Výsledek volby děkana FMV

Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů právě zvolil děkanem fakulty na funkční období od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2024 doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D.

 

Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. je absolventem oboru Mezinárodní obchod Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 působí na Katedře mezinárodního obchodu, kde se specializuje na problematiku mezinárodního finančního řízení. V roce 2008 byl jmenován docentem pro obor mezinárodní obchod. V letech 2012-2013 vykonával funkci proděkana pro vědu a byl statutárním zástupcem děkana FMV, od roku  2016 vykonává funkci děkana FMV.

 

 

Výsledek volby děkana FMV