Za docentkou Juditou Štouračovou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů oznamuje, že dne 22. srpna 2017 zemřela ve věku 80 let paní doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu a proděkanka bývalé Fakulty obchodní.

Doc. Štouračová vystudovala Vysokou školu ekonomickou a působila v oboru zahraničního obchodu v pedagogické, vědecké i publikační oblasti. Pracovala v Ústavu vnějších ekonomických vztahů při ministerstvu zahraničních věcí, a to až ve funkci ředitelky odboru.

Zabývala se rovněž ekonomickou diplomacií. Přišla s myšlenkou založení agentury na podporu zahraničního obchodu a po vzniku agentury CzechTrade v roce 1997 byla jeho první generální ředitelkou, a to až do roku 2000. V letech 2000 až 2004 byla velvyslankyní v Bělehradu. Na konci svého působení tam získala vysoké vyznamenání Řád jugoslávské hvězdy.