Workshop „Veřejná prezentace projektů programu Sportovní diplomacie“

V pátek 12. října 2018 od 9:00 se na Vysoké škole ekonomické v Praze uskuteční workshop „Veřejná prezentace projektů programu Sportovní diplomacie“. V rámci workshopu budou prezentovány závěrečné projekty studentů 1. ročníku programu Sportovní diplomacie.

Workshop proběhne pod záštitou děkana Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D. a ve spolupráci s Českým olympijským výborem a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Workshop proběhne v anglickém jazyce v místnosti NB169.