Výsledky voleb do Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů

Volební komise ve složení doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Mgr. Pavla Nováková, Jana Stehlíková, Barbora Navrátilová, Karolína Preclíková sečetla, v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, všechny hlasy a dospěla k níže uvedeným závěrům:

Protokol o průběhu voleb do Akademického senátu FMV

V Praze dne 3. 5. 2017

doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
předsedkyně volební komise