy na katedře, kteří s ním spolupracovali, byl vždy příkladem vynikajícího, avšak skromného odborníka s chováním gentlemana.

Čest jeho památce!

doc. Ing Josef Taušer, Ph.D.

děkan fakulty