Vyhlášení výběrového řízení na FMV

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení:
 1 místa odborného asistenta s Ph.D. na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na plný úvazek se zaměřením na mezinárodní vztahy a ekonomickou diplomacii. Aktivní znalost anglického jazyka a dalšího světového jazyka, publikační činnost se zaměřením na ekonomickou diplomacii.
1 místa odborného asistenta s PhD. na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na plný úvazek se zaměřením na kvantitativní metody a ekonometrii. Aktivní znalost anglického jazyka a dalšího světového jazyka, publikační činnost v impaktovaných časopisech s IF>1.
Všeobecné kvalifikační předpoklady
VŠ vzdělání v příslušném oboru/pracovní poměr na dobu určitou/předpokládaný termín nástupu leden/únor 2018. Přihlášky doložené profesním životopisem a opisem diplomu o ukončeném vzdělání zašlete do 30 dnů po zveřejnění na adresu: Děkanát FMV VŠE, Ing. Eliška Vavrouchová, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.
 
Dean of the Faculty of International Relations at the University of Economics, Prague is seeking candidates for an Assistant Professor position at the Department of International Business, starting in the spring 2018. We are seeking candidates with teaching and research experience in the field of International Marketing and related areas. The appointment (part- time or full- time) is for 3 years, with an option for a 3-year renewal subject to satisfactory performance, and an option for an indefinite contract after 6 years, subject to high-quality publication and teaching record.
The candidates should hold a Ph.D. degree. English is the only language required for the position, other languages are welcomed. To apply for the position, please send the cover letter, CV and a copy of the Ph.D. diploma within 30 days after the publication to: Děkanát FMV VŠE, Ing. Eliška Vavrouchová, Nám. W. Churchilla 4, 13067 Praha 3, Czech Republic. Selected candidates will be invited for interviews in January/February 2018. The interviews could also be conducted via Skype.