Výsledky voleb do AS VŠE za FMV

Dílčí volební komise sděluje výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze na Fakultě mezinárodních vztahů:
Protokol o výsledcích voleb do AS VŠE pro období 2018 – 2021
 
Za dílčí volební komisi:
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
předsedkyně dílčí volební komise FMV