Za profesorem Jaroslavem Jakšem

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že zemřel bývalý děkan Fakulty mezinárodních vztahů a mezinárodně uznávaný odborník v oboru Evropská integrace prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. Zítra by se dožil 82 let.

Profesor Jaroslav Jakš byl mezinárodně uznávaným odborníkem na oblast evropské ekonomické integrace a zasloužil se o vybudování tohoto studijního programu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jako děkan se po roce 1989 významně podílel na přerodu Fakulty obchodní na Fakultu mezinárodních vztahů. Odborně působil na Katedře světové ekonomiky, se kterou spolupracoval i po ukončení své aktivní akademické činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2008. Do posledních chvil se účastnil obhajob doktorských disertační prací v oboru Evropská studia na FMV a svými racionálními a fundovanými hodnoceními přispíval k jejich kvalitě. Se svými kolegy a žáky z Fakulty mezinárodních vztahů se pravidelně setkával například v Bruselu během studijních cest českých akademiků pořádaných Zastoupením Evropské komise v České republice.

Čest jeho památce!